Flexijobs uitgebreid

Accountancy
16 januari 2018 - Lieve Nelissen

Flexijobs uitgebreid

Flexijobs genieten van een voordelig statuut dat tot voor kort enkel in de horecasector kon ingezet worden. Sinds 1 januari 2018 is het systeem echter ook van toepassing in andere sectoren. Welke werkgevers en werknemers kunnen van dat statuut dan gebruik maken en wat zijn de voorwaarden om het te kunnen toepassen?

Iemand die als flexi wordt tewerkgesteld ontvangt een uurloon van minstens 9,88 euro (bedrag geldig vanaf 1 juni 2017). In dat minimumloon is het flexivakantiegeld inbegrepen. Dat uurloon kan nog vermeerderd worden met een flexivergoeding, maar dat hangt af van een eventuele CAO ter zake. Het voordeel bestaat erin dat het flexiloon, flexivakantiegeld en flexivergoeding voor de werknemer zijn vrijgesteld van sociale bijdragen en van belastingen. Het uurloon is voor de werknemer dus ineens zijn netto-uurloon. Ook de werkgever geniet een voordeel vermits er slechts een bijzondere bijdrage van 25% op moet betaald worden waar dit voor gewone werknemers 40% bedraagt. Daarenboven zijn flexilonen, -vergoedingen, -vakantiegelden en bijzondere werkgeversbijdragen aftrekbare beroepskosten voor de werkgever.

Tot voor kort was een flexijob-werknemer enkel inzetbaar in de horecasector, maar in het zgn. Zomerakkoord was er reeds sprake van om dit statuut ook uit te breiden naar andere sectoren. Sinds 1 januari 2018 is het flexijob-statuut uitgebreid naar de detailhandel of kleinhandel. Zo zullen vanaf dan o.m. bakkers, beenhouwers, kappers, supermarkten en kledingwinkels een beroep kunnen doen op flexi-jobs. Ook uitzendkantoren die voor één van deze bedrijven werken kunnen er gebruik van maken.

Een flexijob uitoefenen kan maar als men reeds aan het werk is. Werknemers of uitzendkrachten die als flexijobber willen bijklussen worden, dienen immers drie kwartalen voorafgaand aan het kwartaal waarin de flexijob uitgeoefend wordt minstens 4/5 van een voltijdse job gewerkt te hebben. Ook eigen personeel van een werkgever kan als flexijobber tewerkgesteld worden voor zover de werknemer dan minstens 4/5 in dienst is. Het kan ook gaan om iemand die bij de werkgever pas ontslagen is. Ook gepensioneerden zullen voortaan onbeperkt als flexijobber aan de slag kunnen gaan. Tot voor kort was dit enkel mogelijk tot het derde kwartaal na hun pensionering. Ook de voorwaarde dat men minstens 4/5 van een voltijdse job dient gewerkt te hebben bij één of andere meer andere werkgevers in het derde voorafgaande kwartaal is voor gepensioneerden komen te vervallen.

terug naar overzicht

Lieve Nelissen

Vennoot Alaska Hasselt
+32 (0)11 22 62 67

Deel deze pagina op:

Gerelateerde artikels

Accountancy
14 augustus 2019 - Lieve Nelissen

Intracommunautaire opgave via Excel indienen

Niet enkel Intervat.

Lees meer
Accountancy
14 augustus 2019 - Marnix Veracx

Geen forfaitaire raming meer van belastbare voordelen

Betwisting of niet?

Lees meer
Accountancy
13 augustus 2019 - Marty Vankemmel

Hamsterhuren, een nieuwe trend in de vastgoedmarkt

Hoe werkt het?

Lees meer

Nieuwsbrief

Wenst u op de hoogte te blijven, dan kan u zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief.