Een fiscale streep door vooruitbetaalde kosten

Accountancy
14 juni 2018 - Stefaan Kindt

Een fiscale streep door vooruitbetaalde kosten

In principe zijn kosten o.m. maar aftrekbaar in het jaar waarin de kosten worden gedaan of gedragen. Uitzondering op de regel betrof vooruitbetaalde kosten die aftrekbaar zijn in het jaar van betaling, maar door de recente hervorming van de vennootschapsbelasting werd dat sinds aanslagjaar 2019 afgeschaft. Aan de minister werd onlangs de vraag gesteld of die afschaffing niet enkel geldt bij loutere fiscale optimalisatietechnieken.

Opdat kosten fiscaal aftrekbaar zijn moet voldaan worden aan een aantal voorwaarden. Ze moeten o.m. gedaan of gedragen worden in het belastbare tijdperk. Het gaat dan meer bepaald om kosten die in dat tijdperk werkelijk betaald zijn of het karakter van zekere en vaststaande schulden of verliezen verkregen hebben en als zodanig geboekt zijn. Die kosten worden dan beschouwd als in het belastbare tijdperk gedaan of gedragen. Een uitzondering hierop betrof vooruitbetaalde kosten, zoals bv. vooruitbetaalde huur, die dan in één keer voor het volledig vooruitbetaalde bedrag aftrekbaar was in het jaar van vooruitbetaling. Op die manier kon u uw belastbare winst nog wat afromen met een éénmalige grote kost en zodoende minder belastingen betalen.

De fiscale aftrekbaarheid is echter afgeschaft sinds boekjaar 2018/aanslagjaar 2019. Vanaf aanslagjaar 2019 verbonden aan een belastbaar tijdperk dat ten vroegste aanvangt op 1 januari 2018 zijn de kosten die werkelijk betaald of gedragen zijn, of het karakter van zekere en vaststaande schulden of verliezen verkregen hebben en als zodanig geboekt zijn in het belastbare tijdperk, en die geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op een toekomstig belastbaar tijdperk, slechts als beroepskosten aftrekbaar in het belastbare tijdperk waarin ze ofwel betaald of gedragen zijn, ofwel als schuld geboekt zijn, evenals in de volgende belastbare tijdperken, in verhouding tot het gedeelte van die kosten dat betrekking heeft op dat belastbare tijdperk. Dat is het zgn. matchingprincipe, dat aanvankelijk enkel gold op boekhoudkundig vak door nl. kosten toe te rekenen op het boekjaar waarop ze betrekking hebben via overlopende rekeningen, maar dat principe geldt dus nu ook op fiscaal vlak. Voor eenmanszaken geldt dit echter niet, dus privé kunt u nog wel gebruik maken van vooruitbetaalde kosten.

Onlangs heeft de minister in een antwoord op een parlementaire vraag nog bevestigd dat dit matchingprincipe een algemene draagwijdte heeft. Kosten die geboekt zijn door vennootschappen met betrekking tot volgende boekjaren zullen fiscaal dus slechts aftrekbaar zijn als beroepskosten in verhouding tot het gedeelte van die kosten dat betrekking heeft op het betreffend belastbare tijdperk. Een uitzondering op de regel blijft wel een backservice premie betaalt in kader van een groepsverzekering.

terug naar overzicht

Stefaan Kindt

Gedelegeerd bestuurder Alaska Kortrijk-Ieper Managing Director Alaska ESV
+32 (0)56 22 26 02
+32 (0)475 74 85 08

Deel deze pagina op:

Gerelateerde artikels

Accountancy
3 december 2018 - Serge Mesotten

Zondagswerk versoepeld

Zondag rustdag...

Lees meer
Accountancy
25 oktober 2018 - Serge Mesotten

Binnenlandse dagvergoeding dienstreizen geïndexeerd

Forfaits verhoogd!

Lees meer
Accountancy
1 oktober 2018 - Dominique Berteloot

UBO-register uitgesteld

nieuwe datum is 31 maart 2019

Lees meer

Nieuwsbrief

Wenst u op de hoogte te blijven, dan kan u zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief.