Duidelijkheid over de gespreide taxatie van een zgn. gedwongen meerwaarde

Accountancy, Audit
28 september 2016 - Dominique Berteloot

Duidelijkheid over de gespreide taxatie van een zgn. gedwongen meerwaarde

Wanneer een vennootschap een meerwaarde realiseert bij de verkoop van een investering, dan is die meerwaarde belastbaar. Uw vennootschap kan er echter voor opteren om die meerwaarde gespreid te laten belasten voor zover de ontvangen verkoopprijs dan herbelegd wordt in een nieuw actief. Onlangs heeft de Minister van Financiën de fiscale spelregels verduidelijkt omtrent een gespreide taxatie van een zgn. gedwongen meerwaarde.

Bij een gespreide taxatie wordt de meerwaarde niet in één keer belast, maar wordt die meerwaarde belast over de afschrijvingsduur van het nieuw aangekochte goed. Ze wordt dan m.a.w. niet onmiddellijk maar gespreid in tijd belast. Die gespreide taxatie kan ook toegepast worden bij een zgn. gedwongen meerwaarde en zonder dat daarbij vereist is dat uw investering reeds 5 jaar voor uw beroepswerkzaamheid gebruikt werd.

Een gedwongen meerwaarde doet zich voor wanneer een investering bv. door een brand vernield wordt en uw vennootschap daaromtrent een schadevergoeding ontvangt van de verzekeringsmaatschappij. De gedwongen meerwaarde is dan gelijk aan de ontvangen vergoeding, maar de vervreemdingskosten en de boekwaarde van de investering moeten daarvan in aftrek worden genomen.

Omdat de vergoeding die uw vennootschap van de verzekeringsmaatschappij ontvangt, niet enkel bestaat uit de vergoeding van de investering zelf, maar ook uit bijkomstige vergoedingen zoals expertisekosten en extra uitgaven voor werk dat u aan derden moet uitbesteden, werd aan de Minister onlangs gevraagd of dat die extra vergoedingen eigenlijk meetellen om het bedrag van de meerwaarde te berekenen en of ze ook moeten herbelegd worden. In een antwoord op een parlementaire vraag van 27 mei 2016 heeft de Minister hier in beide gevallen ontkennend op geantwoord. De bijkomende vergoedingen worden dus onmiddellijk belast en het bedrag dat u moet herbeleggen is beperkt tot de schadevergoeding voor de investering zelf.

terug naar overzicht

Dominique Berteloot

Vennoot Alaska Kortrijk-Ieper
+32 (0)56 22 26 02
+32 (0)475 79 36 20

Gerelateerde artikels

Accountancy, Audit
1 oktober 2016

Geen klantenlisting meer voor een zgn. kleine ondernemer?

Valt u onder de btw-vrijstellingsregeling voor een zgn. kleine ondernemer, dan bent u vrijgesteld van een aantal btw-verplichtingen zoals het indienen van btw-aangiften. 

Lees meer
Accountancy, Audit
28 september 2016 - Dominique Berteloot

Duidelijkheid over de gespreide taxatie van een zgn. gedwongen meerwaarde

Gespreide wat?

Lees meer
Accountancy, Audit
25 juli 2016 - Serge Mesotten

Btw-vrijstelling voor kostdelende verenigingen aangepast

Een groepering die georganiseerd is in een zgn. kostendelende vereniging kan genieten van een btw-vrijstelling indien de voorwaarden daartoe vervuld zijn. Sinds 1 juli 2016 werden die voorwaarden echter aangepast om die meer in overeenstemming te brengen met de Btw-richtlijn. We lichten de voornaamste wijzigingen toe.

Lees meer

Nieuwsbrief

Altijd up-to-date blijven met Alaska

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je meteen in voor de Alaska nieuwsbrief!