Fiscale grens voor gelegenheidsgeschenken verhoogd

Fiscaal advies
9 januari 2019 - Stefan Ghijsen

Fiscale grens voor gelegenheidsgeschenken verhoogd

Gelegenheidsgeschenken aan personeel naar aanleiding van een bepaalde gebeurtenis zoals Kerstmis, Nieuwjaar of een pensionering mogen op fiscaal en sociaal vlak een bepaalde grens niet overschrijden. De RSZ had die grens sinds 2017 opgetrokken naar 40 euro, maar de fiscus bleef nog achter. Een circulaire van 5 december 2018 brengt daar echter verandering in.  

Het fiscaal en sociaalrechtelijk voordeel van gelegenheidsgeschenken is dat een werknemer er privé geen belastingen en geen sociale lasten op moet betalen, terwijl het voor een werkgever ook nog eens fiscaal aftrekbaar is. Een van de voorwaarden die daarvoor wel gesteld worden, is dat het bedrag van het gelegenheidsgeschenken beneden een bepaald bedrag moet blijven. Het nadeel tot voor kort is dat er een verschil was op dat vlak tussen de fiscus en de RSZ. De eerste stelde de grens op 35 euro, terwijl de RSZ dat sinds 1 januari 2017 had verhoogd naar 40 euro. Veiligheidshalve hanteerde u dan ook best 35 euro als grensbedrag vermits een overschrijding met een euro, het volledige bedrag van de schenking werd verworden door de fiscus en dus niet enkel het bedrag van de overschrijding.

Naar het jaareinde toe is de fiscus met goed nieuws gekomen. Hij stelt zijn grensbedragen voor o.m. gelegenheidsgeschenken gelijk met de RSZ, dus 40 euro per jaar en per werknemer. Voor werknemers met kinderen ten laste, mag het maximumbedrag verhoogd worden met 40 euro per kind en per jaar voor zover het dus gaat om een geschenk toegekend naar aanleiding van Sinterklaas of ander feest dat zelfde sociaal oogmerk nastreeft. Nog meer goed nieuws zelfs is dat die verhoogde grensbedragen gelden vanaf 1 januari 2018. U moet er dus niet mee wachten tot volgende jaar (2019) kerstmis bijvoorbeeld om van het verhoogde fiscale grensbedrag toepassing te kunnen maken. Houd er wel rekening mee dat de Btw als voorwaarde stelt dat er mag één geschenk per werknemer per jaar mag hanteren.

Concreet zullen de verhoogde grensbedragen voor andere gelegenheidsgeschenken er als volgt uitzien. Voor geschenken naar aanleiding van de toekenning van een eervolle onderscheiding wordt het maximumbedrag  verhoogd naar 120 euro per jaar en per werknemer. De geschenken naar aanleiding van de pensionering van werknemer worden tevens verhoogd naar 40 euro per volledig dienstjaar dat de werknemer bij de betrokken werkgever in dienst is, en met een totaal bedrag van minimum 120 euro. Voor de RSZ geldt hier naast een minimumbedrag van 120 euro, ook een globaal maximumbedrag van 1.000 euro. Tenslotte werd het maximumbedrag voor de naar aanleiding van een huwelijk of van het afleggen van een verklaring van wettelijke samenwoning verhoogd naar 245 EUR per werknemer.

terug naar overzicht

Stefan Ghijsen

Vennoot Alaska Kortrijk-Ieper
+32 (0)56 22 26 02
+32 (0)477 34 93 42

Deel deze pagina op:

Gerelateerde artikels

Fiscaal advies
25 juni 2019 - Stephanie Seré

Nieuwigheden aangifte personenbelasting inkomstenjaar 2018

De wijzigingen voor inkomstenjaar 2018!

Lees meer
Fiscaal advies
25 juni 2019 - Veerle Slagmeulder

Deadline indiening aangifte vennootschapsbelasting

Uiterste indieningdatum

Lees meer
Fiscaal advies
17 juni 2019 - Marty Vankemmel

Verhuren met btw: optie of verplichting?

Meer verduidelijking omtrent kortdurende verhuur.

Lees meer

Nieuwsbrief

Wenst u op de hoogte te blijven, dan kan u zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief.