Het zgn. klein beschrijf onder de loep

8 december 2016

Het zgn. klein beschrijf onder de loep

Koopt u een woning in Vlaanderen, dan moet u daarop in principe 10% registratierechten betalen. Valt die woning echter onder het zgn. klein beschrijf, dan kunt u een vermindering van registratierechten genieten. Het zgn. Vlabel heeft onlangs echter aangekondigd om extra controles uit te voeren of de voorwaarden daartoe wel worden nageleefd.

Koopt u een woning gelegen in Vlaanderen onder het zgn. klein beschrijf, dan betaalt u slechts 5% in plaats van 10% registratierechten. De voorwaarde daartoe is o.m. dat het kadastraal inkomen van uw woning niet hoger mag zijn dan EUR 745. Daarnaast mag u op moment van aankoop geen woning in volle of blote eigendom bezitten, tenzij u die woning in erfenis gekregen heeft van uw ouders of grootouders. Op moment van aankoop/verkoop zal nagegaan worden of het kadastraal inkomen nog wel effectief lager ligt dan die EUR 745. Het is immers mogelijk dat door de jaren heen verbouwingen aan de woning gebeurd zijn die evenwel niet werden aangegeven en aanleiding hadden moeten geven tot een hoger ki.

Daar blijft het echter nog niet bij. Na de aankoop moet u ook nog aan bepaalde bewoningsvoorwaarden voldoen. U moet nl. binnen de 3 jaar na aankoop uw domicilie in uw ‘bescheiden’ woning vestigen én u moet daar minstens 3 opeenvolgende jaren gedomicilieerd zijn. Dat zal voortaan extra gecontroleerd worden. Dat kan immers eenvoudig nagegaan worden door de inschrijving in het bevolkingsregister. Blijkt achteraf dat aan één van die twee voorwaarden niet voldaan is, dan zult u dus 5% registratierechten moeten bijbetalen met daar nog eens een boete bovenop die bestaat uit uw ontdoken rechten, zijnde dus nog eens 5% registratierechten.

Kunt u evenwel overmacht inroepen, dan ontsnapt u aan die bijkomende betaling. Dat is bv. het geval als u omwille van uw werk een tijd in het buitenland heeft moeten verblijven. Ook indien u gescheiden bent tijdens die periode van 3 jaar wordt dat beschouwd als overmacht. In principe wordt dit ook aanvaard ingeval van verkoop binnen de 3 jaar naar aanleiding van beëindiging van wettelijke samenwoning. U kunt hier uiteraard uw verklaring die u op het gemeentehuis afgelegd heeft als bewijs voor aanvoeren.

terug naar overzicht

Deel deze pagina op:

Gerelateerde artikels

Fiscaal advies
24 november 2020 - Stefan Ghijsen

Wettelijke plafonds

Fiscaal sparen en de maxima!

Lees meer
Fiscaal advies
19 november 2020 - Stefan Ghijsen

Extra fiscale stimulans bij een gift

Fiscale gift 60% aftrekbaar ipv 45% tot eind 2020!

Lees meer
Fiscaal advies
16 november 2020 - Marnix Veracx

Hoe zit het fiscaal met schenking van voedingsmiddelen?

Waarop letten?

Lees meer

Nieuwsbrief

Altijd up-to-date blijven met Alaska

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je meteen in voor de Alaska nieuwsbrief!