De Corona – handelshuurlening:

Juridisch advies
11 juni 2020 - Alexander Colaert

De Corona – handelshuurlening:

Voor ondernemingen die gedwongen de deuren moesten sluiten vanwege de corona-maatregelen woog de verplichting om huur te blijven betalen zwaar door. De hinderpremie was daarbij in veel gevallen slechts een doekje voor het bloeden. Om de druk te verminderen komt de Vlaamse Regering tussen door middel van een lening. Om aanspraak te maken op deze lening moet de huurder in eerste instantie rekenen op de goodwill van de verhuurder.

Overeenkomst met de verhuurder

De huurder zal enkel aanspraak kunnen maken op de handelshuurlening indien hij een overeenkomst sluit met de verhuurder waarbij de verhuurder zijn duit in het zakje doet.  De verhuurder moet immers minstens één maand huur kwijtschelden en akkoord gaan met een betalingsuitstel van minstens drie maanden. De Vlaamse Regering gaat er van uit dat verhuurders hiermee zullen instemmen om faillissementen en het risico op leegstand van hun panden te vermijden.

De Vlaamse overheid zal een modelovereenkomst beschikbaar stellen. De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • De opschorting van de verplichting van de huurder tot betaling van de huur, inclusief lasten, voor een periode van ten minste 3 maanden. Deze opschorting heeft betrekking op de huurtermijnen die ten vroegste in april 2020 zijn vervallen. Het is hierbij niet vereist dat het huurcontract voorziet dat de huur in maandelijkse schijven betaald moet worden.
  • De kwijtschelding door de verhuurder van minstens 1 maand huur, inclusief lasten.

Nadat de huurder het nodige heeft gedaan voor de aanvraag van de lening, en deze werd goedgekeurd, zal de verhuurder de huurgelden en lasten voor de 2 maanden waarvoor de lening is aangegaan rechtstreeks ontvangen van het Vlaams Gewest. De verhuurder krijgt in ruil voor het kwijtschelden van minstens 1 maand huur dus de zekerheid dat hij de huur van de volgende 2 maanden zal ontvangen.

Voor elke handelshuurder?

Neen, de corona-handelshuurlening is enkel beschikbaar voor ondernemers die verplicht waren om hun fysieke locatie volledig of gedeeltelijk te sluiten. Deze voorwaarde loopt dus grotendeels gelijk met de voorwaarden om een Hinderpremie te kunnen krijgen.

Men moet bovendien beschikken over een geregistreerde handelshuurovereenkomst die betrekking heeft op een pand gelegen in het Vlaams Gewest. Naast handelshuur worden ook andere juridische structuren aanvaard, zoals erfpacht, opstal, vruchtgebruik of brouwerijcontracten inclusief terbeschikkingstelling van één of meerdere panden.

Enkel huurders die geen huurachterstallen hadden op 15 maart 2020 komen in aanmerking voor de maatregel. Huurder en de verhuurder zullen dit verklaren in de overeenkomst die zij zullen sluiten.

Hoe groot is de tussenkomst?

Het bedrag van de handelshuurlening is voor iedere onderneming, per pand, beperkt tot 2 maanden huur, inclusief lasten. Het totaal bedrag voor alle panden van de huurder samen zal nooit meer dan 35.000 euro kunnen bedragen.

Het betreft een lening die aan de Vlaamse Overheid moet worden terugbetaald met een rente van 2% per jaar. De terugbetalingen aan de Vlaamse Overheid moeten maar starten zes maanden na toekenning van het krediet. De terugbetaling worden dan gelijkmatig verspreid in de 18 maanden volgende op de eerste zes maanden waarin geen terugbetaling is gebeurd.

Waar aan te vragen?

De huurder zal dit kunnen aanvragen via de website van Vlaio. Vlaio maakt zich sterk dat zowel de modelovereenkomst als de applicatie binnenkort online zal staan.

De huurder heeft tot 1 oktober 2020 de tijd om de handelshuurlening aan te vragen.

Contacteer ons gerust indien u hierover vragen zou hebben.

terug naar overzicht

Alexander Colaert

Senior Legal Advisor
+32 (0)56 222 602

Deel deze pagina op:

Gerelateerde artikels

Juridisch advies
7 juli 2020 - Alexander Colaert

Binnenkort schenkbelasting bij schenking voor Nederlandse notaris ! Vijf voor twaalf !

Tijd tot 1 december 2020!

Lees meer
Juridisch advies
16 juni 2020 - Alexander Colaert

Ontslag in tijden van Corona (bis)

Opzegtermijn geschorst?

Lees meer
Juridisch advies
11 juni 2020 - Alexander Colaert

De Corona – handelshuurlening:

Vlaamse Regering komt enkel tussen als de verhuurder water bij de wijn doet

Lees meer

Nieuwsbrief

Wenst u op de hoogte te blijven, dan kan u zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief.