Fiscus zet puntjes op de i voor minimum bezoldigingsvereiste

Accountancy
8 april 2018 - Marty Vankemmel

Fiscus zet puntjes op de i voor minimum bezoldigingsvereiste

Opdat uw kmo-vennootschap van het verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting kan genieten, moet u daaruit als zaakvoerder-natuurlijke persoon voortaan in principe minstens 45.000 euro loon opnemen. Voldoet u niet aan die minimale bezoldigingsvereiste, dan verliest uw vennootschap niet enkel het verlaagd tarief, maar moet zij ook een afzonderlijke aanslag betalen. Geldt die afzonderlijke aanslag ook als de uw vennootschap wordt bestuurd door een andere vennootschap-rechtspersoon, waarin m.a.w. geen natuurlijke persoon als bestuurder/zaakvoerder is benoemd? 

Voor inkomstenjaar 2018 wordt het tarief in de vennootschapsbelasting verlaagd naar 29,58%. Kmo’s kunnen voor hun belastbare winst tot 100.000 euro zelfs nog een verlaagd tarief van 20,40% genieten, voor zover u als zaakvoerder dan in principe minstens 45.000 loon uit uw kmo-vennootschap opneemt. Doet u dat niet, dan moet uw vennootschap een afzonderlijke heffing van 5,1% betalen, die weliswaar fiscaal aftrekbaar is. Is de belastbare winst van uw vennootschap echter kleiner dan 45.000 euro, dan volstaat het dat uw loon gelijk is aan die winst. Kleine vennootschappen moeten zich daarenboven tijdens de eerste vier jaar van hun oprichting van die afzonderlijke aanslag niets aantrekken.

De vraag die dan uiteraard kan gesteld worden is of die afzonderlijke aanslag ook geldt wanneer uw vennootschap wordt bestuurd door een andere vennootschap. In de wettelijke voorwaarden voor het verlaagd tarief wordt immers gesteld dat uw kmo-vennootschap aan minstens één van haar bedrijfsleiders minstens 45.000 euro moet toekennen, en een bedrijfsleider wordt wettelijk omschreven als een natuurlijke persoon. In principe zou dit dan toch moeten betekenen dat indien een rechtspersoon/vennootschap als zaakvoerder/bestuurder benoemd is in uw vennootschap, de afzonderlijke aanslag niet geldt. Er kan dan immers geen afzonderlijke aanslag opgelegd worden, vermits er ook geen natuurlijke personen-bedrijfleiders zijn waaraan het minimumloon van in principe 45.000 euro kan toegekend worden.

Om alle discussie uit te sluiten, heeft de fiscus de wetgeving ter zake aangepast. De wettekst wordt nu zo geformuleerd dat de afzonderlijke aanslag ook geldt als er geen natuurlijke personen-bedrijfleiders zijn waaraan de minimumbezoldiging kan toegekend worden. De afzonderlijke aanslag kan m.a.w. alleen worden vermeden door alsnog een natuurlijke persoon als zaakvoerder te benoemen en daaraan in principe minstens 45.000 loon toe te kennen. Deze wettelijke aanpassing zal gelden vanaf aanslagjaar 2019, verbonden aan een belastbaar tijdperk dat ten vroegste aanvangt op 1 januari 2018.

terug naar overzicht

Marty Vankemmel

Vennoot
+32 (0)57 20 06 04

Deel deze pagina op:

Gerelateerde artikels

Accountancy
23 april 2019 - Laurens Snauwaert

Verhoudingsgewijze uitsplitsing voor restaurantdiensten

Wanneer kan de 35% coëfficiënt niet worden toegepast?

Lees meer
Accountancy
15 april 2019 - Laurens Snauwaert

Vennootschapsbijdrage voor 2019

Hoeveel bijdrage in 2019?

Lees meer
Accountancy
15 februari 2019 - Stefan Ghijsen

Omzettingscoëfficiënt Wijninckx-bijdrage

Definitieve regeling van start

Lees meer

Nieuwsbrief

Wenst u op de hoogte te blijven, dan kan u zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief.