Even wachten met aankoop van uw woning?

Fiscaal advies
7 maart 2018 - Stefan Ghijsen

Even wachten met aankoop van uw woning?

Een tijdje terug hebben we geschreven over de plannen van de Vlaamse regering om de registratierechten bij aankoop van een onroerend goed te hervormen. Onlangs is een voorontwerp van decreet goedgekeurd. We bekijken hoeveel de registratierechten er dan van toepassing zou worden en of het al dan niet opportuun is om het tijdstip van aankoop daarop af te stemmen. 

Wie momenteel een woning aankoopt in Vlaanderen, betaalt daarop 10% registratierechten. Valt die woning echter onder het zgn. klein beschrijf, m.a.w. de woning heeft een kadastraal inkomen van maximaal 745 euro, dan bedragen die verkooprechten slechts 5%. Vanaf 1 juni 2018 zou het 10%-tarief bij aankoop van een privéwoning door een particulier verlaagd worden naar 7%. De datum van ondertekening van de onderhandse koopovereenkomst en niet de datum van verlijden van de notariële akte is daarbij cruciaal. Het klein beschrijf zou verdwijnen, maar dat neemt echter niet weg dat indien er een woning met klein beschrijf vóór die datum aangekocht werd, de toepassingsvoorwaarden ter zake niet meer moeten vervuld zijn. Er moet m.a.w. na 1 juni 2018 voldaan worden aan de voorwaarden dat u daar binnen de 3 jaar na aankoop uw domicilie moet vestigen, én u moet daar minstens 3 jaar ononderbroken blijven wonen dan. Tenslotte zou ook het zgn. abattement, waarbij de heffingsgrondslag voor de berekening van de registratierechten verminderd wordt, opgeheven worden. Er komt wel een eenmalige rechtenvermindering in de plaats van 5.600 euro, wat in feite neerkomt op het ‘vroegere’ abattement van 80.000 euro, onder een voorwaarde dat de marktwaarde van de woning niet hoger ligt dan 200.000 euro.

Het 7%-tarief geldt niet onvoorwaardelijk. Het moet nl. gaan om een aankoop door een particulier, van een woning gelegen in Vlaanderen en de particulier moet daar dan binnen de 2 jaar, te rekenen vanaf datum van verlijden van de notariële verkoopakte, zijn domicilie vestigen. Tenslotte mag de particulier in kwestie ook geen andere woning of bouwgrond bezitten, ook al liggen die bv. in Brussel of Wallonië. Is aan die voorwaarden niet voldaan, dan geldt het 10%-tarief. Dat is dus o.m. het geval voor de aankoop van een bedrijfsgebouw, de aankoop door een rechtspersoon of m.a.w. door een vennootschap, de aankoop door een particulier van een tweede woning bv. een appartement aan de kust, of de loutere aankoop van een stuk bouwgrond. Dat neemt niet weg dat er alsnog minder registratierechten moeten betaald worden zoals dat o.m het geval is voor de aankoop door een beroepspersoon in welk geval slechts 4% registratierechten van toepassing zijn. De uitzonderingsgevallen zouden immers niet verdwijnen.  

De vooropgestelde datum van 1 juni 2018 opent wel de mogelijkheid om de aankoop van uw woning te timen. Valt uw woning momenteel onder het zgn. klein beschrijf en is de waarde daarvan lager dan 200.000 euro, dan koopt u die best vóór die datum aan vermits u dan immers 5% verkooprechten zou betalen in plaats van 7%. Valt die woning niet onder het zgn. klein beschrijf, maar ligt de waarde onder de 200.000 euro, dan maakt het eigenlijk niet veel uit wanneer u aankoopt. Vanaf 1 juni 2018 betaalt u dan weliswaar 7%, maar u heeft dan toch recht op die eenmalige vermindering van 5.600 euro. Grosso modo betaalt u dan evenveel registratierechten als u die woning nu zou aankopen. Wat sowieso buiten kijf staat is dat wanneer uw woning niet onder het klein beschrijft valt en de marktwaarde ligt hoger dan 200.000 euro, dan wacht u best even met aankopen vermits u vanaf 1 juni 2018 dan slechts 7% zou betalen in plaats van de huidige 10%.

terug naar overzicht

Stefan Ghijsen

Vennoot Alaska Kortrijk-Ieper
+32 (0)56 22 26 02
+32 (0)477 34 93 42

Deel deze pagina op:

Gerelateerde artikels

Fiscaal advies
9 augustus 2019 - Laurens Snauwaert

Nog meer goed nieuws inzake 6% btw

Maar vanaf wanneer in werking?

Lees meer
Fiscaal advies
15 juli 2019 - Lieve Nelissen

Een fiscale controle in 2019?

Wat zijn de aandachtspunten in 2019?

Lees meer
Fiscaal advies
8 juli 2019 - Marnix Veracx

Welke voertuigen met 6% btw?

Wat bij aankoop motorhome?

Lees meer

Nieuwsbrief

Wenst u op de hoogte te blijven, dan kan u zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief.