Extra zwangerschapsverlof voor zelfstandige moeders

Fiscaal advies
18 augustus 2016 - Lieve Nelissen

Extra zwangerschapsverlof voor zelfstandige moeders

Om aan zelfstandige vrouwen een grote flexibiliteit te verschaffen, zullen vanaf 1 januari 2017 enkele nieuwe maatregelen van kracht worden die het sociale statuut van vrouwelijke zelfstandigen dienen te verbeteren. Zo wordt vanaf dan een ruimer zwangerschapsverlof voorzien en geldt er ook een vrijstelling van sociale bijdragen. We lichten toe.

Een zelfstandige moeder kan momenteel maximaal 8 weken zwangerschapsverlof opnemen tenzij er een meerling geboren wordt waarvoor dan nog 1 week langer rust kan genomen worden. Er geldt sowieso een verplichte rustperiode van 3 weken die bestaat uit 1 week rust vóór de vermoedelijke bevallingsdatum en 2 weken rust na de bevalling. Facultatief kan nog 5 weken genomen worden vóór of na de bevalling.
Vanaf 2017 wordt maximumtermijn van 8 weken echter met 4 weken verlengd waardoor het zwangerschapsverlof in totaal op 12 weken komt, voor zover de zelfstandige moeder dan volledig thuisblijft. In geval van een meerling bedraagt de termijn 13 weken rust. De verplichte periode van 1 week vóór en 2 weken na de bevalling blijft behouden waardoor vanaf 2017 dan 9 weken extra verlof kan opgenomen worden in plaats van de huidige 5 weken.

In de huidige regeling die nu geldt, is voorzien dat tijdens de periode dat u thuisblijft een moederschapsuitkering wordt toegekend voor zover elke beroepsactiviteit stopgezet werd. Vanaf 2017 kan de moederschapsrust echter ook halftijds worden opgenomen, zonder dat u dus uw zelfstandige activiteit moet beëindigen. U kunt dan tot 18 weken halftijds moederschapsrust opnemen en u ontvangt dan nog de helft van uw moederschapsuitkering.

Neemt u momenteel uw facultatief moederschapsrust op na de bevalling, dan kunt u die naar believen invullen in een periode van 23 weken na de bevalling. Vanaf 2017 krijgt u daar meer tijd voor. Het facultatieve verlof moet dan opgenomen worden binnen een termijn van 38 weken na de bevalling.

Ook op het vlak van sociale bijdragen wordt er een wijziging aangebracht. Het kwartaal volgend op het kwartaal van de bevalling is sowieso vrijgesteld van betaling met behoud van uw sociale rechten. Dat betekent m.a.w. dat een bevalling vanaf 1 oktober 2016 vrijgesteld is van betaling sociale bijdragen in het eerste kwartaal van 2017. Dat is zelfs het geval indien u beslist het eerste kwartaal van 2017 terug aan de slag te gaan.

terug naar overzicht

Lieve Nelissen

Vennoot Alaska Hasselt
+32 (0)11 22 62 67

Gerelateerde artikels

Fiscaal advies
25 april 2023 - Stefan Ghijsen

Wat zijn de aangiftetermijnen in 2023 voor de aangiften in de personenbelasting?

Grondige wijziging. 

Lees meer
Fiscaal advies
9 september 2022 - Stefan Ghijsen

Nieuwe berekeningswijze van de 80%-grens voor zelfstandige bedrijfsleiders

Laat uw premie herberekenen.

Lees meer
Fiscaal advies
19 juli 2022 - Stefaan Kindt

Afzonderlijke aanslag van 10% bij ten onrechte aanleggen liquidatiereserve terug te vorderen?

Wat zegt de minister van Financiën?

Lees meer

Nieuwsbrief

Altijd up-to-date blijven met Alaska

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je meteen in voor de Alaska nieuwsbrief!