Decembervoorschot definitief afgeschaft

Accountancy
16 maart 2021 - Dominique Berteloot

Decembervoorschot definitief afgeschaft

Maand- en kwartaalaangevers voor de btw zijn er jaarlijks toe gehouden om een zgn. decembervoorschot te betalen, maar vorig jaar moesten ondernemingen – om hen te steunen in de strijd tegen de coronacrisis – dat voorschot niet betalen. Er is nu een wetsontwerp goedgekeurd om dat decembervoorschot definitief te schrappen.

Voorschot op btw

Ondernemingen die op 1 december van het lopende kalenderjaar een maandaangifte moeten indienen, zijn ertoe gehouden om een voorschot te betalen op de btw die verschuldigd is over de maand december. Dit voorschot moet afzonderlijk van de normaal verschuldigde btw worden betaald, uiterlijk op 24 december. Sinds 2017 moeten kwartaalaangevers dit voorschot ook betalen wat als compensatie moest dienen voor de afschaffing van de kwartaalvoorschotten. Er zijn twee methodes om dat decembervoorschot te berekenen. Volgens de eerste methode moet de btw betaald worden die effectief verschuldigd is, naargelang het geval, over de periode van 1 tot 20 december of van 1 oktober tot 20 december. In het tweede methode moet er evenveel btw betaald worden die verschuldigd is over de maand november, of in geval van een kwartaalaangever over het derde kwartaal. Er mag gekozen worden welke methode wordt toegepast en uiteraard is dat dan diegene waarbij de minste of geen btw moet betaald worden.

Vrijstelling in 2020

Vorig jaar werd een automatische vrijstelling verleend om het decembervoorschot te betalen. Voor de betaling van de verschuldigde btw over de betrokken maand of het kwartaal was echter geen vrijstelling voorzien. De eventueel verschuldigde btw zoals die m.a.w. blijkt uit rooster 71 van de btw-aangifte van de maand december of het laatste kwartaal 2020 moest dus uiterlijk nog wel op 20 januari 2021 betaald zijn.

Afschaffing 2021

Zoals het er nu naar uitziet, zullen ondernemingen zich niet meer moeten bekommeren om dat decembervoorschot. De Ministerraad heeft eind februari immers een voorontwerp van wet goedgekeurd houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de coronacris, waarin die definitieve schrapping voorzien is. De datum waarop de wet in het Belgisch Staatsblad verschijnt, is voorzien als datum van inwerkingtreding. Vanaf 2021 zal m.a.w. deze nieuwe wet in principe reeds van toepassing zijn. Vermits dat decembervoorschot niet meer verschuldigd is heeft dit wel tot gevolg dat de eventueel verschuldigde btw in januari van het daaropvolgende jaar (dus januari 2022) volledig moet betaald worden.

terug naar overzicht

Dominique Berteloot

Vennoot Alaska Kortrijk-Ieper
+32 (0)56 22 26 02
+32 (0)475 79 36 20

Gerelateerde artikels

Accountancy
7 april 2021 - Benedikt Torney

Overstappen naar kleine ondernemersregeling inzake btw

Interessant of niet?

Lees meer
Accountancy
25 maart 2021 - Veerle Slagmeulder

Hoeveel voorafbetalen in 2021?

Voorschot op belasting.

Lees meer
Accountancy
16 maart 2021 - Dominique Berteloot

Decembervoorschot definitief afgeschaft

Wetsontwerp goedgekeurd.

Lees meer

Nieuwsbrief

Altijd up-to-date blijven met Alaska

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je meteen in voor de Alaska nieuwsbrief!