Het UBO – register: niemand ontsnapt, ook de VZW niet

VZW Huis
28 november 2018

Het UBO – register: niemand ontsnapt, ook de VZW niet

Met een zeer lange aanloop heeft de regering de modaliteiten van het UBO register bepaald in het Koninklijk Besluit van 30 juli 2018 (in uitvoering van de wet van 18 september 2017).

Het UBO – register is een online databank waarin informatie van elke Ultimate Beneficial Owner of uiteindelijke begunstigde wordt bewaard.

Naast de voor de hand liggende vennootschappen dienen ook de VZW’s en de stichtingen het UBO-register in te vullen. De vraag is uiteraard wie in een VZW een uiteindelijk begunstigde is daar de leden geen rechten op het vermogen hebben:

De volgende categorieën van natuurlijke personen worden cumulatief beschouwd als uiteindelijk begunstigden:

  1. de personen die lid zijn van de raad van bestuur; 
  2. de personen die gemachtigd zijn de vereniging te vertegenwoordigen; 
  3. de personen belast met het dagelijks bestuur; 
  4. de natuurlijke personen of de categorie van natuurlijke personen in wier hoofdzakelijk belang de VZW werd opgericht of werkzaam is; 
  5. elke andere natuurlijke persoon die via andere middelen uiteindelijk zeggenschap over de VZW uitoefent.

Een VZW moet dan ook alle personen vermelden die als UBO worden beschouwd, evenals de categorie waartoe ze behoren. Behoort een persoon tot meerdere categorieën, dan moet een afzonderlijke registratie in elke categorie gebeuren. 

De uiteindelijk begunstigde is bovendien steeds een natuurlijk persoon, dus men moet graven in de uiteindelijke begunstigden van de uiteindelijk begunstigden tot men bij de natuurlijke persoon uitkomt die bij wijze van spreken de touwtjes in handen heeft.

Het bijzondere aan deze regeling is dat niemand ontsnapt: is de bestuurder van de VZW een publiekrechtelijk orgaan, ook dan moet men doorgaan tot men de verantwoordelijke gevonden heeft.

De bestuurders van de VZW dienen ten laatste op 31 maart 2019 alle informatie over de uiteindelijk begunstigden over te maken aan het UBO-register.

Bovendien dient elke wijziging van de meegedeelde informatie steeds binnen de maand aan het UBO-register te worden meegedeeld. Tenslotte dient de juistheid van de informatie in het UBO-register jaarlijks te worden bevestigd. 

Indien de VZW geen (of niet tijdig) de informatie over de uiteindelijk begunstigden registreert of bijwerkt, kunnen administratieve boetes worden opgelegd van EUR 250 tot EUR 50.000.  Deze boetes worden opgelegd aan de bestuurders. De bestuurders die de informatie niet overmaken, riskeren ook een strafrechtelijke geldboete. 

Het zal zaak zijn voor elke VZW om tijdig de uiteindelijk begunstigden in kaart te brengen en procedures in te stellen die garanderen dat elke wijziging in hoofde van de uiteindelijk begunstigden ook op tijd en correct in het UBO – register komt.

terug naar overzicht

Gerelateerde artikels

VZW Huis
25 april 2022 - Dominique Berteloot

VZW met Inkomsten uit sponsoring

Sponsoring als reclame, quid btw?

Lees meer
Fiscaal advies, VZW Huis
3 februari 2020 - Ronny Veys

Hoeveel vrijwilligersvergoeding in 2020?

Verhoogde jaargrens voor 3 categorieën

Lees meer
VZW Huis
28 november 2018

Het UBO – register: niemand ontsnapt, ook de VZW niet

Hebt u de uiteindelijke begunstigden al geregistreerd?

Lees meer

Nieuwsbrief

Altijd up-to-date blijven met Alaska

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je meteen in voor de Alaska nieuwsbrief!