Geen klantenlisting voor advocaten?

Accountancy
15 mei 2019 - Alexander Colaert

Geen klantenlisting voor advocaten?

Sinds 1 januari 2014 zijn advocaten btw-plichtig wat betekent dat zij onder meer moeten voldoen aan een aantal btw-verplichtingen zoals het indienen van een jaarlijkse zgn. klantenlisting waarop hun Belgische btw-plichtige klanten met btw-nummer vernoemd dienen te worden. De vraag is uiteraard of dat verenigbaar is met het beroepsgeheim van advocaten. Het Grondwettelijk Hof heeft in een arrest van 14 maart 2019 die vraag beantwoord.

De btw-vrijstelling voor advocaten is sinds 1 januari 2014 opgeheven. Het gevolg daarvan was dat advocaten een btw-nummer dienden aan te vragen en facturen met btw dienden uit te reiken aan hun klanten. Het voordeel van de btw-activatie is dat advocaten de btw op hun kosten dan wel kunnen recupereren. Daarnaast moeten advocaten echter, net zoals iedere andere btw-plichtige in principe, voldoen aan een resem van btw-formaliteiten, zoals het indienen van btw-aangiften en het doorstorten van eventueel verschuldigde btw aan de Staat, het indienen van een eventuele intracommunautaire opgave, en van een zgn. klantenlisting.

De klantenlisting is een jaarlijkse oplijsting van alle Belgische btw-plichtige klanten waaraan een advocaat voor meer dan 250 euro aan heeft gefactureerd in een kalenderjaar. Kortom, een totale facturatie van meer dan 250 euro per Belgisch btw-nummer moet op die lijst voorkomen. Die oplijsting gebeurt via een specifiek formulier en moet uiterlijk op 31 maart ingediend zijn. Vermits op die lijst Belgische btw-nummers vermeld staan, werd de vraag gesteld of dit eigenlijk wel verzoenbaar is met het beroepsgeheim van de advocaat.

Uiteindelijk heeft het Grondwettelijk hof zich over die vraag mogen buigen. Hun antwoord is negatief. Een klantenlisting maakt in hun ogen dus geen schending van het beroepsgeheim van de advocaat uit. Een klantenlisting is er volgens het Hof op gericht om de invordering van de btw te verzekeren en belastingontduiking te vermijden. Het is dan ook niet onredelijk, aldus het hof, dat advocaten tevens aan die verplichting moeten voldoen. Daarenboven, redeneert het Hof, zijn de gegevens op de klantenlijst eerder beperkt, nl. enkel het Belgisch btw-nummer wordt daarop vermeld, en hebben die op zich geen betrekking op de activiteiten die de kern van de opdracht van de advocaat uitmaken vermits ze geen betrekking hebben op vertrouwelijke informatie die de cliënten van de advocaat aan hun overmaken.

terug naar overzicht

Alexander Colaert

Senior Legal Advisor
+32 (0)56 222 602

Deel deze pagina op:

Gerelateerde artikels

Accountancy
4 mei 2020 - Marnix Veracx

Nieuwe circulaire over dagontvangstenboek

Op papier of digitaal

Lees meer
Accountancy
16 maart 2020 - Benedikt Torney

Gedeeltelijke vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing in de bouwsector

Wanneer ploegenarbeid?

Lees meer
Accountancy
9 maart 2020 - Lieve Nelissen

Voorafbetalen in 2020

Wat zijn de data?

Lees meer

Nieuwsbrief

Wenst u op de hoogte te blijven, dan kan u zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief.