Geen klantenlisting meer voor een zgn. kleine ondernemer?

Accountancy, Audit
1 oktober 2016

Geen klantenlisting meer voor een zgn. kleine ondernemer?

Valt u onder de btw-vrijstellingsregeling voor een zgn. kleine ondernemer, dan bent u vrijgesteld van een aantal btw-verplichtingen zoals het indienen van btw-aangiften. Aan de jaarlijkse klantenlisting ontsnapte een zgn. kleine ondernemer echter niet, maar daar is sinds 1 juli 2016 verandering in gekomen.

Bedraagt u omzet op jaarbasis minder dan € 25.000, dan kunt u ervoor opteren om onder de zgn. kleine ondernemingsregeling te vallen. Op uw facturen moet u dan geen btw aanrekenen aan uw klanten en ten gevolge daarvan moet u dan ook geen btw-aangiften indienen. Op uw verkoopfacturen vermeldt u dan gewoonweg ‘bijzondere vrijstellingsregeling kleine ondernemer’. De keerzijde van de medaille is echter dat u dan ook geen btw kunt recupereren op uw aankoopfacturen. Dat blijft dus steeds een effectieve kost.

Factureert u op jaarbasis voor minstens € 250 aan een klant met een Belgisch btw-nummer, dan moet u die verkoopfacturen rapporteren in een klantenlisting die jaarlijks vóór 31 maart moet ingediend worden. Die verplichting geldt niet enkel voor een gewone btw-plichtige onderneming, maar ook voor een zgn. kleine ondernemer. Daarenboven geldt die verplichting tot indiening ook wanneer u een nihil-klantenlisting moest indienen.

Onlangs heeft de fiscus aangekondigd dat dit echter sinds 1 juli 2016 niet meer nodig is. Komt u dan m.a.w. niet aan een bedrag van € 250 per btw-plichtige afnemer en/of factureert u aan klanten die geen btw-nummer hebben, dan bent u voortaan vrijgesteld om een nihil-klantenlisting in te dienen. Die regeling geldt pas vanaf de klantenlisting van 2016. Is dat dan een lege klantenlisting, dan moet u dus geen klantenlisting meer indienen vóór 31 maart 2017. Heeft u echter uw listing van 2015 nog niet ingediend, dan moet u daarvoor nog steeds het nodige doen, ook als is dat dus een lege klantenlisting. Hetzelfde geldt ook wanneer u uw activiteiten beëindigd heeft in de eerste 6 maanden van 2016 en u heeft daarvoor dan in die periode een aanvraag tot stopzetting ingediend bij de Btw-administratie.

terug naar overzicht

Gerelateerde artikels

Accountancy, Audit
1 oktober 2016

Geen klantenlisting meer voor een zgn. kleine ondernemer?

Valt u onder de btw-vrijstellingsregeling voor een zgn. kleine ondernemer, dan bent u vrijgesteld van een aantal btw-verplichtingen zoals het indienen van btw-aangiften. 

Lees meer
Accountancy, Audit
28 september 2016 - Dominique Berteloot

Duidelijkheid over de gespreide taxatie van een zgn. gedwongen meerwaarde

Gespreide wat?

Lees meer
Accountancy, Audit
25 juli 2016 - Serge Mesotten

Btw-vrijstelling voor kostdelende verenigingen aangepast

Een groepering die georganiseerd is in een zgn. kostendelende vereniging kan genieten van een btw-vrijstelling indien de voorwaarden daartoe vervuld zijn. Sinds 1 juli 2016 werden die voorwaarden echter aangepast om die meer in overeenstemming te brengen met de Btw-richtlijn. We lichten de voornaamste wijzigingen toe.

Lees meer

Nieuwsbrief

Altijd up-to-date blijven met Alaska

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je meteen in voor de Alaska nieuwsbrief!