Fiscus trekt kaart electrische wagens

Fiscaal advies
29 september 2021 - Serge Mesotten

Fiscus trekt kaart electrische wagens

Laadstations elektrische auto’s fiscaal gepromoot

In het wetsontwerp dat midden september 2021 in de Kamer van volksvertegenwoordiger werd ingediend staat fiscale vergroening van het autopark voorop. Dat blijkt o.m. uit het feit dat elektrische auto’s en laadstations fiscaal gepromoot worden. Niet enkel ondernemingen kunnen daaruit voordeel halen, maar ook voor particulieren is er in dit verband een belastingvermindering voorzien. We lichten toe.  

Fiscaal voordeel laadstations elektrische auto’s

In principe zijn autokosten maar beperkt fiscaal aftrekbaar. In het wetsontwerp is er echter sprake van om laadstations voor elektrische auto’s van die aftrekbeperking uit te sluiten, zij het weliswaar tijdelijk. Het aftrekpercentage dat op de auto in kwestie van toepassing is, heeft daarbij geen belang. Concreet zou de onbeperkte aftrek gelden tot 1 januari 2030. Laadstations die vanaf die datum aangekocht, geleased of gehuurd worden zullen onderworpen worden aan een aftrekbeperking van 75%.

Bepaalde laadstations hogere fiscale aftrek

Ondernemingen die een nieuw laadstation voor elektrische auto’s installeren vanaf 31 augustus 2021 tot 31 augustus 2024, krijgen recht op een verhoogd afschrijvingspercentage. De aldus gedane investering kan dan worden afgeschreven ten belope van 200 % als de investering gebeurt in de periode van 1 september 2021 tot 31 december 2022, en ten belope van 150 % als de investering gebeurt in de periode van 1 januari 2023 tot 31 augustus 2024. Het laadstation in kwestie moet echter wel aan welbepaalde voorwaarden voldoen. Zo moet het laadstation publiekelijk toegankelijk zijn en het moet “intelligent” zijn. Concreet komt dat laatste erop neer dat het laadstation via een gestandaardiseerd protocol digitaal moet kunnen worden gekoppeld aan een energiebeheerssysteem.

De verhoogde aftrek zou gelden vanaf het aanslagjaar verbonden aan het belastbaar tijdperk in de loop waarvan het laadstation operationeel en publiek toegankelijk is. Het een en ander zou in principe beteken dat wie reeds wil starten met afschrijvingen in het jaar van verwerving eerst nog het aftrekbaarheidspercentage zal moeten toepassen, om vervolgens het verhoogde tarief toe te passen van zodra het laadstation aan alle voorwaarden terzake voldoet.

Ook particulieren genieten belastingvermindering

Particulieren zouden volgens het wetsontwerp recht krijgen op een belastingvermindering voor de uitgaven die zij van 1 september 2021 tot en met 31 augustus 2024 effectief betaald hebben voor de plaatsing van een laadstation voor elektrische auto’s. Ook hier moet het laadstation voldoen aan bepaalde voorwaarden zoals het uitsluitend gebruik van groene stroom. Het laadstation moet in principe in de woning waar de belastingplichtige woont geplaatst worden, maar ook een plaatsing bij de woning zou volstaan. Een plaatsing bij een carport/buitengarage nabij de woning is dus ook voldoende voorzover die met de woning één geheel vormt en de belastingplichtige in kwestie er ook eigenaar, vruchtgebruiker of huurder van is. 

De belastingvermindering wordt weliswaar pas toegekend zo de belastingplichtige de belastingvermindering niet heeft gevraagd voor een vorig belastbaar tijdperk. De vermindering kan dus maar één keer worden verleend aan een belastingplichtige. Met andere woorden, als een belastingplichtige gespreid over twee belastbare tijdperken uitgaven voor de plaatsing van een laadstation doet, dan zal hij enkel voor de uitgaven voor één van die twee belastbare tijdperken een belastingvermindering kunnen vragen.

terug naar overzicht

Serge Mesotten

Vennoot Alaska Hasselt
+32 (0)11 22 62 67

Gerelateerde artikels

Fiscaal advies
26 januari 2021 - Serge Mesotten

Bijkomende voorwaarden laadstations

Welke extra voorwaarden?

Lees meer
BTW, Fiscaal advies
29 september 2021 - Stefaan Kindt

Afstandsverkopen voor micro-ondernemingen

Micro-ondernemingen: verkoopdrempel van € 10.000! 

Lees meer
Fiscaal advies
29 september 2021 - Ronny Veys

Aftrek autokosten verder aan banden gelegd

De vergroening deel II

Lees meer

Nieuwsbrief

Altijd up-to-date blijven met Alaska

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je meteen in voor de Alaska nieuwsbrief!