Facturatie van advocaat in kader van rechtsbijstandsverzekering

Accountancy
25 november 2016 - Laurens Snauwaert

Facturatie van advocaat in kader van rechtsbijstandsverzekering

Mogelijks heeft uw bvba een verzekering rechtsbijstand afgesloten waarin u als zaakvoerder recht heeft op juridische bijstand van een advocaat in geval u schade lijdt of zelf schade veroorzaakt. Onlangs heeft de btw-administratie op 23 september 2016 een nieuwe beslissing uitgevaardigd die bepaalt aan wie de advocaat zijn factuur in dat geval moet richten.

Zo’n rechtsbijstandsverzekering kunt u of uw vennootschap apart afsluiten, maar het kan ook gaan om een aanvullende dekking bij een andere verzekering zoals uw auto- of woningverzekering of verzekering burgerlijke aansprakelijkheid. Bij een rechtsbijstandsverzekering heeft u in principe vrije keuze van advocaat. Door het feit dat de verzekerde diegene is die dan uiteindelijk de opdracht geeft aan die advocaat en hij uiteindelijk de cliënt is van de advocaat, dient de factuur van de advocaat aan de verzekerde gericht te worden en niet aan de verzekeringsmaatschappij.

Het is uiteraard ook mogelijk dat de rechtsbijstandsverzekering door uw vennootschap wordt afgesloten ten behoeve van haar bestuurders of door een werkgever ten voordele van zijn werknemers. Tot voor kort ging de Btw-administratie ervan uit dat in het geval de verzekeringsnemer verschilt van de verzekerde persoon er toch moest gefactureerd worden aan de verzekeringsnemer. Daar is nu verandering in gekomen omdat een advocaat immers te maken heeft met een beroepsgeheim. Een factuur richten aan de verzekeringsnemer leidt er dan toe dat die op de hoogte is van de geschillen van zijn werknemer of bestuurder. De Btw-administratie heeft daarom beslist dat de advocaat steeds moet factureren aan de verzekerde, ook al wordt de verzekering door iemand anders afgesloten.

Die ommezwaai heeft dan uiteraard tot gevolg dat de btw-aftrek toekomt aan de verzekerde. Het is dan niet uit te sluiten dat in de praktijk de btw op de factuur van de advocaat niet kan gerecupereerd worden omdat de verzekerde geen btw-plichtige is met een recht op btw-aftrek zoals dat meestal het geval zal zijn bij een werknemer of zaakvoerder. Toch wordt hieraan tegemoet gekomen in die zin dat de btw-aftrek dan alsnog door de verzekeringsnemer kan uitgeoefend worden voor zover hij dan zelf een document opstelt met een specifieke vermelding.

terug naar overzicht

Laurens Snauwaert

Vennoot Alaska Brugge
+32 (0)50 38 80 04

Gerelateerde artikels

Accountancy
17 april 2024 - Serge Mesotten

Verplichting tot elektronische facturatie vanaf 01.01.2026: 120% kostenaftrek

Verhoogde kostenaftrek voor de extra kosten!

Lees meer
Accountancy
21 januari 2024 - Stefan Ghijsen

Voorafbetalingen belastingen een must!

Voorafbetalingen doen om belastingvermeerdering te vermijden!

Lees meer
Accountancy
27 december 2023 - Stefan Ghijsen

Fijne feesten en een warm en mooi 2024 gewenst!

Alaska wenst u fijne feesten en een mooi en warm 2024!

 

Lees meer

Nieuwsbrief

Altijd up-to-date blijven met Alaska

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je meteen in voor de Alaska nieuwsbrief!