Een intracommunautaire levering zonder btw-nummer

26 februari 2017

Een intracommunautaire levering zonder btw-nummer

Volgens de Belgische btw-wetgeving kan een intracommunautaire levering slechts worden vrijgesteld van btw indien o.m. het buitenlands btw-nummer van de ontvanger van de goederen op de factuur vermeld wordt. Is dat niet het geval, dan zal de Btw-administratie niet weigeren om Belgische btw na te vorderen. Blijkbaar ziet het Hof van Justitie dat allemaal toch niet zo strikt.

Opdat een intracommunautaire levering zonder Belgische btw kan gefactureerd worden, dient in de eerste plaats aangetoond te worden dat de goederen in kwestie het Belgische grondgebied verlaten hebben. Dat kan aangetoond worden met alle rechtsmiddelen zoals het CMR en/of het feit dat de ontvanger van de goederen zijn aankoop, of beter gezegd intracommunautaire verwerving heeft gerapporteerd in zijn buitenlandse btw-aangifte. Ligt de bewijsvoering van die materiële voorwaarde moeilijk, dan kunt u hiervoor ook het zgn. bestemmingsdocument gebruiken waarin uw buitenlandse koper bevestigd de goederen ontvangen te hebben.

Bijkomende vereiste is echter dat het buitenlandse btw-nummer van uw klant op uw factuur dient vermeld te worden. Is aan die formele voorwaarde niet voldaan, dan zal de Belgische Btw-administratie niet weigeren de vrijstelling te verwerpen en alsnog Belgische btw navorderen. Dezelfde principes gelden wanneer goederen worden ‘overgebracht’ van de ene naar de andere lidstaat.

Onlangs heeft Hof van Justitie zich uitgesproken over het ontbreken van die formele voorwaarde. Het ging hier om een belastingplichtige die zijn auto had overgebracht naar het buitenland om aldaar te verkopen. Na de verkoop aan een buitenlandse btw-plichtige had hij die verkoop zonder btw opgenomen in zijn btw-aangifte. De btw-administratie was het daar niet mee eens en vorderde alsnog btw na met daar een boete bovenop. De zaak is uiteindelijk bij het Hof van Justitie terecht gekomen die oordeelde dat het ontbreken van een loutere formele vereiste geen reden mag zijn om de btw-vrijstelling niet toe te staan. In feite ligt die uitspraak in de lijn van haar eerdere rechtspraak waarbij het ‘substance over form’-principe gehanteerd wordt.

Het valt uiteraard nog af te wachten hoe de Btw-administratie zal reageren op de soepele houding van het Hof van Justitie ter zake. Mocht een Btw-controleur in tussentijd de btw-vrijstelling op uw intracommunautaire levering verwerpen omwille van het ontbreken van het btw-nummer van uw buitenlandse klant, dan kunt u zich uiteraard steeds verweren met de rechtspraak van het Hof van Justitie.

terug naar overzicht

Gerelateerde artikels

Accountancy
17 april 2024 - Serge Mesotten

Verplichting tot elektronische facturatie vanaf 01.01.2026: 120% kostenaftrek

Verhoogde kostenaftrek voor de extra kosten!

Lees meer
Accountancy
21 januari 2024 - Stefan Ghijsen

Voorafbetalingen belastingen een must!

Voorafbetalingen doen om belastingvermeerdering te vermijden!

Lees meer
Subsidies
19 februari 2024 - Tatyana Vitalyova

Subsidies ontwikkelingsproject (innovatie)

Een ontwikkelingsproject is een strategische inspanning die bedrijven ondernemen om innovatieve ideeën om te zetten in concrete, rendabele activiteiten.

Lees meer

Nieuwsbrief

Altijd up-to-date blijven met Alaska

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je meteen in voor de Alaska nieuwsbrief!