Evenement georganiseerd door vzw vrij van btw?

VZW Huis
4 mei 2017 - Dominique Berteloot

Evenement georganiseerd door vzw vrij van btw?

Handelingen door een vzw verricht, zijn normaliter vrijgesteld van btw. Wanneer zij daarenboven handelingen gaan stellen met het oog op verkrijging van financiële steun zoals een mosselfeest die bedoeld zijn om wat geld in het laatje te brengen én de opbrengst daarvan louter en alleen aanwenden voor hun vrijgestelde btw-activiteit, dan moet daar ook geen btw over gerekend worden. Het probleem is echter dat de Btw-administratie moeilijk kan doen wanneer die activiteiten met enige regelmaat georganiseerd worden waardoor er in principe btw verschuldigd is. De Btw-administratie heeft nu een circulaire uitgewerkt die hieromtrent toch enige duidelijkheid brengt. 

Sociale en culturele instellingen hebben in principe niets met btw te maken omdat het Btw-wetboek daarvoor een vrijstelling voorziet. Zij moeten m.a.w. geen btw aanrekenen op de handelingen die zij verstrekken ten behoeve van hun leden. Dat geldt ook wanneer zij evenementen organiseren waarvoor de opbrengst dient als financiële steun voor de werking van hun organisatie. Ook daar moet zijn geen btw op rekenen en bijgevolg blijven ze vrijgesteld van het aanvragen van een btw-nummer en het afdragen van verschuldigde btw over goederenleveringen en dienstprestaties zoals dat bij een normale btw-plichtige wel het geval is. Het nadeel van een vrijgestelde btw-plichtige zoals een vzw is dat zij dus geen btw kunnen recupereren op hun inkomende handelingen. Die moeten zij m.a.w. voor hun eigen rekening nemen.

Het probleem kan zich echter voordoen wanneer die evenement met enige regelmaat georganiseerd worden en bijgevolg tot concurrentieverstoring kan leiden met een gewone btw-plichtige waardoor een vzw bij het organiseren van zo’n evenement toch met btw te maken krijgt. Die evenementen moeten m.a.w. occasioneel blijven. De Btw-administratie heeft nu echter verduidelijkt onder welke omstandigheden de btw-vrijstelling van een vzw kan blijven gelden. Eerst en vooral dient het evenement uitsluitend ter verkrijging van financiële steun voor de werking van de vzw. Dat is duidelijk. Er wordt nu ook verduidelijkt hoeveel keer per jaar zo’n evenement kan doorgaan zonder dat de vzw daardoor in de problemen kan geraken in die zin dat zij er dan van gespaard blijven om een btw-nummer te moeten aanvragen en btw te moeten rekenen over de verkopen die met zo’n evenement gepaard kunnen gaan.

Concreet komt het erop neer dat een evenement occasioneel moet blijven en dus niet tot concurrentieverstoring mag leiden opdat de vzw vrijgesteld van btw kan blijven. De btw-Administratie heeft in een recente circulaire verduidelijkt dat er geen probleem is wanneer zo’n evenement hoogstens vier keer per jaar georganiseerd wordt. Een evenement van maximaal drie opeenvolgende dagen wordt als één evenement beschouwd. De gerealiseerde omzet in het kader van het evenement doet ook niet ter zake. Gaat vzw boven dat aantal van 4 evenementen, dan moeten zij de Btw-administratie contacteren die dan zal oordelen of er al dan niet sprake is van concurrentieverstoring. Het is dus perfect mogelijk dat ook het vijfde evenement vrijgesteld blijft van btw. Dat blijft immers een feitenkwestie waarover de Btw-administratie oordeelt. Is er concurrentieverstoring, dan is btw van toepassing vanaf het eerste kwartaal dat volgt op de overschrijding en dit gedurende minstens één kalenderjaar.

terug naar overzicht

Dominique Berteloot

Vennoot Alaska Kortrijk-Ieper
+32 (0)56 22 26 02
+32 (0)475 79 36 20

Gerelateerde artikels

VZW Huis
25 april 2022 - Dominique Berteloot

VZW met Inkomsten uit sponsoring

Sponsoring als reclame, quid btw?

Lees meer
Fiscaal advies, VZW Huis
3 februari 2020 - Ronny Veys

Hoeveel vrijwilligersvergoeding in 2020?

Verhoogde jaargrens voor 3 categorieën

Lees meer
VZW Huis
28 november 2018

Het UBO – register: niemand ontsnapt, ook de VZW niet

Hebt u de uiteindelijke begunstigden al geregistreerd?

Lees meer

Nieuwsbrief

Altijd up-to-date blijven met Alaska

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je meteen in voor de Alaska nieuwsbrief!