Extra zwangerschapsverlof voor zelfstandige moeders

18 augustus 2016

Extra zwangerschapsverlof voor zelfstandige moeders

Om aan zelfstandige vrouwen een grote flexibiliteit te verschaffen, zullen vanaf 1 januari 2017 enkele nieuwe maatregelen van kracht worden die het sociale statuut van vrouwelijke zelfstandigen dienen te verbeteren. Zo wordt vanaf dan een ruimer zwangerschapsverlof voorzien en geldt er ook een vrijstelling van sociale bijdragen. We lichten toe.

Een zelfstandige moeder kan momenteel maximaal 8 weken zwangerschapsverlof opnemen tenzij er een meerling geboren wordt waarvoor dan nog 1 week langer rust kan genomen worden. Er geldt sowieso een verplichte rustperiode van 3 weken die bestaat uit 1 week rust vóór de vermoedelijke bevallingsdatum en 2 weken rust na de bevalling. Facultatief kan nog 5 weken genomen worden vóór of na de bevalling.
Vanaf 2017 wordt maximumtermijn van 8 weken echter met 4 weken verlengd waardoor het zwangerschapsverlof in totaal op 12 weken komt, voor zover de zelfstandige moeder dan volledig thuisblijft. In geval van een meerling bedraagt de termijn 13 weken rust. De verplichte periode van 1 week vóór en 2 weken na de bevalling blijft behouden waardoor vanaf 2017 dan 9 weken extra verlof kan opgenomen worden in plaats van de huidige 5 weken.

In de huidige regeling die nu geldt, is voorzien dat tijdens de periode dat u thuisblijft een moederschapsuitkering wordt toegekend voor zover elke beroepsactiviteit stopgezet werd. Vanaf 2017 kan de moederschapsrust echter ook halftijds worden opgenomen, zonder dat u dus uw zelfstandige activiteit moet beëindigen. U kunt dan tot 18 weken halftijds moederschapsrust opnemen en u ontvangt dan nog de helft van uw moederschapsuitkering.

Neemt u momenteel uw facultatief moederschapsrust op na de bevalling, dan kunt u die naar believen invullen in een periode van 23 weken na de bevalling. Vanaf 2017 krijgt u daar meer tijd voor. Het facultatieve verlof moet dan opgenomen worden binnen een termijn van 38 weken na de bevalling.

Ook op het vlak van sociale bijdragen wordt er een wijziging aangebracht. Het kwartaal volgend op het kwartaal van de bevalling is sowieso vrijgesteld van betaling met behoud van uw sociale rechten. Dat betekent m.a.w. dat een bevalling vanaf 1 oktober 2016 vrijgesteld is van betaling sociale bijdragen in het eerste kwartaal van 2017. Dat is zelfs het geval indien u beslist het eerste kwartaal van 2017 terug aan de slag te gaan.

terug naar overzicht

Deel deze pagina op:

Gerelateerde artikels

Accountancy
19 oktober 2020 - Marty Vankemmel

Administratieve commentaar bij schenking (niet-)voedingsmiddelen

Uitzonderingen waarop geen btw moet betaald worden

Lees meer
Fiscaal advies
19 oktober 2020 - Lieve Nelissen

Teruggaaf Belgische voor buitenlandse btw-plichtigen toegelicht

De procedure

Lees meer
Accountancy
12 oktober 2020 - Stefaan Kindt

Regeerakkoord: 6% btw-tarief afbraak en wederopbouw voor gans België

Mits wat beperkingen!

Lees meer

Nieuwsbrief

Wenst u op de hoogte te blijven, dan kan u zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief.