Fiscale behandeling van Vlaamse hinder- of sluitingspremie

21 augustus 2017 - Stefaan Kindt

Fiscale behandeling van Vlaamse hinder- of sluitingspremie

Heeft u te kampen met openbare werken waardoor uw zaak voor uw klanten moeilijk of niet bereikbaar is, dan krijgt u daarvoor sinds 1 juli 2017 in Vlaanderen onder bepaalde voorwaarden een hinderpremie of zelfs een sluitingspremie toegekend. Ook de fiscale behandeling van die premies is nu uitdrukkelijk geregeld. Even kijken…

Ondervindt u hinder door openbare werken, dan moest u daarvoor tot voor kort een administratieve molen doorlopen om een inkomenscompensatie toegekend te krijgen. De Vlaamse regering heeft daar nu echter komaf mee gemaakt. Openbare werken die plaats vinden vanaf 1 juli 2017 en die hinder veroorzaken voor uw zaak vallen onder een nieuw systeem. De grootste verandering is dat u zelf geen actie meer moet ondernemen, maar u wordt voortaan automatisch gecontacteerd door het zgn. Agentschap Innoveren en Ondernemen. U moet dan enkel nog naar de website www.hinderpremie.be waar nog enkele gegevens moeten ingevuld worden zoals uw bankgegevens waarop de premie kan gestort worden.

Uiteraard krijgt u die premie niet zomaar. Er moeten een aantal voorwaarden vervuld zijn. In de eerste plaats moet uw zaak tot een bepaalde sector behoren. De hoofdactiviteit van uw zaak moet nl. vallen onder horeca, kleinhandel en dienstenzaken. Het gaat dan om o.m. bakkers, beenhouwers, apothekers en broodjeszaken. Daarenboven boven mag uw zaak maximaal negen werknemers tellen. Tenslotte moet uw zaak zich in een zgn. hinderzone bevinden. De werken moeten nl. minstens 30 dagen na mekaar duren, de rijbaan moet geheel of gedeeltelijk afgesloten zijn en de werfzone moet meer dan 50m2 innemen. Het Agentschap Innoveren en Ondernemen gaat zelf na of aan die voorwaarden voldaan is om de premie toe te kennen.

Is aan de voorwaarden voldaan, dan ontvangt u een basispremie of zgn. hinderpremie A van 2.000 euro. U krijgt die premie weliswaar maar één keer toegekend per jaar, ook al zijn er meerdere werken in de buurt van uw zaak.  Moet u de deuren van uw zaak toch sluiten, dan krijgt u vanaf de 21e sluitingsdag een extra premie toegekend van 80 euro per dag. Die bijkomende premie of zgn. hinderpremie B wordt ook toegekend aan ondernemingen die niet aan de voorwaarden voldoen om een basispremie toegekend te krijgen. Het gaat dan m.a.w. om ondernemingen die geen detailhandel uitbaten zoals een dokterspraktijk of notariskantoor, en/of zich niet in een hinderzone bevinden. Voor die hinderpremie B is het voor hen dan wel vereist dat zij de deuren van hun zaak voor minsten 21 dagen moeten sluiten. Vanaf de 8e dag krijgen zij die hinderpremie B van 80 euro per sluitingsdag dan toegekend. Tenslotte wordt u of uw vennootschap niet belast op die premies. Die zijn nl. bij wet uitdrukkelijk vrijgesteld, voor zover die premies vanaf 1 januari 2018 toegekend worden.

terug naar overzicht

Stefaan Kindt

Gedelegeerd bestuurder Alaska Kortrijk-Ieper Managing Director Alaska ESV
+32 (0)56 22 26 02
+32 (0)475 74 85 08

Deel deze pagina op:

Gerelateerde artikels

23 oktober 2017 - Stefaan Kindt

Persbericht

Accountantsbedrijf Alaska nog sterker in West-Vlaanderen na nieuw samenwerkingsakkoord

Lees meer
Accountancy
11 oktober 2017 - Serge Mesotten

Oldtimer alleen voor privégebruik?

In een zaak die onlangs voor de rechter kwam weigert de btw-Administratie die aftrek omdat een oldtimer louter en alleen voor privégebruik zou bestemd zijn, ook al wordt die oldtimer gebruikt om reclame te maken voor uw zaak. Klopt die redenering wel?

Lees meer
Fiscaal advies
9 oktober 2017 - Serge Mesotten

Kan fiscus de aftrek van een niet-rechtsconforme factuur weigeren?

Het is vereist dat op een factuur alle verplichte btw-vermeldingen staan zoals die zijn opgenomen in artikel 5 van K.B. nr. 1 van het Wetboek Btw. Wat kunnen de gevolgen zijn indien men dit niet doet?

Lees meer

Nieuwsbrief

Wenst u op de hoogte te blijven, dan kan u zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief.