Geen 15-jarige herzieningstermijn omvormingswerken

BTW
24 oktober 2021 - Marty Vankemmel

Geen 15-jarige herzieningstermijn omvormingswerken

Hoelang herzieningstermijn omvormingswerken?

Bedrijfsmiddelen zijn inzake btw onderhevig aan een herzieningstermijn die voor roerende en onroerende goederen in principe resp. 5 of 15 jaar bedraagt. De btw-aftrek is derhalve pas definitief verworven na het verstrijken van deze termijn. Het Hof van Cassatie heeft recent een arrest geveld over de vraag of de 15-herzieningstermijn van toepassing is op omvormings- en/of verbeteringswerken.

Herzieningstermijn inzake btw

De standaard btw-herzieningstermijn voor (roerende) bedrijfsmiddelen bedraagt 5 jaar. Voor btw geheven van handelingen die strekken of bijdragen tot de oprichting van onroerende bedrijfsmiddelen bedraagt de herzieningstermijn echter 15 jaar. Voor gebouwen die worden verhuurd onder het btw optiestelsel is dit zelfs 25 jaar. Indien binnen die herzieningstermijnen een bestemmingswijziging zou gebeuren, kan dit aanleiding geven tot een al dan niet gedeeltelijke terugstorting van de gerecupereerde btw. Pas na het verstrijken van de respectievelijke herzieningstermijn is de btw-aftrek definitief verworven.

Verbeterings- en/of hervormingswerken

Omvormings- en verbeteringswerken aan gebouwen vallen in principe ook onder de herzieningstermijn van 5 jaar. Dit is echter niet zo indien de werken dermate ingrijpend zijn dat er voor btw-doeleinden een nieuw gebouw tot stand gebracht wordt. Men spreekt dan van zgn. vernieuwbouw. In de praktijk heerst er veel discussie wat hieromtrent moet verstaan worden. Het gaat steeds om een feitelijke beoordeling waar rekening gehouden moet worden met de feitelijke omstandigheden. In 2019 heeft het Gentse Hof van Beroep in dit verband een opmerkelijk arrest geveld.

Verbouwing of vernieuwbouw?

In casu ging het om een advocate die initieel vrijgestelde btw-plichtigen waren (en dus geen btw-aftrek konden uitoefenen), wat evenwel is gewijzigd sinds 1 januari 2014. In kader van de historische btw-aftrek argumenteerde de advocate dat zij alsnog btw-aftrek kon uitoefenen (positieve herziening) op een onroerend goed dat zij deels verbouwd had in 2005 en 2006 om er een kantoor in op te richten. Het ging om een aanbouw met bureau, wachtruimte met toilet, berging en inkom. De advocaten had dus baat bij een herzieningstermijn van 15 jaar (in plaats van 5 jaar) zodat zij alsnog btw zou kunnen recupereren op de betaalde btw van de verbouwingswerken.

De Btw-Administratie was het daar echter niet mee eens en stelde dat de btw-herzieningstermijn van 5 jaar gold omdat het in casu een verbouwing betrof en geen (ver)nieuwbouw waardoor de herzieningstermijn reeds was verstreken. Het hof van beroep oordeelde in 2019 daarentegen dat de opgerichte achterbouw wel te beschouwen is als een gedeelte van een gebouw, en bijgevolg als onroerend bedrijfsmiddel waarbij de herzieningstermijn van 15 jaar van toepassing is. De positieve btw-herziening onder de 15-jarige herzieningstermijn werd door de beroepsrechter m.a.w. toegekend. De Btw-Administratie wou zich niet gewonnen geven en uiteindelijk is de zaak voor het Hof van Cassatie beland die in april van dit jaar uitspraak hebben gedaan.

Wettelijk criterium?

Cassatie veegt die visie van de beroepsrechter waarbij er van wordt uitgegaan dat er in de wet geen onderscheid is gemaakt tussen verbouwing en vernieuwbouw wat betreft de toepasselijke herzieningstermijn, van tafel. In casu was de Btw-Administratie van mening dat de uitbreiding van een bestaand gebouw kan worden aangemerkt als een verbouwing zo de oppervlakte van het oude gedeelte betekenisvol is ten aanzien van het nieuwe gedeelte. Volgens de Administratie is dit concreet het geval als de oppervlakte van het oude gedeelte groter is dan de helft van de totale oppervlakte van de woning na de uitvoering van de werken. Het is daarbij wel vereist dat het nieuwe gedeelte niet onafhankelijk van het oude gedeelte kan functioneren, maar het oude gedeelte aanvult en er dus een geheel mee vormt.

Het Hof van Cassatie volgt die redenering van de Btw-Administratie wel en is dus van oordeel dat er weldegelijk een wettelijk onderscheid is tussen een verbouwing en een vernieuwbouw. Op de handelingen die bijdragen tot het verbeteren of omvormen van gebouwen is de herzieningstermijn van 5 jaar van toepassing, aldus Cassatie. Die uitspraak is voor vele btw-plichtigen een goede zaak (ook al was het in casu een slechte zaak voor de advocate doordat zij enkel baat heeft bij de 15-jarige herzieningstermijn en niet die van 5 jaar met oog op een btw-herziening in haar voordeel) vermits na die (kortere) periode van 5 jaar, de btw-aftrek op omvormings- en/of verbouwingswerken definitief verworven is.

terug naar overzicht

Marty Vankemmel

Vennoot Alaska Ieper-Roeselare
+32 (0)57 20 06 04

Gerelateerde artikels

BTW
17 november 2021 - Ronny Veys

Verhuur studentenkamers.

Verhuur studentenkamers uitgesloten van hoteldiensten.

Lees meer
BTW
24 oktober 2021 - Marty Vankemmel

Geen 15-jarige herzieningstermijn omvormingswerken

Nieuw arrest van Hof van Cassatie

Lees meer
BTW, Fiscaal advies
29 september 2021 - Stefaan Kindt

Afstandsverkopen voor micro-ondernemingen

Micro-ondernemingen: verkoopdrempel van € 10.000! 

Lees meer

Nieuwsbrief

Altijd up-to-date blijven met Alaska

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je meteen in voor de Alaska nieuwsbrief!