Heeft nieuwe vennootschapswet ook gevolgen voor uw VZW?

VZW Huis
9 april 2019 - Dominique Berteloot

Heeft nieuwe vennootschapswet ook gevolgen voor uw VZW?

Op 1 mei 2019 zal het lang verwachte nieuwe vennootschapsrecht in werking treden. Niet alleen vennootschappen moeten zich op termijn in regel stellen met de nieuwe wetgeving, maar ook verenigingen en stichtingen zullen daaraan de nodige aandacht moeten besteden. We geven de voornaamste aandachtspunten mee.

Het nieuwe vennootschapsrecht zal op 1 mei 2019 in werking treden. Voornaamste doelstelling daarbij is vereenvoudiging. Het nieuwe vennootschapsrecht heeft echter niet alleen gevolgen voor vennootschappen, maar ook voor verenigingen. Een nieuw verenigingsrecht zal immers geïmplementeerd worden in het nieuwe vennootschapsrecht, wat van belang is voor o.m. verenigingen en stichtingen. De nieuwe vennootschapswetgeving heeft m.a.w. ook gevolgen voor een VZW. Nieuwe VZW’s die vanaf 1 mei 2019 worden opgericht, moeten zich sowieso meteen schikken naar de nieuwe wetgeving.

Bestaande verenigingen die reeds vóór 1 mei 2019 opgericht waren, moeten echter niet onmiddellijk panikeren. Zij mogen, maar moeten niet, hun statuten vanaf die datum alvast laten aanpassen aan de nieuwe bepalingen. Dit is de zogenaamde opt-in. Zij kunnen er dus voor kiezen om de nieuwe regels reeds te volgen vanaf de inwerkingtreding op 1 mei 2019. Verenigingen die hun statuten niet meteen laten aanpassen vanaf de inwerkingtreding op 1 mei 2019, zullen vanaf 1 januari 2020 toch automatisch onderworpen worden aan de dwingende bepalingen van de nieuwe wet. Dwingende bepalingen zijn bepalingen waarvan je niet kan afwijken, zoals de bestuurdersaansprakelijkheid, de belangenconflicten, enz.

Waar bestaande vennootschappen ten laatste tegen 1 januari 2024 hun statuten volledig – dus ook de niet-dwingende bepalingen - moeten hebben aangepast én gepubliceerd hebben in het Belgisch Staatsblad, krijgen verenigingen zelfs nog meer tijd. Verenigingen hebben immers tijd tot 1 januari 2029, en kunnen tot dan hun activiteiten blijven uitoefenen volgens de oude VZW-wetgeving. Indien een vereniging echter na 1 mei 2019 een statutenwijziging doorvoert, bijvoorbeeld in het geval van een benoeming van een bestuurder, dan zal zij haar statuten echter meteen moeten aanpassen aan de nieuwe wetgeving. Indien u verdere vragen heeft of bijkomende inlichtingen wenst omtrent de nieuwe vennootschapswetgeving en de gevolgen daarvan voor uw VZW of stichting, staan wij uiteraard ter uwe beschikking.

terug naar overzicht

Dominique Berteloot

Vennoot Alaska Kortrijk-Ieper
+32 (0)56 22 26 02
+32 (0)475 79 36 20

Deel deze pagina op:

Gerelateerde artikels

Fiscaal advies, VZW Huis
3 februari 2020 - Ronny Veys

Hoeveel vrijwilligersvergoeding in 2020?

Verhoogde jaargrens voor 3 categorieën

Lees meer
VZW Huis
9 april 2019 - Dominique Berteloot

Heeft nieuwe vennootschapswet ook gevolgen voor uw VZW?

Lid van een vereniging of vzw?

Lees meer
VZW Huis
28 november 2018 - Alexander Colaert

Het UBO – register: niemand ontsnapt, ook de VZW niet

Hebt u de uiteindelijke begunstigden al geregistreerd?

Lees meer

Nieuwsbrief

Wenst u op de hoogte te blijven, dan kan u zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief.