De plannen van Jambon-I op vlak van erfbelasting

Juridisch advies
2 december 2019 - Alexander Colaert

De plannen van Jambon-I op vlak van erfbelasting

De Vlaamse Regering heeft haar plannen bekendgemaakt voor de volgende legislatuur met betrekking tot de erf- en schenkbelasting. Deze wijzigingen kunnen mogelijk invloed hebben op uw successieplanning.  

  1. Verlenging van de risicoperiode voor niet-geregistreerde schenkingen

De belangrijkste geplande hervorming is zonder twijfel de verlenging van de risicoperiode voor niet-geregistreerde schenkingen. Naast de geregistreerde schenking via een Belgische notaris kunt uw roerend vermogen ook via een hand- of bankgift of via een Nederlandse notaris schenken. Het is in België immers niet verplicht om een schenking van roerende goederen te registreren en er bijgevolg schenkbelasting op te betalen. De verplichting tot registratie van de schenkingsakte en betaling van de bijhorende schenkbelasting geldt wel steeds voor onroerende goederen.

Indien de roerende schenking niet werd geregistreerd en bijgevolg ook geen schenkbelasting werd betaald, is wel erfbelasting verschuldigd indien de schenker als Belgisch ingezetene overlijdt binnen de drie jaar na het doen van de schenking. Bij vererving tussen echtgenoten en partners en in rechte lijn (tussen (groot)ouders en (klein)kinderen) wordt tot 27% erfbelasting geheven. Bij vererving tussen verdere verwanten en niet-verwanten kan tot 55% erfbelasting verschuldigd zijn. Door schenkbelasting te betalen werd dit driejarig risico op erfbelasting vermeden.

De Vlaamse Regering wil wie schenkt nu aanmoedigen om te kiezen voor een geregistreerde schenking aan 3% (in rechte lijn) of 7% (voor anderen) door deze periode van 3 jaar nu verlengen tot 4 jaar. De Vlaamse regering hoopt zo de registratie van roerende schenkingen en de bijhorende betaling van schenkbelasting te stimuleren.  

  1. Afschaffing van de regeling voor het duolegaat 

Het duo-legaat is een systeem dat toelaat om de hoge tarieven van de erfbelasting die van toepassing zijn bij legaten aan kennissen of verre familieleden te milderen en tegelijkertijd een goed doel te steunen. Het duo-legaat is voor alle betrokkenen een win-win, want de verre verwanten of kennissen houden netto meer over van de nalatenschap en ook het goede doel verkrijgt een deel van de nalatenschap.

Uit het Vlaamse regeerakkoord blijkt nu dat men het "zuiver altruïstisch element van deze legaten wil herstellen en versterken met een tariefverlaging", zodat het duo-legaat weer zou worden gebruikt waarvoor het initieel werd bedoeld. Mogelijkerwijs zal het legaat aan het goede doel in de toekomst een bepaalde minimumomvang moeten hebben, zodat het goede doel toch een zeker financieel voordeel krijgt. De regering zou ook een andere piste kunnen inslaan, waardoor niet langer voordeel zou kunnen worden gehaald uit de techniek van het duo-legaat in die zin dat er voortaan wel rekening mee zal gehouden worden bij de berekening van de erfbelasting. Dit zou niet alleen een zeer spijtige zaak zijn voor mensen die willen legateren aan verre verwanten, maar ook voor de goede doelen zelf die het gros van hun werkingsmiddelen halen uit deze duo-legaten. 

  1. Invoering van een ‘best friend’-regeling

Tot slot wil men het het laten vererven aan een goede vriend aantrekkelijker maken. Concreet houdt de nieuwe regeling in dat u een bepaald deel van uw erfenis kunt toewijzen aan een al dan niet verwant persoon, een zogenaamde "best friend", die van het voordelige tarief in rechte lijn kan genieten in plaats van de hogere tarieven die in andere gevallen gelden. Op dit moment is nog niet geweten hoe deze "best friend"-regeling precies zal worden uitgewerkt. Er is sprake van een bedrag van 12.500 euro per goede vriend. Vraag is hoeveel vrienden u zal mogen begunstigen aan dit gunsttarief, alsook hoe u deze "best friend"-relatie zal moeten bewijzen.

Het blijft afwachten hoe deze maatregelen concreet zullen worden uitgevoerd. Wij volgen het voor u op.

 

terug naar overzicht

Alexander Colaert

Senior Legal Advisor
+32 (0)56 222 602

Deel deze pagina op:

Gerelateerde artikels

Juridisch advies
13 januari 2020 - Stefaan Kindt

Positieve rechtspraak over kostenaftrek appartement aan kust

Als bestuurder een buitenverblijf ter beschikking?

Lees meer
Fiscaal advies, Juridisch advies
6 januari 2020 - Dirk van Collie

Hoe optie voor onroerende verhuur met btw uitoefenen?

Wat ingeval van een stilzwijgende huurverlenging?

Lees meer
Fusies en overnames, Juridisch advies, Toekomstplanning
11 december 2019 - Marty Vankemmel

Vastgoedvennootschap schenken tegen 0%?

Uitspraak Vlabel

Lees meer

Nieuwsbrief

Wenst u op de hoogte te blijven, dan kan u zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief.