E-book aan 6% btw?

Fiscaal advies
25 april 2017 - Dominique Berteloot

E-book aan 6% btw?

Gaat u een boek kopen bij een boekhandelaar dan betaalt u daar 6% btw op. Onlangs heeft het Hof van justitie zich uitgesproken over de vraag of dit verlaagd btw-tarief ook kan gelden voor boeken die via het internet worden gedownload. Geldt m.a.w. voor de aankoop van een E-book het verlaagd btw-tarief van 6%, of is dit toch onderhevig aan 21% btw?

De btw-Richtlijn maakt een onderscheid tussen gedrukte boeken en boeken die langs elektronische weg worden aangeboden. Op grond daarvan mogen EU-lidstaten dus een verlaagd btw-tarief invoeren voor gedrukte publicaties, zoals tijdschriften, kranten en boeken. Drukwerk valt m.a.w. onder 6% btw als dat voor iedereen herkenbaar is als een boek. Voor digitale publicaties daarentegen, zoals een E-book geldt het normale btw-tarief van 21% btw. Hoewel het doel achter het verlaagd btw-tarief is om het lezen te bevorderen bij EU-burgers, werd dan ook aan het Hof van justitie de vraag gesteld of dit verschil in btw-tarief wel geoorloofd is.

Het Hof houdt er een specifieke redenering op na. Indien een boek niet fysiek geleverd, maar digitaal wordt aangekocht is er vanuit btw-oogpunt eigenlijk geen sprake van een levering, maar van een dienstverrichting. Concreet gaat het dan om een langs elektronische weg verrichte dienst, waarvoor een uitzonderlijke btw-regeling geldt. Het verlaagd btw-tarief van 6% kan daarvoor in principe niet gelden. Door diensten die langs elektronische weg worden verricht uit te sluiten van de toepassing van een verlaagd btw-tarief, hoeft bovendien niet voor elke verrichte soort van elektronische diensten te worden nagegaan onder welke categorie deze valt, aldus het Hof. Uitbreiding van de toepassing van het verlaagde btw-tarief tot alle elektronische diensten acht het Hof niet mogelijk omdat dit een algemene ongelijke behandeling zou betekenen tussen niet-elektronische diensten elektronische diensten.

Op een E-book die u via het internet aankoop dient u dus 21% btw te betalen, terwijl voor hetzelfde boek in fysieke, gedrukte vorm het verlaagd btw-tarief van 6% geldt. Wanneer dit samen aangeboden wordt, dient u op het geheel 21% btw te betalen als de prijs over het digitale boek en fysieke versie daarvan niet uitgesplitst wordt. De prijs uitsplitsten tussen 6% btw op het digitale boek en 21% btw voor het fysieke boek is perfect mogelijk vermits een E-book immers op zich kan gelezen worden.

terug naar overzicht

Dominique Berteloot

Vennoot Alaska Kortrijk-Ieper
+32 (0)56 22 26 02
+32 (0)475 79 36 20

Deel deze pagina op:

Gerelateerde artikels

Fiscaal advies
21 september 2020 - Marnix Veracx

Circulaire over voorwaarden belastingvermindering voor geannuleerde kinderopvang

Wat met de geannuleerde kostenopvang?

Lees meer
Fiscaal advies
21 januari 2020 - Dominique Berteloot

Hogere vergoeding voor Coronavrijwilligers

Belastingvrije onkostenvergoeding!

Lees meer
Fiscaal advies
17 september 2020 - Alexander Colaert

Werf uw eerste werknemer aan voor 1 januari 2021

RSZ korting!

Lees meer

Nieuwsbrief

Wenst u op de hoogte te blijven, dan kan u zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief.