Het belang van een verklaring van behoud

Juridisch advies
9 oktober 2018 - Dirk van Collie

Het belang van een verklaring van behoud

Op 1 september 2018 is het erfrecht gewijzigd waarbij o.m. wijzigingen werden aangebracht aan de regels omtrent de inbreng en inkorting van schenkingen. Die nieuwe regels zijn van toepassing op nalatenschappen die vanaf voormelde datum openvallen, dus ook op schenkingen die vóór 1 september 2018 gedaan worden. Vaak is het echter nuttig dat de oude inbreng- en inkortingregels daarop kracht blijven. De keuze daartoe is mogelijk via een verklaring van behoud.

Het nieuwe erfrecht is ook van toepassing op oude schenkingen, m.a.w. op schenkingen gedaan vóór 1 september 2018. Die oude schenkingen worden bijgevolg gewaardeerd volgens de nieuwe waarderingsregels wat van belang is om na te gaan of door een schenking het reservatair deel van uw kinderen niet is aangetast en er mogelijks schenkingen moeten verrekend worden. Zij moeten immers gelijk behandeld worden. U heeft bv. twee kinderen en u geeft tijdens uw leven geld aan één kind als voorschot. Uw kind zal bij uw overlijden die schenking dan moeten inbrengen waardoor hij of zij minder zal toebedeeld krijgen bij de verdeling van de nalatenschap. U kunt ook een schenking buiten erfdeel doen. Zo’n schenking moet niet ingebracht worden, maar dat niet weg dat het reservatair deel van uw ander kind moet gerespecteerd blijven. Is dat wel zo, dan kan uw andere kind inkorting vragen.

Volgens het nieuwe erfrecht gebeurt de inbreng van roerende en onroerende goederen in waarde. De waardering gebeurt in principe op het ogenblik van de schenking en deze waarde zal worden geïndexeerd tot het overlijden van de schenker. U heeft bv. 2 kinderen en u schenkt uw buitenverblijf aan uw meerderjarige kind als voorschot op erfdeel, zodanig dat bij uw overlijden uw ander, nu nog minderjarig kind gelijk wordt behandeld. Onder de oude regels gebeurt de inbreng van een onroerende schenking in natura. Het geschonken goed keert terug naar de nalatenschap bij uw overlijden en uw kinderen worden gelijk behandeld. Het nieuwe erfrecht schaft de inbreng in natura echter af en vervangt dit door een inbreng in waarde. Uw oudste kind zal dan nog slechts een vergoeding verschuldigd zijn aan zijn jongere broer ten beloop van de waarde van de helft van het appartement. Het geschonken goed keert niet terug naar uw nalatenschap, maar dit is wellicht niet wat u wilt.

Een verklaring tot behoud kan een dergelijke situatie rechttrekken. U moet die verklaring afleggen voor een (buitenlandse) notaris. Via een verklaring van behoud kan u als schenker ervoor kiezen om de oude regels inzake de wijze en waardering van in te brengen of in te korten schenkingen toe te passen op de schenkingen verricht vóór 1 september 2018. In sommige gevallen kan dat immers gunstiger zijn. Let er wel op dat een verklaring van behoud gevolgen heeft voor alle schenkingen die u heeft verricht vóór 1 september 2018.

terug naar overzicht

Dirk van Collie

Vennoot Alaska Kortrijk-Ieper
+32 (0)56 22 26 02
+32 (0)495 59 83 37

Deel deze pagina op:

Gerelateerde artikels

Juridisch advies
13 augustus 2019 - Dirk van Collie

Het financieel plan in het nieuwe vennootschapsrecht

Strengere eisen!

Lees meer
Juridisch advies
12 augustus 2019 - Stefan Ghijsen

De gewijzigde woninghuurwetgeving in Vlaanderen sinds 1 januari 2019

De voornaamste aandachtspunten.

Lees meer
Juridisch advies
12 augustus 2019 - Dirk van Collie

Wat houdt generation skipping in?

Mogelijkheden in het Vlaamse gewest

Lees meer

Nieuwsbrief

Wenst u op de hoogte te blijven, dan kan u zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief.