Het belang van een correct NACE-code

Accountancy
24 april 2018 - Lieve Nelissen

Het belang van een correct NACE-code

Start u een nieuwe zaak op of gaat u de activiteiten wijzigen/uitbreiden van uw zaak, dan moet u dit doorgeven aan het Kruispuntbank van Ondernemingen. Het is daarbij ook belangrijk dat u de juiste NACE-codes ingeeft voor de activiteiten die u met uw zaak gaat uitoefenen. Doet u dit niet correct, dan kan dat allerlei nadelige gevolgen met zich meebrengen. 

NACE staat voor Algemene Nomenclatuur van de Economische Activiteiten in de Europese Gemeenschap of de ‘Europese activiteitennomenclatuur’. Het gaat eigenlijk om een code die door de Europese Unie en haar lidstaten toegekend wordt aan een bepaalde klasse van commerciële of niet-commerciële economische activiteiten. NACE is dus een officiële Europese lijst van activiteitsomschrijvingen. De RSZ, de Btw-Administratie en de ondernemingsloketten gebruiken die NACE om bedrijven in te delen in sectoren. Elk land mag de lijst verder uitdiepen met extra codes, zolang de basislijst onveranderd blijft. Daarom spreken we in België ook van NACEBEL-codes. 

Ook al omvat de nomenclatuur met zeven cijfers van de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) 1945 codes, de goede vinden ligt niet voor de hand voor wie nieuwe, complexe of sectoroverschrijdende activiteiten uitoefent. Het belang daarvan is echter niet te onderschatten. Dat is o.m. belangrijk om gebruik te kunnen maken van de zgn. KMO-portefeuille, en in kader van een subsidieaanvraag.

Zo moet tevens in kader van het Wetboek van Economisch Recht elke handelsonderneming die een contractpartij voor de rechter wil dagen vanwege een onbetaalde factuur, zowel haar ondernemingsnummer als de inschrijving in de KBO van de activiteit waarop de rechtszaak is gebaseerd, voorleggen. Als de onderneming niet in de KBO is ingeschreven voor de activiteit waarop de vordering is gebaseerd, kan de verweerder, als hij het doortastend aanpakt, bij aanvang van het proces de vordering onontvankelijk doen verklaren door deze uitzondering in te roepen. Mocht dat het geval zijn, dan kan de onderneming uiteraard de code van haar activiteit in de KBO aanpassen en zich opnieuw tot een rechtbank wenden. Om tijd en geld te besparen, is er bepaalde politieke kringen het voorstel om die bepaling dan ook te doen schrappen.

terug naar overzicht

Lieve Nelissen

Vennoot Alaska Hasselt
+32 (0)11 22 62 67

Deel deze pagina op:

Gerelateerde artikels

Accountancy
23 april 2019 - Laurens Snauwaert

Verhoudingsgewijze uitsplitsing voor restaurantdiensten

Wanneer kan de 35% coëfficiënt niet worden toegepast?

Lees meer
Accountancy
15 april 2019 - Laurens Snauwaert

Vennootschapsbijdrage voor 2019

Hoeveel bijdrage in 2019?

Lees meer
Accountancy
15 februari 2019 - Stefan Ghijsen

Omzettingscoëfficiënt Wijninckx-bijdrage

Definitieve regeling van start

Lees meer

Nieuwsbrief

Wenst u op de hoogte te blijven, dan kan u zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief.