Het financieel plan in het nieuwe vennootschapsrecht

Juridisch advies
13 augustus 2019 - Dirk van Collie

Het financieel plan in het nieuwe vennootschapsrecht

Het nieuwe vennootschapsrecht, dat sinds 1 mei 2019 in voege is, heeft bepaald dat er geen minimumkapitaal meer moet voorzien worden bij de oprichting van o.m. een bv, de opvolger van de bvba. Dit neemt echter niet weg dat er geen financieel plan meer moet voorzien worden. De wetgever stelt daaraan nu zelfs strengere eisen.

Tot voor kort moest voor de oprichting van een bvba een minimumkapitaal voorzien worden van 18.550 euro. Sinds 1 mei 2019 heeft het nieuwe vennootschapsrecht daar een streep doorgetrokken. Er is nu wel vereist dat er voldoende aanvangsvermogen aanwezig is. In de wet staat nl. expliciet vermeld dat de oprichters er op moeten toezien dat de bv, de opvolger van de bvba, bij de oprichting ervan over een eigen vermogen beschikt dat toereikend is in het licht van de voorgenomen bedrijvigheid. Dat gegeven moet blijken uit een financieel plan waarbij minstens twee jaar vooruit moet worden gekeken. De wetgever heeft daarom strengere eisen gesteld aan het opstellen van een financieel plan.

Het nieuwe vennootschapsrecht bepaalt nu dat er een aantal zaken verplicht moeten worden opgenomen worden in het financieel plan. In het financieel plan moet in de eerste plaats een openingsbalans, een geprojecteerde balans en een geprojecteerde jaarrekening na twaalf en vierentwintig maanden voorzien zijn. Het financieel plan moet tevens een overzicht bevatten van alle financieringsbronnen bij de oprichting. Als er bepaalde waarborgen gegeven worden, moeten deze ook meteen opgegeven worden. Zoals reeds vermeld dient ook een begroting van de verwachte inkomsten en uitgaven over een periode van minstens twee jaar en een beschrijving van de gehanteerde hypothesen bij de schatting van de verwachte omzet en de verwachte rentabiliteit, opgenomen te zijn.

Die nauwkeurige eisen die de wetgever nu stelt kunnen beter niet genegeerd worden. Gaat de oprichter van een bv immers binnen de 3 jaar na oprichting failliet, dan kan hij/zij voor de verbintenissen van de vennootschap persoonlijk aansprakelijk gesteld worden. In een financieel plan zijn daarom niet enkel de cijfers belangrijk, maar ook dat daaraan verantwoording kan worden gegeven. Het opstellen van een financieel plan wordt dus echt maatwerk waaraan de nodige aandacht dient te worden besteed.

terug naar overzicht

Dirk van Collie

Vennoot Alaska Kortrijk-Ieper
+32 (0)56 22 26 02
+32 (0)495 59 83 37

Deel deze pagina op:

Gerelateerde artikels

Juridisch advies
4 november 2019 - Alexander Colaert

Besturen met arbeidsovereenkomst niet meer toegestaan

Ook niet voor een andere functie?

Lees meer
Juridisch advies
4 oktober 2019 - Alexander Colaert

Te laat met uw UBO-aangifte?

Gedoogbeleid voor diegene die de deadline niet halen.

Lees meer
Juridisch advies
24 september 2019 - Alexander Colaert

Help, mijn vennootschapsvorm bestaat straks niet meer

Welke weg en welke komen terug als variant?

Lees meer

Nieuwsbrief

Wenst u op de hoogte te blijven, dan kan u zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief.