Goed nieuws voor particuliere beleggers met Franse aandelen

Fiscaal advies, Toekomstplanning
17 juli 2017 - Dominique Berteloot

Goed nieuws voor particuliere beleggers met Franse aandelen

Het Hof van Cassatie heeft recentelijk een belangrijk arrest geveld waarbij een einde wordt gesteld aan de dubbele belasting op dividenden die een Belgische natuurlijke persoon ontvangt van een Franse vennootschap.  Wat betekent dit in de praktijk?

Ontvangt u als particulier een dividend van een Franse vennootschap, dan wordt daarop in Frankrijk 15% bronbelasting op ingehouden. Is dat bv. een dividend van 100, dan houdt u daarop 85 netto over. Daar blijft het echter niet bij want ook de Belgische fiscus wil een deel van de koek zien. Op het netto-dividend van 85 is in België ook nog eens 30% roerende voorheffing (rv) verschuldigd of dus 25,5 (85 x 30%) waarbij op het einde van de rit nog slechts 59,50 overgehouden wordt. Dat komt m.a.w. overeen met een belastingdruk van 40,5% (15 Franse bronbelasting + 25,5 Belgische belasting). Het komt er dus op neer dat een Belgische particuliere inwoner dubbele belasting betaald op zijn Frans dividend.

In het dubbel belastingverdrag tussen België en Frankrijk is echter de mogelijkheid voorzien om de Franse bronbelasting te verrekenen. Dit staat beter gekend als het zgn. FBB of forfaitair gedeelte van de buitenlandse belasting waarmee de in België betaalde roerende voorheffing van 30% op netto-dividend van 85 (85 x 30% = 25,5) mag verrekend worden, zonder dat deel dat deel evenwel minder dan 15% mag bedragen (85 x 15% = 12,75). U betaalt bijgevolg in België nog 12,75 belasting (zijnde 30% rv op 85 of dus 25,5 minus 12,75 FBB) waardoor er bijgevolg ook netto meer overgehouden wordt. De totale belastingdruk bedraagt dan nu immers 27,75, nl. 15% Franse bronbelasting + 12,75 Belgische belasting. Op het einde wordt er dus 72,25 overgehouden, nl. 100 – 27,75 in plaats van 59,50 zonder toepassing van het FBB verrekingssysteem.

Het probleem is echter dat die verrekeningssysteem in 1988 werd afgeschaft voor particuliere beleggers. Enkel natuurlijke personen die het aandelen gebruiken voor het uitoefenen van hun beroepswerkzaamheid in België konden er gebruik van maken. Die voorwaarde wordt opgelegd door de Belgische wetgeving. Het Hof van Cassatie heeft de Belgische wetgever hiervoor op 16 juni 2017 echter op de vingers getikt. De verrekening, aldus het Hof, moet in ieder geval minstens 15% bedragen. Zo wordt dat immers uitdrukkelijk bepaald in het dubbel belastingverdrag wat daarenboven voorrang heeft op de (voorwaarden gesteld in) de Belgische wetgeving. Ook particulieren beleggers moet er bijgevolg gebruik van kunnen maken. Via een zgn. ambtshalve ontheffing kan tot 5 jaar terug gegaan worden om de teveel betaalde roerende voorheffing terug te vorderen. Uiteraard kunnen wij u hierbij assisteren.

terug naar overzicht

Dominique Berteloot

Vennoot Alaska Kortrijk-Ieper
+32 (0)56 22 26 02
+32 (0)475 79 36 20

Deel deze pagina op:

Gerelateerde artikels

Fiscaal advies, Toekomstplanning
17 juli 2017 - Dominique Berteloot

Goed nieuws voor particuliere beleggers met Franse aandelen

Einde dubbele belasting?

Lees meer
Accountancy, Audit, Fiscaal advies, Fusies en overnames, Internationaal, Juridisch advies, Toekomstplanning
1 februari 2016 - Stefan Ghijsen

Alaska - Uw gids op de ontdekkingstocht van het ondernemen

Alaska - Uw gids op de ontdekkingstocht van het ondernemen

Lees meer

Nieuwsbrief

Wenst u op de hoogte te blijven, dan kan u zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief.