Facturatie van advocaat in kader van rechtsbijstandsverzekering

Accountancy
25 november 2016 - Laurens Snauwaert

Facturatie van advocaat in kader van rechtsbijstandsverzekering

Mogelijks heeft uw bvba een verzekering rechtsbijstand afgesloten waarin u als zaakvoerder recht heeft op juridische bijstand van een advocaat in geval u schade lijdt of zelf schade veroorzaakt. Onlangs heeft de btw-administratie op 23 september 2016 een nieuwe beslissing uitgevaardigd die bepaalt aan wie de advocaat zijn factuur in dat geval moet richten.

Zo’n rechtsbijstandsverzekering kunt u of uw vennootschap apart afsluiten, maar het kan ook gaan om een aanvullende dekking bij een andere verzekering zoals uw auto- of woningverzekering of verzekering burgerlijke aansprakelijkheid. Bij een rechtsbijstandsverzekering heeft u in principe vrije keuze van advocaat. Door het feit dat de verzekerde diegene is die dan uiteindelijk de opdracht geeft aan die advocaat en hij uiteindelijk de cliënt is van de advocaat, dient de factuur van de advocaat aan de verzekerde gericht te worden en niet aan de verzekeringsmaatschappij.

Het is uiteraard ook mogelijk dat de rechtsbijstandsverzekering door uw vennootschap wordt afgesloten ten behoeve van haar bestuurders of door een werkgever ten voordele van zijn werknemers. Tot voor kort ging de Btw-administratie ervan uit dat in het geval de verzekeringsnemer verschilt van de verzekerde persoon er toch moest gefactureerd worden aan de verzekeringsnemer. Daar is nu verandering in gekomen omdat een advocaat immers te maken heeft met een beroepsgeheim. Een factuur richten aan de verzekeringsnemer leidt er dan toe dat die op de hoogte is van de geschillen van zijn werknemer of bestuurder. De Btw-administratie heeft daarom beslist dat de advocaat steeds moet factureren aan de verzekerde, ook al wordt de verzekering door iemand anders afgesloten.

Die ommezwaai heeft dan uiteraard tot gevolg dat de btw-aftrek toekomt aan de verzekerde. Het is dan niet uit te sluiten dat in de praktijk de btw op de factuur van de advocaat niet kan gerecupereerd worden omdat de verzekerde geen btw-plichtige is met een recht op btw-aftrek zoals dat meestal het geval zal zijn bij een werknemer of zaakvoerder. Toch wordt hieraan tegemoet gekomen in die zin dat de btw-aftrek dan alsnog door de verzekeringsnemer kan uitgeoefend worden voor zover hij dan zelf een document opstelt met een specifieke vermelding.

terug naar overzicht

Laurens Snauwaert

Vennoot Alaska Brugge
+32 (0)50 38 80 04

Deel deze pagina op:

Gerelateerde artikels

Accountancy, Fiscaal advies
19 september 2017 - Ron Vos

Verzekeringsdiensten nog vrijgesteld van btw?

In overeenstemming met Europese rechtspraak.

Lees meer
Accountancy
18 september 2017 - Peter Hacke

Moet uw vennootschap wel sociale bijdrage betalen?

De spelregels kort uitgelegd!

Lees meer
Accountancy
14 september 2017 - Stefan Ghijsen

Binnenlandse dagvergoeding gewijzigd

Verhoogd sinds 1 juli 2017, opnieuw gewijzigd vanaf 1 sept 2017

Lees meer

Nieuwsbrief

Wenst u op de hoogte te blijven, dan kan u zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief.