Drempel voor zgn. check in at work verlaagd

Fiscaal advies
1 augustus 2016 - Stefaan Kindt

Drempel voor zgn. check in at work verlaagd

Om fraude te vermijden werd op 1 april 2014 een verplichte registratie ingevoerd op plaatsen waar werken in onroerende staat worden uitgevoerd en waarvan de totaalwaarde meer dan € 800.000 (excl. btw) bedraagt. Sinds 1 maart 2016 werd dit grensbedrag echter verlaagd naar € 500.000 waardoor de aanwezigheidsregistratie wordt uitgebreid.

De registratieplicht geldt voor iedereen die op een bouwwerf aanwezig is voor het verrichten van werken in onroerende staat. Loutere leveringen van bouwmateriaal blijven echter buiten schot. Werden de bouwwerken gestart ná 1 maart 2016 en wordt daarbij de grens overschreden van € 500.000 (excl. btw) voor de totale waarde van de werf, dan geldt er een registratieverplichting. Die registratie verloopt louter elektronisch via het zgn. check in at work-portaal op de website van het RSZ.

Om die drempel van € 500.000 te berekenen dient er niet louter gekeken te worden naar het factuurbedrag dat een aannemer factureert, maar dient de totale waarde van de bouwwerf in rekening worden genomen. Bent u niet de hoofdaannemer, dan dient u naar die totale waarde te informeren bij uw opdrachtgever of uw rechtstreekse aannemer.
Het is echter steeds de verantwoordelijkheid van de hoofdaannemer om de onderaannemers op de hoogte te brengen dat het grensbedrag overschreden is en een bericht daaromtrent op de bouwwerf uit te hangen. De hoofdaannemer moet er dan ook voor zorgen dat de nodige registratieapparatuur aanwezig is op de bouwwerf. Iedere aannemer is er dan toe verplicht dat registratiesysteem te gebruiken en ter beschikking te stellen aan de onderaannemers waarop zij eventueel een beroep doen.

Niet enkel de (onder)aannemers moeten hun aanwezigheid op de bouwwerf dan (dagelijks) registreren maar ook werknemers dienen hun aanwezigheid te melden en dit ongeacht hun nationaliteit. Bij eventuele overtredingen wordt niet alleen de hoofdaannemer gesanctioneerd, maar ook onderaannemers en personen die zich niet geregistreerd hebben kunnen een sanctie opgelegd krijgen.

terug naar overzicht

Stefaan Kindt

Gedelegeerd bestuurder Alaska Kortrijk-Ieper Managing Director Alaska ESV
+32 (0)56 22 26 02
+32 (0)475 74 85 08

Gerelateerde artikels

Fiscaal advies
25 april 2023 - Stefan Ghijsen

Wat zijn de aangiftetermijnen in 2023 voor de aangiften in de personenbelasting?

Grondige wijziging. 

Lees meer
Fiscaal advies
9 september 2022 - Stefan Ghijsen

Nieuwe berekeningswijze van de 80%-grens voor zelfstandige bedrijfsleiders

Laat uw premie herberekenen.

Lees meer
Fiscaal advies
19 juli 2022 - Stefaan Kindt

Afzonderlijke aanslag van 10% bij ten onrechte aanleggen liquidatiereserve terug te vorderen?

Wat zegt de minister van Financiën?

Lees meer

Nieuwsbrief

Altijd up-to-date blijven met Alaska

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je meteen in voor de Alaska nieuwsbrief!