De statutendatabank raadplegen!?

Juridisch advies
25 juni 2019 - Alexander Colaert

De statutendatabank raadplegen!?

Het nieuwe Wetboek van vennootschappen ven Verenigingen heeft niet enkel gezorgd voor de invoering van nieuwe spelregels in kader van het vennootschapsrecht. Het Wetboek heeft ook het levenslicht laten zien aan een zgn. Statutendatabank dat alle statuten van vennootschappen bewaart.

Lees meer

De statutendatabank bewaart alle versies van statuten van rechtspersonen die voortkomen uit notariële akten die in België verleden zijn, en dat vanaf de oprichting van de rechtspersoon tot de allerlaatste bijwerking van de statuten. Dat betekent dan weliswaar dat statuten van vennootschap die onderhands opgericht worden zoals van een vennootschap onder firma (vof) en een gewone commanditaire vennootschap (comm. v.) niet in de statutendatabank staan opgenomen. De notaris is daar immers niet bij komen kijken.

U kunt de statutendatabank sinds 1 mei 2019 raadplegen op https://statuten.notaris.be/costa_v1/enterprises/search. Daarenboven is de raadpleging gratis. Wilt u gecoördineerde statuten van rechtspersonen raadplegen die vóór 1 mei 2019 verwerkt werden, dan kan daarvoor bij de griffie van de ondernemingsrechtbank van de zetel van de rechtspersoon aangeklopt worden. Voor alle duidelijkheid statuten die (moeten) worden aangepast aan het nieuwe vennootschapsrecht, komen uiteraard automatisch terecht in de nieuwe statutendatabank.

Opzoekingen dienen te gebeuren via het ondernemingsnummer van de rechtspersoon. Indien enkel de naam van de rechtspersoon gekend is, kan eventueel een beroep worden gedaan op de zgn. Kruispuntbank van Ondernemingen. Opzoekingen kunnen daar wel op naam gebeuren (https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoeknaamfonetischform.html). Het is een kleine omweg dan weliswaar, maar op die manier kan het ondernemingsnummer van een rechtspersoon wel achterhaald worden.

terug naar overzicht

Alexander Colaert

Senior Legal Advisor
+32 (0)56 222 602

Deel deze pagina op:

Gerelateerde artikels

Juridisch advies
4 oktober 2019 - Alexander Colaert

Te laat met uw UBO-aangifte?

Gedoogbeleid voor diegene die de deadline niet halen.

Lees meer
Juridisch advies
24 september 2019 - Alexander Colaert

Help, mijn vennootschapsvorm bestaat straks niet meer

Welke weg en welke komen terug als variant?

Lees meer
Juridisch advies
13 september 2019 - Alexander Colaert

Alarmbelprocedure in het nieuwe vennootschapsrecht

Hoe toepassen?

Lees meer

Nieuwsbrief

Wenst u op de hoogte te blijven, dan kan u zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief.