Flexijob als uitzend bij dezelfde werkgever

Fiscaal advies
14 april 2022 - Dominique Berteloot

Flexijob als uitzend bij dezelfde werkgever

Wetgever sluit achterpoortje voor tewerkstelling als flexi-jobber en als uitzendkracht bij dezelfde werkgever

Een tewerkstelling als flexi-jobber is vanuit fiscaal en sociaal oogpunt interessant. De flexi-jobber betaalt privé noch RSZ, noch belastingen op de inkomsten die hij/zij behaalt. De werkgever moet enkel een bijzondere sociale zekerheidsbijdrage van 25% op het loon betalen, wat voor hem/haar een aftrekbare beroepskost vormt. Een tewerkstelling als flexi-jobber en werknemer bij eenzelfde werkgever is niet toegelaten. Dit kon in de praktijk worden omzeild door een tewerkstelling als uitzendkracht, aangezien het uitzendkantoor in dat geval de werkgever is. De inspectiediensten krijgen op dit vlak nu steun van de wetgever die daarvoor een (reeds goedgekeurd) wetsontwerp heeft klaar staan.

Fiscaal en sociaal gunstige verloning

De ‘klassieke’ lonen in België worden zwaar belast, zowel vanuit het oogpunt van de werkgever als van de werknemer. Eind 2015 is de wetgever de horecasector tegemoet gekomen door in een systeem van flexi-jobs te voorzien waarbij een fiscaal en sociaal gunstig stelsel werd uitgebouwd. De regeling kwam erop neer dat wie reeds tewerkgesteld was als werknemer nog wat kon bijverdienen in de horeca op een fiscaal en sociaal gunstige manier. De verloning daaruit was fiscaal vrijgesteld voor de werknemer en er moesten geen sociale bijdragen worden betaald. Het brutoloon is met andere woorden het nettoloon voor de werknemer. De werkgever betaalt een bijzondere sociale zekerheidsbijdrage van 25%, wat voor hem/haar een fiscaal aftrekbare beroepskost uitmaakt.

Uitbreiding naar andere sectoren

Sinds 1 januari 2018 is dat stelsel verder uitgebreid in die zin dat ook gepensioneerden van het stelsel gebruik kunnen maken. Daarenboven werd het stelsel niet langer beperkt tot de horecasector, maar werd het uitgebreid tot de sectoren/bedrijfstakken van o.m. (banket)bakkerijen (PC 118.03), zelfstandige kleinhandel (PC 201), kappers (PC 314) en uitzendarbeid (PC 322) (voorzover dat ressorteert onder voormelde sectoren).

Voorwaarden

Wie als flexi-jobber aan de slag wil, moet in het 3de kwartaal voorafgaand aan het kwartaal van de tewerkstelling als flexi-jobber minstens 4/5de gewerkt hebben bij één of meerdere andere werkgevers. Die voorwaarde moet elk kwartaal vervuld zijn. Wie bijvoorbeeld in juli, augustus, september 2022 wil werken als flexi-jobber, moet dus in de periode oktober, november en december 2021 minstens 4/5de gewerkt hebben (bij één of meerdere andere werkgevers).

Voor gepensioneerden is die voorwaarde, na enige kwartalen, moeilijk na te leven. De wetgever is daaraan tegemoet gekomen door te voorzien dat een gepensioneerde een activiteit als flexi-jobber kan uitoefenen indien hij de hoedanigheid van gepensioneerde heeft in het tweede kwartaal dat de tewerkstelling in het stelsel van flexi-jobs voorafgaat.

Een tweede voorwaarde stelt dat de werknemer in het kwartaal van de tewerkstelling als flexi-jobber niet 4/5de of meer mag werken bij de werkgever waar hij een flexi-job uitoefent. Dit kon omzeild worden door het inschakelen van een uitzendkantoor vermits het dan in se niet meer gaat om een tewerkstelling door dezelfde werkgever.

Achterpoortje gesloten door wettelijke tussenkomst

De inspectiediensten aanvaardden deze praktijk al langer niet vermits het volgens hen in feite gaat om een tewerkstelling door dezelfde werkgever en rechtsmisbruik uitmaakt. Zij krijgen nu steun van de wetgever die terzake een bijkomende voorwaarde voorziet om het flexi-jobstelsel te kunnen genieten in de context van uitzendarbeid.

De tewerkstelling van een uitzendkracht in het kader van een flexi-job is slechts mogelijk voorzover de uitzendkracht niet is tewerkgesteld met een arbeidsovereenkomst bij de gebruiker aan wie hij/zij door het uitzendkantoor ter beschikking wordt gesteld om een flexi-job uit te oefenen, aldus het wetsontwerp. De wet zal in werking treden 10 dagen na publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad.

 

terug naar overzicht

Dominique Berteloot

Vennoot Alaska Kortrijk-Ieper
+32 (0)56 22 26 02
+32 (0)475 79 36 20

Gerelateerde artikels

Fiscaal advies
25 april 2023 - Stefan Ghijsen

Wat zijn de aangiftetermijnen in 2023 voor de aangiften in de personenbelasting?

Grondige wijziging. 

Lees meer
Fiscaal advies
9 september 2022 - Stefan Ghijsen

Nieuwe berekeningswijze van de 80%-grens voor zelfstandige bedrijfsleiders

Laat uw premie herberekenen.

Lees meer
Fiscaal advies
19 juli 2022 - Stefaan Kindt

Afzonderlijke aanslag van 10% bij ten onrechte aanleggen liquidatiereserve terug te vorderen?

Wat zegt de minister van Financiën?

Lees meer

Nieuwsbrief

Altijd up-to-date blijven met Alaska

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je meteen in voor de Alaska nieuwsbrief!