Extra pensioensparen voor werknemers

Fiscaal advies
9 december 2018 - Serge Mesotten

Extra pensioensparen voor werknemers

In tegenstelling tot zelfstandigen en bedrijfsleiders zijn de mogelijkheden voor werknemers om aan extra pensioenopbouw te doen eerder beperkt. Naast het klassieke pensioensparen, heeft de wetgever binnenkort een bijkomende mogelijkheid voorzien, die gekend zal zijn als het Vrij Aanvullend Pensioensparen voor Werknemers.

Bent u bedrijfsleider, dan kunt u naast het klassieke pensioensparen, thans tot max. 960 euro per jaar, en een individuele levensverzekering, nog een beroep doen op een extra mogelijkheden voor pensioenopbouw, nl. via het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ), een interne pensioentoezegging of groepsverzekering binnen de vennootschap. Ook zelfstandigen hebben die mogelijkheid, zij het dan wel dat de wetgever sinds 30 juni 2018 voor zelfstandigen in hoofdberoep iets soortgelijks als een IPT/groepsverzekering heeft voorzien, nl. een pensioenovereenkomst voor zelfstandigen (POZ). Het wettelijk pensioen, het VAPZ en de POZ voor de zelfstandige mogen echter niet hoger zijn dan 80% van het gemiddelde inkomen van de laatste drie loopbaanjaren.

Werknemers bleven echter in de kou staan. Die extra mogelijkheden voor pensioenopbouw zoals voor zelfstandigen en bedrijfsleiders zijn voor werknemers niet mogelijk. Toch is de wetgever daaraan tegemoet gekomen, via het Vrij Aanvullend Pensioen voor Werknemers (VAPW). Bent u zelfstandige in bijberoep, dan zou u ook van die mogelijkheid gebruik kunnen maken voor uw dienstbetrekking. Het voorontwerp van de wet is inmiddels definitief goedgekeurd door de regering en als wetsontwerp ingediend bij de Kamer. In principe zou dat in de loop van 2019 in werking moet treden.

Het nieuwe stelsel zal werknemers de mogelijkheid bieden om op eigen initiatief pensioen op te bouwen via hun werkgever. De werknemer kiest zelf een pensioeninstelling en het bedrag dan hij wil aanleggen voor de pensioenopbouw. De enige verplichting van de werkgever bestaat erin om die inhoudingen dan te verrichten op het loon van zijn werknemer. Op de inhoudingen van het loon zal de werknemer dan in principe een belastingvermindering van 30% krijgen. Op het uitgekeerde kapitaal zou een eindbelasting van 10% worden voorzien.

terug naar overzicht

Serge Mesotten

Vennoot Alaska Hasselt
+32 (0)11 22 62 67

Deel deze pagina op:

Gerelateerde artikels

Fiscaal advies
25 juni 2019 - Stephanie Seré

Nieuwigheden aangifte personenbelasting inkomstenjaar 2018

De wijzigingen voor inkomstenjaar 2018!

Lees meer
Fiscaal advies
25 juni 2019 - Veerle Slagmeulder

Deadline indiening aangifte vennootschapsbelasting

Uiterste indieningdatum

Lees meer
Fiscaal advies
17 juni 2019 - Marty Vankemmel

Verhuren met btw: optie of verplichting?

Meer verduidelijking omtrent kortdurende verhuur.

Lees meer

Nieuwsbrief

Wenst u op de hoogte te blijven, dan kan u zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief.