Fiscaal co-ouderschap ook voor 18-plussers?

Fiscaal advies
12 september 2016

Fiscaal co-ouderschap ook voor 18-plussers?

De regeling omtrent het fiscaal co-ouderschap laat onder bepaalde voorwaarden toe dat gescheiden ouders hun gemeenschappelijk kind ieder als ten laste kunnen opnemen in hun privé-aangifte. Aanvankelijk stopte die fiscale regeling automatisch wanneer het kind dan 18 jaar werd, maar daar komt voortaan verandering in.

Ouders die hun kind als fiscaal ten laste opnemen in hun privé-aangifte hebben recht op meer belastingvrije som en betalen bijgevolg minder privébelasting. In geval van echtgescheiden ouders kan het kind echter enkel als ten laste worden ingeschreven bij de ouder bij wie het kind gedomicilieerd staat. De andere ouder kan het kind dan ook niet als ten laste opnemen in zijn privé-aangifte. De fiscale regeling omtrent het fiscaal co-ouderschap past hier een mouw aan. Beide ouders kunnen hun gemeenschappelijk kind dan als ten laste opnemen in hun privé-aangifte. De verhoging van de belastingvrije som voor het kind ten laste wordt bijgevolg gelijkmatig verdeeld voor beide ouders.

Die fiscale co-ouderschapsregeling is slechts van toepassing voor zover de huisvesting van het kind gelijkmatig verdeeld is over beide ouders en de ouders gezamenlijk het ouderlijk gezag over hun gemeenschappelijke kinderen uitoefenen. Dit moet blijken uit een rechterlijk beslissing of uit een overeenkomst die u laat registreren op het registratiekantoor of laat homologeren door de rechter. In de overeenkomst moet uitdrukkelijk vermeld worden dat de huisvesting over het kind gelijkmatig verdeeld wordt én dat beide ouders akkoord gaan tot verdeling van de belastingvrije toeslagen.

Tot voor kort ging men er van uit dat het ouderlijk gezag eindigde op de leeftijd van 18 jaar. De fiscale co-ouderschapsregeling kwam dan ook te vervallen. Om hieraan tegemoet te komen werd de wetgeving terzake gewijzigd in die zin dat er voortaan een onderhoudsplicht moet bestaan. Dat is dus ook perfect mogelijk bij kinderen die meerderjarig zijn. Of u hiermee voortaan een groter voordeel kunt doen hangt af van de concrete omstandigheden. De fiscale co-ouderschapsregeling kan immers maar toegepast worden voor zover geen van beide ouders betaalde onderhoudsgelden in mindering brengen in hun privé-aangifte. Soms doet u er echter een groter fiscaal voordeel mee om de fiscale co-ouderschapsregeling te laten voor wat ze is en uw betaald onderhoudsgeld toch fiscaal in mindering te brengen. U bekijkt dit best samen met uw dossierbeheerder.

terug naar overzicht

Gerelateerde artikels

Fiscaal advies
25 april 2023 - Stefan Ghijsen

Wat zijn de aangiftetermijnen in 2023 voor de aangiften in de personenbelasting?

Grondige wijziging. 

Lees meer
Fiscaal advies
9 september 2022 - Stefan Ghijsen

Nieuwe berekeningswijze van de 80%-grens voor zelfstandige bedrijfsleiders

Laat uw premie herberekenen.

Lees meer
Fiscaal advies
19 juli 2022 - Stefaan Kindt

Afzonderlijke aanslag van 10% bij ten onrechte aanleggen liquidatiereserve terug te vorderen?

Wat zegt de minister van Financiën?

Lees meer

Nieuwsbrief

Altijd up-to-date blijven met Alaska

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je meteen in voor de Alaska nieuwsbrief!