Eindafrekening sociale bijdragen in uw brievenbus

Accountancy
13 maart 2017

Eindafrekening sociale bijdragen in uw brievenbus

Mocht dit nog niet gebeurd zijn, dan zal u binnenkort de eindafrekening van uw sociale bijdragen over 2015 ontvangen. De bijdragen die u in 2015 betaalde zijn immers voorlopig sociale bijdragen berekend op uw beroepsinkomen van 2012. Ten gevolge van het nieuwe bijdragesysteem worden uw bijdragen berekend op uw inkomsten van het jaar zelf. Vandaar dat u nu dus nog een eindafrekening ontvangt.

De eindafrekening die u ontvangt, is meteen ook de allereerste afrekening van uw sociale bijdragen vermits het nieuwe bijdragesysteem in 2015 in voege is getreden. In de eindafrekening worden uw definitieve sociale bijdragen van 2015 dus berekend op basis van uw beroepsinkomen van hetzelfde jaar, dus van 2015.

Dat u die afrekening nu pas ontvangt is dan ergens ook logisch vermits uw inkomsten van 2015 nu pas definitief gekend zijn. De fiscus deelt die dan mee aan uw sociale kas. Vandaar ook dat de voorlopige bijdrage die u in 2015 betaalde, berekend werden over uw inkomsten van 2012. Die inkomsten waren op dat moment immers het laatste gekend bij uw sociale kas. Heeft u uw zelfstandige activiteit onlangs beëindigd, ook dan mag u zich nog aan een eindafrekening verwachten vermits de bijdragen betrekking hebben op de periode dat u zelfstandige was.

Heeft u te veel voorlopige bijdragen betaald, dan zult u het verschil terug betaald krijgen voor zover u dan alle vervallen bijdragen op dat ogenblik betaald heeft. In het andere geval, zult u moeten bijbetalen. Heeft u daarenboven destijds een vermindering van voorlopige sociale bijdragen aangevraagd en gekregen, dan zult u nu ook een verhoging moeten betalen. In ieder geval moet u die bijbetaling verrichten uiterlijk voor einde van het kwartaal volgend op het kwartaal waarin u uw eindafrekening ontvangt. Is dat bv. in maart, dan moet u uiterlijk eind juni betaald hebben. Hetgeen u moet bijbetalen is wel een aftrekbare beroepskost in uw aangifte personenbelasting waardoor u dan toch iets minder belastingen betaalt.

terug naar overzicht

Gerelateerde artikels

Accountancy
25 april 2023 - Dominique Berteloot

Gevolgen laattijdige indiening aangifte en de bewaartermijn boekhoudkundige stukken

Gevolgen laattijdige indiening aangifte BTW & vennootschapsbelasting - Bewaartermijn boekhoudkundige stukken

 

Lees meer
Accountancy
31 mei 2022 - Lieve Nelissen

Bezoldigingstheorie

Wat met stijgende omzet?

Lees meer
Accountancy
1 april 2022 - Dominique Berteloot

Lening startende KMO duur 4 jaar

Sancties indien de looptijd niet gerespecteerd wordt.

Lees meer

Nieuwsbrief

Altijd up-to-date blijven met Alaska

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je meteen in voor de Alaska nieuwsbrief!