Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk vrijgesteld?

Fiscaal advies
3 oktober 2017 - Laurens Snauwaert

Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk vrijgesteld?

Externe diensten voor preventie en bescherming op het werk zijn vrijgesteld van btw voor zover die verstrekt worden door instellingen van sociale aard die als zodanig door de overheid erkend zijn. Onlangs heeft de btw-Administratie zich uitgesproken over de btw-vrijstelling wanneer die diensten worden verstrekt via een afzonderlijk entiteit binnen een onderneming zelf.

Diensten voor preventie en bescherming op het werk verstrekt door erkende instellingen van sociale aard zijn vrijgesteld van btw. In het Btw-wetboek wordt meer bepaald gesproken over goederen en leveringen die nauw samenhangen met maatschappelijk werk, met de sociale zekerheid en met de bescherming van kinderen en jongeren, verricht door instelling van sociale aard. Het gaat dan o.m. om externe diensten van preventie en bescherming op het werk die dus expliciet vrijgesteld worden van btw. Opmerkelijk is echter dat in het Btw-wetboek niet gesproken wordt over zgn. Interne Gemeenschappelijke Diensten voor Preventie en Bescherming op het Werk, of afgekort de zgn. IGDPBW.

Die IGDPBW heeft in feite betrekking op het feit wanneer die diensten verstrekt worden door een afzonderlijke entiteit die door de werkgever of door een groep van werkgevers zelf opgericht worden. De vraag is uiteraard of die diensten dan ook niet kunnen vrijgesteld worden van btw, des te meer omdat zij in feite diensten van dezelfde aard verstrekken als die externe diensten. Het probleem is echter dat die IGDPBW’s niet vermeld worden bij btw-vrijstelling ter zake in het Btw-wetboek.

Om rechtszekerheid in de hand te werken, heeft de btw-Administratie daar onlangs uitdrukkelijk een standpunt over ingenomen. Eigenlijk vindt zij die gelijkschakeling niet meer dan logisch. Bijgevolg aanvaardt de Administratie dat de betrokken btw-vrijstelling van toepassing is op de handelingen met betrekking tot maatschappelijk werk die onder bezwarende titel worden verricht door de GIDPBW's die via een afzonderlijke entiteit (met of zonder rechtspersoonlijkheid) zijn opgericht, ten voordele van hun aangesloten werkgevers.

terug naar overzicht

Laurens Snauwaert

Vennoot Alaska Brugge
+32 (0)50 38 80 04

Deel deze pagina op:

Gerelateerde artikels

Fiscaal advies
9 augustus 2019 - Laurens Snauwaert

Nog meer goed nieuws inzake 6% btw

Maar vanaf wanneer in werking?

Lees meer
Fiscaal advies
15 juli 2019 - Lieve Nelissen

Een fiscale controle in 2019?

Wat zijn de aandachtspunten in 2019?

Lees meer
Fiscaal advies
8 juli 2019 - Marnix Veracx

Welke voertuigen met 6% btw?

Wat bij aankoop motorhome?

Lees meer

Nieuwsbrief

Wenst u op de hoogte te blijven, dan kan u zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief.