Duivensport nog een hobby?

Fiscaal advies
25 september 2017 - Stefaan Kindt

Duivensport nog een hobby?

In de kranten is met regelmaat te lezen dat sportduiven vaak voor absurd hoge bedragen worden verkocht. De vraag is dan uiteraard of dit nog moet aanzien worden als een onderdeel van een hobby, of gaat het eerder om een winstgevende bezigheid waarvan dan ook de fiscus zijn deel wil zien? Die discussie is onlangs aan bod gekomen voor de rechtbank van eerste aanleg.

De zaak die voor de rechtbank kwam betrof een duivensportliefhebber die een duif had verkocht voor de som van 58.000 euro. De fiscus was van oordeel dat die verkoop als een abnormaal beheer van het privévermogen moest aanzien worden en bijgevolg moet belast worden als een zgn. divers inkomen aan 33% belastingen. De belastingplichtige meende echter dat de duivensport gewoonweg een hobby was en dat de toevallige verkoop van één van zijn sportduiven een meevaller was en dat de winst daaruit opnieuw geïnvesteerd werd in zijn hobby. Van een abnormaal beheer kon volgens hem dan ook geen sprake zijn.

Uiteindelijk diende de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen zich over de zaak te buigen. De rechtbank nam daarvoor een geheel van feiten in overweging. In de eerste plaats had de belastingplichtige publiciteit gemaakt omtrent de verkoop van een sportduif door een professionele tussenpersoon in te schakelen. Daarenboven werd er ettelijke jaren vóór de verkoop een enorme investering gedaan van 65.000 euro om ongeveer 300 duiven te hebben. Tenslotte heeft de belastingplichtige zijn sportduiven zodanig verzorgd met het oog op deelname aan nationale en internationale wedstrijden. Rekening houdend met deze omstandigheden sluit de rechtbank zich aan bij de zienswijze van de fiscus. Bijgevolg is er wel degelijk sprake van een abnormaal beheer van het privévermogen en dient de belastingplichtige alsnog 33% belastingen te betalen op het verkoopbedrag van 58.000 euro.

De uitspraak van de rechtbank betekent geenszins dat elke verkoop van een sportduif voortaan aan 33% belast wordt. Het betreft immers een rechterlijke uitspraak die enkel tussen de betrokken partijen geldt. Het staat uiteraard wel vast dat de feiten niet echt in het voordeel van de belastingplichtige spraken. In casu was er immers sprake van een zekere organisatie en doelstelling om sportduiven te kweken en die met winst te verkopen zodoende er sprake was van een abnormaal beheer van het privévermogen. Het is echter wel steeds de fiscus die hiervan het bewijs moet leveren.

terug naar overzicht

Stefaan Kindt

Gedelegeerd bestuurder Alaska Kortrijk-Ieper Managing Director Alaska ESV
+32 (0)56 22 26 02
+32 (0)475 74 85 08

Deel deze pagina op:

Gerelateerde artikels

Fiscaal advies
31 oktober 2019 - Stephanie Seré

Aangifte personenbelasting in de e-Box

Welke stappen ondernemen?

Lees meer
Fiscaal advies
22 oktober 2019 - Veerle Slagmeulder

Soepelere bewijsvoering voor intracommunautaire levering vanaf 1 januari 2020

Een aantal vormelijke verplichtingen!

Lees meer
Fiscaal advies
22 oktober 2019 - Dirk van Collie

De zgn. effectentaks ongrondwettig

Enkel voor de toekomst!

Lees meer

Nieuwsbrief

Wenst u op de hoogte te blijven, dan kan u zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief.