Buitenlandse aannemers die in België WIOS uitvoeren

BTW
12 januari 2022 - Dominique Berteloot

Buitenlandse aannemers die in België WIOS uitvoeren

Een “overbrenging” inzake btw wordt gelijkgesteld met een vrijgestelde intracommunautaire levering in EU-lidstaat van vertrek/belastbare intracommunautaire verwerving in EU-lidstaat van aankomst. Voor buitenlandse (bouw)aannemers die in België werken komen uitvoeren en daarbij materialen meebrengen is sinds enkele jaren in een uitzondering daarop voorzien. Die uitzondering geldt in principe enkel in een B2B-relatie, maar de vraag stelt zich dan wat de btw-regeling terzake is wanneer de werken uitgevoerd worden voor een Belgische particulier en de buitenlandse aannemer in dat verband materialen uit zijn voorraad meebrengt. Wat met een Belgische aannemer die zijn materialen overbrengt naar het buitenland om daar aannemingswerken te verrichten voor een particulier? De Btw-Administratie brengt hierover toelichting in een circulaire van 13 oktober 2021.

Overbrenging

De overbrenging van materialen naar België uit de voorraad van een btw-plichtige die in een andere EU-lidstaat gevestigd is wordt beschouwd als een zgn. overbrenging inzake btw. Dit impliceert dat de buitenlandse btw-plichtige in principe een vrijgestelde intracommunautaire levering verricht in zijn EU-lidstaat (en o.m. als zodanig moet rapporteren in zijn buitenlandse btw-aangifte) en in België een btw-belastbare intracommunautaire verwering (dus met Belgische btw) moet aangeven. Dit impliceert dat de buitenlandse btw-plichtige zich in principe voor btw-doeleinden moet identificeren in België.

De niet-gebruikte materialen die vanuit België terug naar de EU-lidstaat van de (buitenlandse) btw-plichtige worden overgebracht, maken in principe ook weer het voorwerp uit van een vrijgestelde intracommunautaire levering vanuit België en een belastbare intracommunautaire verwerving in de EU-lidstaat waar de btw-plichtige gevestigd is (en daar als zodanig moet aangegeven worden).

Voorwaardelijke administratieve tolerantie

Om het een en ander voor de buitenlandse aannemer te vergemakkelijken heeft de Btw-Administratie ruim 10 jaar geleden reeds beslist dat zo de aannemer zijn materialen overbrengt van zijn EU-lidstaat naar België geen Belgisch btw-nummer moet aanvragen. Hetzelfde geldt voor de niet-gebruikte materialen die uiteindelijk niet gebruikt worden en terug meegenomen worden.

Die uitzondering geldt niet onvoorwaardelijk en is in de eerste plaats slechts van toepassing zo de buitenlandse aannemer zijn werken kan factureren aan een in België gevestigde belastingplichtige die periodieke Belgische btw-aangiften indient. De buitenlandse aannemer kan zijn werken in onroerende staat immers vanuit zijn buitenlands btw-nummer factureren zonder btw aan de Belgische btw-plichtige afnemer vermits in dat geval de algemene btw-verleggingsregel uit artikel 51, §2, 5° W. Btw van toepassing is (dus buitenlandse aannemer moet in dat verband niet over een Belgisch btw-nummer beschikken). Voor de tolerantie is o.m. nog vereist dat de buitenlandse Btw-Administratie (waar de bouwaannemer gevestigd is) zich niet verzet tegen deze tolerantie.

Tolerantie ook als werken verricht voor Belgische particulier?

In principe is de eerste voorwaarde voor de tolerantie, nl. werken uitgevoerd voor een Belgische btw-plichtige die btw-aangiften indient) niet vervuld. Toch kan de tolerantie van toepassing zijn, hoewel de buitenlandse aannemer niet verplicht is ze te gebruiken (en er dus steeds voor kan opteren een Belgisch btw-nummer aan te vragen). De Btw-Administratie is dus ook in een B2C-relatie toegeeflijk vermits immers in het kader van de nieuwe OSS-regeling, die sinds 1 juli 2021 van toepassing is, de buitenlandse aannemer de Belgische btw gewoonweg kan voldoen via de OSS-regeling in zijn eigen EU-lidstaat.

Ook voor Belgische aannemer?

De Belgische Btw-Administratie laat sinds kort ook hier nu de tolerantie toe. Concreet komt het er dus op neer dat de Belgische bouwaannemer de buitenlandse btw moet voldoen via de OSS-regeling in België (dus geen btw-nummer moet aanvragen in het buitenland) zo hij werken uitvoert voor een buitenlandse particulier (die m.a.w. over geen btw-nummer beschikt) en daarbij materialen overbrengt naar de EU-lidstaat van de particulier. Voorwaarde is wel dat in het buitenland een gelijkaardige tolerantie van toepassing is voor de verzending/terugzending van de bouwmaterialen, wat de bouwaannemer moet kunnen aantonen. Is dat zo, dan moeten de niet-gebruikte materialen die terug naar België komen, ook niet opgenomen worden in de Belgische btw-aangifte (als intracommunautaire verwerving).

terug naar overzicht

Dominique Berteloot

Vennoot Alaska Kortrijk-Ieper
+32 (0)56 22 26 02
+32 (0)475 79 36 20

Gerelateerde artikels

BTW
9 februari 2023 - Serge Mesotten

Gemengde btw-belastingplichtigen werkelijk gebruik

Geen volledig recht op btw-aftrek

Lees meer
BTW
19 juli 2022 - Lieve Nelissen

Ook de BTW-Administratie gaat dit jaar met vakantie

Nieuwe deadlines.

Lees meer
BTW
31 mei 2022 - Dominique Berteloot

Ondernemingen met openbare dienstverplichting

Uitbreiding naar BTW-belastingplichtigen die openbare dienstverplichtingen vervullen.

Lees meer

Nieuwsbrief

Altijd up-to-date blijven met Alaska

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je meteen in voor de Alaska nieuwsbrief!