De kosten van uw opendeurdag volledig aftrekbaar?

Fiscaal advies
10 juni 2016 - Stefaan Kindt

De kosten van uw opendeurdag volledig aftrekbaar?

De btw op cateringkosten die u maakt op een promo-event zijn sinds enige tijd volledig aftrekbaar. Op fiscaal vlak blijft de fiscus daar echter moeilijk over doen en beschouwt de gemaakte kosten dan vaak als receptiekosten die slechts voor 50% aftrekbaar zijn. Onlangs heeft het Hof van Beroep van Luik zich over deze kwestie uitgesproken.

Een garage-uitbater opende een nieuwe showroom en houdt in dat verband een receptie voorzien van de nodige hapjes en drankjes. Deze kosten werden door de garagist fiscaal volledig afgetrokken omdat het volgens hem om reclamekosten gaat die 100% fiscaal aftrekbaar zijn. De fiscus was het daar echter niet mee eens omdat het naar zijn mening receptiekosten betreft die slechts voor 50% aftrekbaar zijn.

De aftrek van de btw op die cateringkosten is niet langer een probleem. Dat is echter niet zonder slag of stoot gegaan. Ook voor de Btw-administratie was de aftrek van dergelijke kosten vaak een doorn in het oog. Zij beschouwde die kosten dan als zgn. kosten van onthaal waarvan de btw niet aftrekbaar was. Het Hof van Cassatie heeft daar menige malen een andere visie op nagehouden, maar uiteindelijk heeft de Btw-administratie zich bij die visie dan toch neergelegd. De btw op hapjes en drankjes is thans 100% aftrekbaar voor zover het evenement dan een publicitair of m.a.w. een verkoopbevorderend karakter heeft.

Op fiscaal vlak houdt de fiscus met die cassatierechtspraak geen rekening omdat dat volgens hem rechterlijke uitspraken zijn die louter betrekking hebben op btw. Toch heeft de Hof van Beroep te Luik op 23 september 2015 beslist dat de visie van het Hof van Cassatie ook op fiscaal vlak geldt! Het Hof van Beroep heeft de garage-uitbater dan ook gelijk gegeven omdat de kosten die in casu werden gemaakt er duidelijk op gericht waren de verkoop van zijn producten en diensten te bevorderen.

Advertenties, flyers, foto’s van uw opendeurdag kunnen bijdragen tot de bewijsvoering van het publicitair karakter daarvan. Dat mag ook gerust een ander evenement zijn, zolang dat dan maar verkoopbevorderend is en de bedoeling wordt nagestreefd om nieuwe klanten aan te trekken. Het is wel belangrijk in dit verband een goed dossier op te bouwen en dit voorafgaandelijk met uw boekhouder te bespreken teneinde achteraf discussie met de fiscus uit te sluiten omtrent het publicitair karakter van uw evenement. Goed begonnen is immers half gewonnen…

terug naar overzicht

Stefaan Kindt

Gedelegeerd bestuurder Alaska Kortrijk-Ieper Managing Director Alaska ESV
+32 (0)56 22 26 02
+32 (0)475 74 85 08

Deel deze pagina op:

Gerelateerde artikels

Fiscaal advies
17 september 2020 - Alexander Colaert

Werf uw eerste werkgever aan voor 1 januari 2021

RSZ korting!

Lees meer
Fiscaal advies
15 september 2020 - Marty Vankemmel

Tijdelijk verhoogde investeringsaftrek ook voor ‘specifieke’ investeringen

De Corona III-wet.

Lees meer
Fiscaal advies
15 september 2020 - Benedikt Torney

Van garage tot appartement aan 6% btw

In 32 steden en gemeenten.

Lees meer

Nieuwsbrief

Wenst u op de hoogte te blijven, dan kan u zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief.