Gemengde btw-belastingplichtigen werkelijk gebruik

BTW
9 februari 2023 - Serge Mesotten

Gemengde btw-belastingplichtigen werkelijk gebruik

Een gemengde btw-plichtige heeft geen volledig recht op btw-aftrek vermits een dergelijke btw-plichtige ook btw-vrijgestelde handelingen verricht. In principe wordt de btw-aftrek dan bepaald volgens een algemeen verhoudingsgetal of nog via de methode van het werkelijk gebruik. Indien voor de laatste berekeningsmethode werd of wordt geopteerd, moet daarvoor momenteel tijdig een voorafgaandelijke kennisgeving gebeuren, maar tegelijkertijd wordt er ook in een Administratief tolerantiebeleid voorzien wat de aanvullende gegevens daarbij betreft.

Gemengde btw-plichtige: wie?

Een gewone btw-plichtige heeft in principe een volledig recht op btw-aftrek op zijn aankoopfacturen, weliswaar rekening houdend met de geldende btw-aftrekbeperkingen. Een gemengde btw-plichtige kan de btw op inkomende factureren daarentegen niet 100% recupereren omdat een dergelijke btw-plichtige naast zijn uitgaande handelingen die een volledig recht op btw-aftrek geven, ook handelingen stelt die ingevolge art. 44 W. Btw zijn vrijgesteld van btw. Die vrijgestelde btw-handelingen laten immers geen btw-recuperatie toe. Een arts die naast therapeutische handelingen (vrijgesteld van btw ingevolge art. 44 W. Btw) ook niet-therapeutische handelingen stelt, wordt aangemerkt als een gemengde btw-plichtige met een beperkt recht op btw-aftrek.

Hoeveel btw-aftrek? Twee methodes

De btw-aftrek van een gemengde btw-plichtige kan worden bepaald op twee manieren. In de regel wordt dat bepaald via een algemeen verhoudingsgetal waarbij wordt uitgegaan van een breuk met in de teller de btw-belastbare omzet en in de noemer niet enkel die btw-belastbare omzet maar dus ook de btw-vrijgestelde omzet.

Van deze berekeningsmethode mag afgeweken worden door de regel van het werkelijk gebruik toe te passen. De btw-aftrek op facturen toewijsbaar aan de btw-belastbare omzet is dan volledig aftrekbaar, terwijl er dan geen btw-aftrek is op facturen die te maken hebben met de btw-vrijgestelde omzet. Voor facturen die betrekking hebben op zowel de btw-belastbare, als op de btw-vrijgestelde handelingen wordt uitgegaan van een bijzonder verhoudingsgetal.

Eerste stap: tijdig voorafgaandelijke kennisgeving bij werkelijk gebruik

Iedere gemengde btw-plichtige die de methode van het werkelijk gebruik gebruikt of wenst toe te passen, moet daarvan een voorafgaandelijke kennisgeving doen bij de Btw-Administratie via MyMinfin en meer bepaald via de toepassing e604, nl. formulier e604A (voor ondernemingen die hun activiteit opstarten) of formulier e604B (voor reeds bestaande ondernemingen).

Startende ondernemingen die via formulier e604A de start van hun btw-activiteit melden, moeten onder de rubriek ‘Regime’ aanduiden welke handelingen zijn vrijgesteld van btw (art. 44 W. Btw) en welke van de twee voormelde methodes zij wensen te gebruiken voor de btw-aftrek.

Ondernemingen die reeds op 31 december 2022 toepassing maakten van de regel van het werkelijk gebruik en dat willen verder gebruiken, dienen vóór 1 juli 2023 op het formulier e604B te vermelden sinds wanneer het principe van het werkelijk gebruik wordt toegepast onder de rubriek ‘Werkelijk gebruik’.

Bestaande ondernemingen die wensen over te stappen van de berekening volgens het algemeen verhoudingsgetal naar de methode van het werkelijke gebruik, dienen die kennisgeving te doen uiterlijk vóór het einde van het eerste aangifte tijdperk van het lopende kalenderjaar.

Een bestaande onderneming die gemengd btw-plichtig wordt dient onder de rubriek ‘Regime’ via formulier 604B aan te duiden of zij het algemeen verhoudingsgetal of het werkelijk gebruik wenst toe te passen. Dat moet gebeuren vóór het einde van het eerste aangifte tijdperk dat volgt op de wijziging van activiteit.

Tweede stap - aanvullende informatie bij werkelijk gebruik

Naast de hogervermelde kennisgeving moeten ook een aantal bijkomende gegevens mede gedeeld worden:

  • Het definitieve algemene verhoudingsgetal van vorig kalenderjaar (dus 2022);
  • De omdeling van de kosten waarvoor de btw volledig wordt gerecupereerd;
  • De omdeling van de kosten waarvoor de btw volgens een bijzonder verhoudingsgetal wordt gerecupereerd.

In principe moesten bovenstaande aanvullende gegevens binnen onderstaande deadlines mede gedeeld worden:

  • Voor bestaande ondernemingen (maand- of kwartaalaangevers) die het werkelijk gebruik reeds toepasten op 31 december 2022 en dat dus dienen te melden via een voorafgaandelijk kennisgeving vóór 1 juli 2023 (zie hierboven): bij de eerste btw-aangifte volgend op de kennisgeving;
  • Voor bestaande btw-kwartaalaangevers die wensen over te stappen naar werkelijk gebruik (e604B): bij de eerste btw-aangifte waarin het werkelijk gebruik voor het eerst wordt toegepast;
  • Voor opstarters btw-kwartaalaangevers die werkelijk gebruik wensen toe te passen (e604A): bij de eerste btw-aangifte van het jaar waarin het werkelijk gebruik wordt toegepast;
  • Voor opstarters btw-maandaangevers die werkelijk gebruik wensen toe te passen (e604A): bij de eerste btw-aangifte na opstart van de activiteit;
  • Voor bestaande btw-maandaangevers die wensen over te stappen naar het werkelijk gebruik: bij de btw-aangifte over één van de eerste drie maanden 2023 (dus btw-aangifte over januari, februari of maart 2023)
  • Bestaande onderneming die gemengd btw-plichtig wordt: eerstvolgende btw-aangifte bij wijziging activiteit.

Bijkomende informatie: tolerantie tot 2024

De Btw-Administratie heeft voor het jaar 2023 echter in een tolerantie voorzien waarbij voor die aanvullende gegevens uitstel wordt verleend tot 2024. Het komt erop neer dat btw-kwartaalaangevers pas de aanvullende gegevens moet overmaken bij de indiening van de btw-aangifte over het eerste kwartaal 2024 (in te dienen uiterlijk 20 april 2024).

Voor btw-maandaangevers wordt uitstel verleend tot de btw-aangifte over één van de eerste drie maanden van 2024 (in te dienen uiterlijk, 20 februari 2024, 20 maart 2024 en 20 april 2024). Btw-maandaangevers die reeds het werkelijk gebruik reeds toepasten krijgen zelfs tijd tot de btw-aangifte over de maand mei 2024 (in te dienen uiterlijk 20 juni 2024).

terug naar overzicht

Serge Mesotten

Vennoot Alaska Hasselt
+32 (0)11 22 62 67

Gerelateerde artikels

BTW
9 februari 2023 - Serge Mesotten

Gemengde btw-belastingplichtigen werkelijk gebruik

Geen volledig recht op btw-aftrek

Lees meer
BTW
19 juli 2022 - Lieve Nelissen

Ook de BTW-Administratie gaat dit jaar met vakantie

Nieuwe deadlines.

Lees meer
BTW
31 mei 2022 - Dominique Berteloot

Ondernemingen met openbare dienstverplichting

Uitbreiding naar BTW-belastingplichtigen die openbare dienstverplichtingen vervullen.

Lees meer

Nieuwsbrief

Altijd up-to-date blijven met Alaska

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je meteen in voor de Alaska nieuwsbrief!