Einde discriminatie!

Toekomstplanning
30 november 2021 - Lisa Deschaeck

Einde discriminatie!

Wat houdt de verrekening van de buitenlandse erfbelasting in?

Bij het overlijden van een Belgische Rijksinwoner die ook goederen bezit in het buitenland zal er erfbelasting verschuldigd zijn op de goederen die zich in België bevinden alsook op de goederen die zich in het buitenland bevinden. Op die manier kan er dubbele belasting ontstaan als de buitenlandse Staat ook erfbelasting heft.

Om dit te vermijden is er in de Belgische wetgeving voorzien in een vorm van verrekening van de in het buitenland verschuldigde erfbelasting met deze die in België betaald wordt. De verrekening is verankerd in wetgeving (art. 17 W.Succ.) en is gunstig. Deze verrekening was tot voor kort enkel mogelijk bij onroerende goederen.

 Is dit onderscheid wel in overeenstemming met het grondwettelijk gewaarborgd gelijkheidsbeginsel?

NEEN !

Voor het eerst wordt de voormelde wetsbepaling getoetst op haar grondwettigheid.

Naar aanleiding van deze toetsing heeft het Grondwettelijk Hof bij arrest van 3 juni 2021 beslist dat artikel 17 W.Succ. in strijd is met het gelijkheidsbeginsel. Het verschil in behandeling is derhalve niet redelijk verantwoord.

De wetgever zal de nodige aanpassingen moeten verrichten zodat de verrekening ook toepassing vindt op roerende goederen. Er werd tevens beslist dat het aan de rechters is om in afwachting van het optreden van de wetgever een einde te maken aan de vastgestelde discriminatie door de wet zo te interpreteren dat de verrekening ook geldt voor de in het buitenland gelegen roerende goederen.

 Hoe zit het met Vlaanderen?

Idem dito !

Niettegenstaande het Grondwettelijk Hof zich enkel heeft uitgesproken over artikel 17 W.Succ. wordt deze verrekening doorgetrokken voor het gelijklopende artikel 2.7.5.0.4. VCF. Vlaanderen heeft dit ook gepubliceerd op haar website. De Vlaamse Belastingdienst zal rekening houden met deze rechtspraak en bijgevolg heeft de belastingplichtige de mogelijkheid om teruggave te vorderen van in het verleden (teveel) betaalde erfbelasting. De termijn voor teruggave geldt in principe voor 5 jaar vanaf 1 januari van het jaar waarin de erfbelasting is gevestigd.

Laat Alaska uw partner zijn in het rechtzetten van de voorheen teveel betaalde erfbelasting !

terug naar overzicht

Lisa Deschaeck

Senior Legal Advisor
+32 (0)56 222 602

Gerelateerde artikels

Toekomstplanning
2 december 2021 - Stefan Ghijsen

Straffe Wolven gezocht!

Jobs voor ervaren accountants in Brugge, Gent en Wemmel!

Lees meer
Toekomstplanning
30 november 2021 - Lisa Deschaeck

Einde discriminatie!

Het Grondwettelijk Hof stelt eindelijk een einde aan de jarenlange discriminatie tussen onroerende en roerende goederen inzake de verrekening van de buitenlandse erfbelasting.

Lees meer
Toekomstplanning
25 mei 2021 - Stefan Ghijsen

Bijverdienen na pensioen in 2021

Opletten met grensbedragen!

Lees meer

Nieuwsbrief

Altijd up-to-date blijven met Alaska

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je meteen in voor de Alaska nieuwsbrief!