De regels omtrent voorafbetalingen in 2019

Accountancy
29 april 2019 - Dominique Berteloot

De regels omtrent voorafbetalingen in 2019

Via het systeem van voorafbetalingen kan er eigenlijk al een voorschot betaald worden op de belastingen die een natuurlijk persoon, een zelfstandige en/of vennootschap uiteindelijk verschuldigd zijn. We bekijken of er in 2019 iets gewijzigd is aan de regels omtrent dergelijke voorafbetalingen.

Voorafbetalingen zijn optioneel. Doet een natuurlijke persoon aan voorafbetalingen, dan heeft die recht op een belastingvermindering, een zgn. bonificatie. Voor zelfstandigen en vennootschappen bestaat dat systeem niet. Sterker nog, indien deze belastingplichtigen niet aan voorafbetalingen doen, dan leidt dit voor hen tot een belastingvermeerdering, of zeg maar een boete. Om dit te vermijden hebben zij vier momenten om voor aanslagjaar 2020 aan voorafbetalingen te doen, nl. op 10 april (eerste voorafbetaling), 10 juli (tweede voorafbetaling), 10 oktober (derde voorafbetaling) en tenslotte een vierde en laatste voorafbetaling op 20 december 2019. Hoeveel u juist voorafbetaalt en/of op welk moment, bespreekt u best met uw dossierbeheerder. In ieder geval is de boete voor niet voorafbetalen ongewijzigd gebleven in vergelijking met vorig jaar. De boete bedraagt nog steeds 2,25% voor zelfstandigen en 6,75% voor vennootschappen.

De vier voormelde data zijn de uiterste data waarop uw betaling moet toekomen op de rekening van de Dienst Voorafbetalingen. Aangezien er altijd een paar werkdagen kunnen verlopen tussen uw betalingsopdracht en de effectieve ontvangst van deze betaling op onze rekening, wacht u beter niet tot de laatste dag om de betaling te verrichten. Betalingen die na de vervaldag bij de dienst voorafbetalingen toekomen, worden automatisch voor het volgende kwartaal weerhouden. Belangrijk om te weten is dat sinds voor aanslagjaar 2020 het rekeningnummer waarop de voorafbetalingen moeten toekomen is gewijzigd naar BE61 6792 0022 9117 van het Inningscentrum - Dienst Voorafbetalingen, Koning Albert II laan 33, bus 42, 1030 Schaarbeek.

Dit rekeningnummer geldt echter niet voor ondernemingen die niet per kalenderjaar boekhouden en waarvoor de resterende vervaldagen VA - aanslagjaar 2019 zich na 31 december 2018 situeren. De betalingen die zij na 31 december, maar nog steeds voor het aanslagjaar 2019 uitvoeren, moeten blijvend worden gestort op het oude rekeningnummer BE20 6792 0023 3056 van de Dienst Voorafbetalingen – vennootschappen. Pas wanneer die vennootschappen starten met hun eerste betaling voor het aanslagjaar 2020 moeten zij gebruikmaken van het nieuwe rekeningnummer.

terug naar overzicht

Dominique Berteloot

Vennoot Alaska Kortrijk-Ieper
+32 (0)56 22 26 02
+32 (0)475 79 36 20

Deel deze pagina op:

Gerelateerde artikels

Accountancy
4 mei 2020 - Marnix Veracx

Nieuwe circulaire over dagontvangstenboek

Op papier of digitaal

Lees meer
Accountancy
16 maart 2020 - Benedikt Torney

Gedeeltelijke vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing in de bouwsector

Wanneer ploegenarbeid?

Lees meer
Accountancy
9 maart 2020 - Lieve Nelissen

Voorafbetalen in 2020

Wat zijn de data?

Lees meer

Nieuwsbrief

Wenst u op de hoogte te blijven, dan kan u zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief.