Fiscaal gunstig investeren in jonge bedrijven

Fiscaal advies
4 juni 2016 - Laurens Snauwaert

Fiscaal gunstig investeren in jonge bedrijven

Sinds 1 juli 2015 kunt u een fiscaal voordeel genieten wanneer u als particulier investeert in een startende kmo waarvoor u aandelen in ruil krijgt. Dit staat beter gekend als de zgn. Tax shelter voor startende ondernemingen. U ontvangt dan privé een belastingvermindering van 30% of meer, maar die vermindering krijgt u niet zomaar. Er moet aan een aantal voorwaarden voldaan zijn.

U kunt enkel geld inbrengen. Een zgn. inbreng in natura waarbij u diensten of goederen inbrengt komt dus niet in aanmerking. De vennootschap waarin u die geldinbreng doet, mag evenwel niet vroeger zijn opgericht dan 1 januari 2013 en op het moment van uw inbreng niet ouder zijn dan 4 jaar. Investeringen in immo- en managementvennootschappen worden van die fiscale gunstregeling sowieso uitgesloten.

De vennootschap waarin geïnvesteerd wordt, kan maximaal € 250.000 ophalen via dit Tax sheltersysteem. Het geld dat op die manier binnengebracht wordt mag de vennootschap echter niet aanwenden voor het verstrekken van leningen, een dividenduitkering of het verwerven van aandelen.

Wenst u als bedrijfsleider op die fiscaalgunstige manier geld in te brengen in uw eigen vennootschap, dan vist u achter het net. Het is daarentegen wel toegestaan dat uw vrouw of kinderen ‘eigen’ geld inbrengen in uw vennootschap voor zover zij in uw vennootschap dan geen bestuurdersmandaat uitoefenen. Gaat u geld investeren in de vennootschap van één van uw kinderen, dan kunt u uiteraard zelf van die fiscale gunstmaatregel gebruik maken, maar ook dan onder de voorwaarde dat u daarin geen bestuurdersfunctie vervult, ofwel in uw eigen privénaam, ofwel via uw (bestuurders)vennootschap.

Een particulier kan via dit Tax sheltersysteem per jaar maximaal EUR 100.000 investeren. De belastingvermindering bedraagt 30% voor een investeringen in een ‘kleine’ vennootschap. De vermindering wordt berekend op het ingebrachte geld. Wordt er geïnvesteerd in een zgn. microvennootschap (balanstotaal van EUR 350.000, jaaromzet van EUR 700.000 en jaarlijks gemiddeld personeelsbestand van 10 werknemers), dan kan daarmee nog een groter fiscaal voordeel worden genoten. Er geldt dan een belastingvermindering van 45%.

Die belastingvermindering krijgt u ineens maar dat betekent niet dat u die dan definitief verworven heeft. U moet de aandelen die u ontvangt in ruil voor uw inbreng minstens 4 jaar/48 maanden aanhouden. De vennootschap waarin geïnvesteerd wordt dient hieromtrent jaarlijks vóór 31 maart een fiscaal attest te bezorgen aan haar privé-investeerder(s). Worden de aandelen dan toch verkocht binnen de 4 jaar, dan wordt de belastingvermindering proportioneel teruggenomen met zoveelste 48sten als er nog maanden resten tot die 4 jaar voorbij zijn. U dient bijgevolg een deel van uw genoten belastingvermindering terug te betalen aan de fiscus.

terug naar overzicht

Laurens Snauwaert

Vennoot Alaska Brugge
+32 (0)50 38 80 04

Gerelateerde artikels

Fiscaal advies
25 april 2023 - Stefan Ghijsen

Wat zijn de aangiftetermijnen in 2023 voor de aangiften in de personenbelasting?

Grondige wijziging. 

Lees meer
Fiscaal advies
9 september 2022 - Stefan Ghijsen

Nieuwe berekeningswijze van de 80%-grens voor zelfstandige bedrijfsleiders

Laat uw premie herberekenen.

Lees meer
Fiscaal advies
19 juli 2022 - Stefaan Kindt

Afzonderlijke aanslag van 10% bij ten onrechte aanleggen liquidatiereserve terug te vorderen?

Wat zegt de minister van Financiën?

Lees meer

Nieuwsbrief

Altijd up-to-date blijven met Alaska

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je meteen in voor de Alaska nieuwsbrief!