Fiche 281.50 voor ziekenhuisartsen in een maatschap

Fiscaal advies
16 april 2018

Fiche 281.50 voor ziekenhuisartsen in een maatschap

Vaak zijn artsen, die voor een ziekenhuis werken, georganiseerd in een maatschap of associatie. De honoraria die de maatschap ontvangt, wordt dan verdeeld volgens een bepaalde verdeelsleutel die de artsen in die maatschap zijn overeengekomen. Het ziekenhuis moet daarvoor wel een fiche 281.50 opstellen. De fiscus heeft verduidelijkt of die fiche dan moet opgesteld worden op naam van de maatschap of op naam van elke individuele arts.

Aanvankelijk moest er slechts één fiche opgesteld worden voor artsen die werken via een vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid, zoals een maatschap, vermits het ziekenhuis ook niet kan weten welke verdeelsleutels de artsen onderling zijn overeengekomen. Bij een vennootschap met rechtspersoonlijkheid, zoals een coöperatieve vennootschap stelt zich dat probleem echter niet. Het ziekenhuis moet dan gewoonweg een fiche 281.50 opmaken op naam van de vennootschap en die vennootschap moet op haar beurt fiches 281.50 opmaken voor haar leden, zijnde de vennoten-artsen.  Bij een maatschap moeten dan in principe individuele fiches opgemaakt worden door het ziekenhuis voor elke individuele arts, maar in de praktijk loopt dan echter anders, gelet op de hoger aangehaalde reden. Dat had de minister van Financiën vorig jaar reeds aangekondigd, maar de FOD Volksgezondheid heeft in samenspraak met de FOD Financiën hierbij nog enige verduidelijking gegeven.

Wat voortaan sowieso uit den boze is, is dat er voortaan nog één fiche 281.50 ten name van de maatschap opgemaakt worden door het ziekenhuis. Er moeten dus wel degelijk individuele fiches voor elke arts binnen een maatschap zijn. Welk bedrag op elke fiche per arts door het ziekenhuis dient vermeld te worden, kunnen de ziekenhuis achterhalen bij de maatschap zelf. Het is de maatschap voortaan die het ziekenhuis tijdig moet informeren daaromtrent, nl. welk aandeel/bedrag heeft welke arts gekregen. De verantwoordelijkheid daarvoor wordt nu echter volledig bij de maatschap gelegd, of beter gezegd, bij elke individuele arts.

Er wordt nu gestipuleerd dat een ziekenhuis niet verantwoordelijk kan gesteld worden voor eventuele afwijking tussen de reële inkomsten van elke individuele arts en de aangegeven bedragen als het ziekenhuis de nodige inspanningen geleverd heeft om de informatie op te vragen bij de maatschap. Voor het ziekenhuis in kwestie is dat uiteraard goed nieuws, maar niet zozeer voor de maatschap die voortaan het nodige moet doen. Vermits de fiches voor inkomstenjaar 2017 tegen 30 juni 2018 moeten opgesteld zijn, kan de maatschap best tijdig het ziekenhuis informeren. Wordt daaraan immers niet voldaan, dan ligt de verantwoordelijkheid van onjuistheden immers bij de maatschap zelf.  

terug naar overzicht

Deel deze pagina op:

Gerelateerde artikels

Fiscaal advies
9 augustus 2019 - Laurens Snauwaert

Nog meer goed nieuws inzake 6% btw

Maar vanaf wanneer in werking?

Lees meer
Fiscaal advies
15 juli 2019 - Lieve Nelissen

Een fiscale controle in 2019?

Wat zijn de aandachtspunten in 2019?

Lees meer
Fiscaal advies
8 juli 2019 - Marnix Veracx

Welke voertuigen met 6% btw?

Wat bij aankoop motorhome?

Lees meer

Nieuwsbrief

Wenst u op de hoogte te blijven, dan kan u zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief.