Een roerende schenking online registreren? Een fluitje van een cent!

Juridisch advies
13 mei 2022 - Lisa Deschaeck

 Een roerende schenking online registreren? Een fluitje van een cent!

Vanaf 1 mei 2022 kan je de bewijsdocumenten ter bevestiging van een schenking van roerende goederen online via Myminfin ter registratie aanbieden.

Wat houdt deze vernieuwing in?

Het betreft een administratieve vereenvoudiging en geldt voor alle Gewesten. Voorheen was het enkel mogelijk om een onderhands document ter bevestiging van een roerende schenking ter registratie aan te bieden aan het plaatselijk registratiekantoor of door het versturen van de documenten per post.

Voor welke schenking?

Deze vereenvoudiging geldt enkel voor de bewijsdocumenten ter bevestiging van een schenking van roerende goederen waarvoor geen notariële akte vereist is, zoals hand- en bankgiften. Deze vereenvoudiging geldt niet voor de schenking van aandelen en onroerende goederen, die steeds via een notariële akte moet verleden worden.

Een hand- of bankgift is niet verplicht registreerbaar in België. Indien u besluit om het bewijsdocument niet te registreren dan hoeft u op de schenking geen schenkbelasting betalen. U neemt in dat geval een risico, want bij gebrek aan registratie is er wel nog erfbelasting verschuldigd indien de schenker overlijdt binnen de drie jaar (inwoner van het Vlaamse of Brussels Hoofdstedelijk Gewest) of vijf jaar (inwoner van het Waalse Gewest én voor schenking van roerende goederen na 1 januari 2022).

Indien de begiftigde(n) het risico van overlijden van de schenker(s) binnen deze verdachte periode wensen te vermijden, kunnen zij het onderhandse bewijsdocument ter registratie aanbieden. In dit geval wordt schenkbelasting geheven op het geschonkene en valt de schenking buiten de nalatenschap en de erfbelasting.

Deze vereenvoudiging geldt niet voor buitenlandse notariële schenkingsakten van roerende goederen, die sedert 15 december 2020 verplicht geregistreerd moeten worden.

Praktisch?

Om het bewijsdocument online te registreren moet je het onderhands document in pdf-formaat uploaden op het platform. Als het bewijs van de roerende schenking uit één document bestaat, moet het bestand bestaan uit ofwel een scan met de manuele handtekeningen van de schenker(s) en de begiftigde(n) ofwel een origineel digitaal ondertekend document door de schenker(s) en de begiftigde(n). Indien de schenking bestaat uit meerdere documenten, dan zal u deze moeten samenvoegen tot één pdf document.

U moet zich daarna aanmelden op Myminfin en het stappenplan doorlopen. Indien de schenking voldoet aan de wettelijke voorwaarden zal u later het betalingsbericht en het registratierelaas terugvinden in het Myminfin-portaal.

Enkele niet onbelangrijke weetjes?

  • Eenieder kan het document registreren, dus ook iemand die geen betrokken partij is bij de schenking (bijv. notaris, accountant, advocaat, …)
  • De aanbieding ter registratie is 24/7 mogelijk
  • Het tijdstip van aanbieding is niet altijd hetzelfde als de datum van effectieve registratie. De datum van registratie is namelijk afhankelijk van twee zaken:
    • Het uur waarop het document ter registratie is aangeboden. Als dit buiten de kantooruren wordt aangeboden dan zal de datum van registratie pas de eerstvolgende werkdag zijn.
    • Het Gewest (= de fiscale woonplaats van de schenker in de periode van vijf jaar voorafgaand aan de schenking): in het Waalse en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zal er pas geregistreerd worden nadat de betaling is ontvangen. In het Vlaamse Gewest is de registratiedatum niet afhankelijk van het tijdstip van betaling.

Bij twijfel staat Alaska steeds voor u klaar!

terug naar overzicht

Lisa Deschaeck

Senior Legal Advisor
+32 (0)56 222 602

Gerelateerde artikels

Juridisch advies
28 augustus 2023 - Lisa Deschaeck

Aanmaning aan consumenten: verstrengde regels vanaf 01.09.2023

Vanaf 1 september 2023 treedt het nieuw boek XIX Wetboek Economisch Recht, “Schulden van de Consument” in werking,

Lees meer
Juridisch advies
13 mei 2022 - Lisa Deschaeck

Een roerende schenking online registreren? Een fluitje van een cent!

Via myminfin!

Lees meer
Juridisch advies
27 april 2022 - Lisa Deschaeck

Vlabel verduidelijkt limieten omtrent de “doorgeefschenking”

Enige verduidelijking

Lees meer

Nieuwsbrief

Altijd up-to-date blijven met Alaska

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je meteen in voor de Alaska nieuwsbrief!