Detachering: Hof van Justitie brengt duidelijkheid

Juridisch advies
28 december 2020 - Alexander Colaert

Detachering: Hof van Justitie brengt duidelijkheid

Op 1 december 2020 heeft het Europese Hof van Justitie in de zaak Federatie Nederlandse Vakbeweging (C-815/18) een belangrijke uitspraak gedaan over de vraag: wanneer is er sprake van een detachering op het grondgebied van een andere lidstaat?

Internationaal transport

In het kader van verschillende overeenkomsten voor internationaal transport leverden een Duitse en Hongaarse transportonderneming transportdiensten aan een Nederlandse transportonderneming. Alle betrokken ondernemingen behoorden tot hetzelfde concern. Het vervoer vond hoofdzakelijk plaats buiten Nederland. Het traject van de chauffeurs begon en eindigde echter doorgaans in Nederland. 

In voorliggend geval werden de arbeidsvoorwaarden vervat in de Nederlandse sectorale cao “Goederenvervoer” niet op de chauffeurs toegepast. De niet-naleving van deze cao werd door de Federatie Nederlandse Vakbeweging aan de kaak gesteld.

Na het doorlopen van de Nederlandse gerechtelijke procedures stelde de Hoge Raad der Nederlanden een aantal prejudiciële vragen aan het Hof waaronder:

  • Is de detacheringsrichtlijn van toepassing op een werknemer die als chauffeur werkzaam is in het internationaal wegvervoer en zijn arbeid dus verricht in meer dan één lidstaat?
  • Welke maatstaf moet worden gehanteerd om te bepalen of een werknemer die als chauffeur werkzaam is in het internationaal wegvervoer op het grondgebied van een lidstaat wordt gedetacheerd?

Detacheringsrichtlijn

Het Hof heeft in eerste instantie geoordeeld dat de detacheringsrichtlijn ook van toepassing is op werknemers die als chauffeur werkzaam zijn in het internationaal vervoer.

In tweede instantie bracht het Hof in herinnering dat een werknemer gelet op de bewoording en de achterliggende idee van de detacheringsrichtlijn enkel kan worden beschouwd als gedetacheerd op het grondgebied van een lidstaat indien het werk dat hij er verricht een voldoende nauwe band vertoont met dat grondgebied.

Bij de beoordeling van ‘de voldoende nauwe band’ moet er volgens het Hof rekening worden gehouden met (1) de aard van de werkzaamheden die de betrokken werknemer op dat grondgebied verricht, (2) de mate waarin de werkzaamheden van die werknemer verband houden met het grondgebied van elke lidstaat en (3) het aandeel van die werkzaamheden op het grondgebied van elke lidstaat in de vervoersdienst als geheel.

Het feit dat de werknemers hun instructies krijgen van een onderneming gevestigd in een andere lidstaat en in die lidstaat hun dagtaak beginnen en beëindigen zonder bijkomende andere factoren is voor het Hof op zich onvoldoende om te besluiten tot een nauwe band. Het uitvoeren van cabotage activiteiten op het grondgebied van een lidstaat – ongeacht de duur van deze activiteiten – wijst volgens het Hof echter automatisch op het bestaan van een voldoende nauwe band.

De detacheringsrichtlijn is dus principieel ook van toepassing op uiterst mobiele werknemers zoals chauffeurs tewerkgesteld in het internationaal wegvervoer. Op basis van de Europese rechtspraak kan wel worden geargumenteerd dat een (zeer mobiele) werknemer bij gebrek aan een ‘voldoende nauwe band’ met het grondgebied van de betrokken lidstaten er niet wordt gedetacheerd. U doet er goed aan om de situatie van uw werknemers in het licht van deze uitspraak te verifiëren.

terug naar overzicht

Alexander Colaert

Senior Legal Advisor
+32 (0)56 222 602

Gerelateerde artikels

Juridisch advies
7 april 2021 - Dirk van Collie

Dag Duolegaat, welkom vriendenerfenis

Is dit een valabel alternatief?

Lees meer
Juridisch advies
20 januari 2021 - Alexander Colaert

Zgn. Kaasroute definitief gesloten sinds 15 december 2020

Schenkbelasting

Lees meer
Juridisch advies
28 december 2020 - Alexander Colaert

Detachering: Hof van Justitie brengt duidelijkheid

Wanneer is er sprake van een detachering?

Lees meer

Nieuwsbrief

Altijd up-to-date blijven met Alaska

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je meteen in voor de Alaska nieuwsbrief!