Fiscus spreekt zich uit over gevolgen van de Brexit

Fiscaal advies, Internationaal
24 februari 2020 - Alexander Colaert

Fiscus spreekt zich uit over gevolgen van de Brexit

Sinds 1 februari 2020 maakt het Verenigd Koninkrijk geen deel meer uit van de Europese Unie. De vraag is dan uiteraard hoe het zit met de btw op dit vlak vermits de regelgeving terzake verschillend naargelang Is er al dan niet sprake is van een ‘derde land’. Eind februari 2020 heeft de fiscus daarover enkele verduidelijkingen gepubliceerd op zijn website.

Supply chain

Op 31 januari 2020 is het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie gestapt en telt de EU niet langer 28 lidstaten, maar nog 27. Tot en met eind december 2020 is er wel een overgangsperiode voorzien om o.m. op fiscaal vlak alles in goede banen te kunnen leiden. Een van de grootste impact van de Brexit is die op de supply chain, nl. het vervoer van goederen van en naar het Verenigd Koninkrijk. Het Verenigd Koninkrijk wordt nu immers niet meer beschouwd als een EU-lidstaat, maar als een zgn. derde land zoals Zwitserland of de VS. Vooral op het vlak van de btw-regelgeving zal dit gevolgen hebben voor Belgische ondernemingen die zaken doen met ondernemingen gevestigd in het Verenigd Koninkrijk.

Overgangsperiode

Er is echter een overgangsperiode voorzien tot eind 2020. Dit maakt dat het Verenigd Konkinkrijk op o.m. btw-vlak toch nog als een lidstaat van de EU wordt beschouwd. Dit heeft concreet tot gevolg dat een Belgische onderneming die goederen vanuit België vervoerd naar een btw-plichtige onderneming gevestigd in het Verenigd Koninkrijk nog steeds een zgn. intracommunautaire levering verricht. Bijgevolg met er ook nog geen douaneformaliteiten vervuld worden en die de goederenlevering nog steeds vermeld te worden in rooster 46 van de btw-aangifte. Ook moet de goederenlevering gerapporteerd worden in de zgn. intracommunautaire listing.

Uitvoer vanaf 2021

Vanaf 1 januari 2021 wordt het dan in principe op btw-vlak een ander verhaal. In het gegeven voorbeeld zal er dan geen sprake meer zijn van een intracommunautaire levering, maar van een uitvoer. Dit heeft tot gevolg dat er dan wel douaneformaliteiten moeten verricht worden en dat de rapportering in de btw-aangifte anders is. Hetzelfde principe geldt als een Belgische btw-plichtige onderneming goederen van een onderneming uit het Verenigd Koninkrijk die vanuit daar naar België vervoerd worden. Er is dan geen sprake meer van een zgn. intracommunautaire verwerving, maar van een invoer voor de btw. Het nadeel hiervan is dat de btw op de aankoop niet meer onmiddellijk in de btw-aangifte kan gerecupereerd worden. Bij een invoer moet de btw immers voorgefinancierd worden bij de Douane. Een zgn. E.T. 14.000-vergunning kan hier mogelijks wel soelaas bieden. Uiteraard staan onze dossierbeheerders klaar om u op dit vlak te assisteren.

terug naar overzicht

Alexander Colaert

Senior Legal Advisor
+32 (0)56 222 602

Gerelateerde artikels

Fiscaal advies, Internationaal
24 februari 2020 - Alexander Colaert

Fiscus spreekt zich uit over gevolgen van de Brexit

Wat met de btw?

Lees meer
Fiscaal advies, Internationaal
10 februari 2020 - Marty Vankemmel

Meer tijd om btw te recupereren voor niet-EU onderneming?

Uitspraak Brussels Hof van Beroep

Lees meer
Fiscaal advies, Internationaal
20 januari 2020 - Dominique Berteloot

Bestemmingsdocument wettelijk geregeld

Om intracommunautaire leveringen te bewijzen

Lees meer

Nieuwsbrief

Altijd up-to-date blijven met Alaska

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je meteen in voor de Alaska nieuwsbrief!