Het Zomerakkoord (het fiscale luik): de grote doorbraak of een dode mus?

Accountancy
5 oktober 2017 - Stefaan Kindt

Het Zomerakkoord (het fiscale luik): de grote doorbraak of een dode mus?

Zomer betekent zon en vakantiegevoel. Bekruipt ons datzelfde gevoel als we het Zomerakkoord erop nalezen? Het bevat zeker aantrekkelijke elementen, maar globaal genomen is het toch weer hetzelfde: geven, maar op andere vlakken terugnemen.

Het overheidsbeslag zal dus blijven cirkelen rond de 54%, van de hoogste bij de ontwikkelde landen. In Nederland – toch niet zo exotisch ver van hier - bedraagt dat cijfer 46% en het daalt verder. Een andere gevolg van al die compensaties is de rechtsonzekerheid: maatregelen die alom gekend en gebruikt werden, worden weer veranderd. Een gekend voorbeeld is de notionele intrestaftrek. Weerom wordt daaraan geprutst. En zo zijn er nog van die zaken. Een derde niet onbelangrijk punt van kritiek: de personenbelasting is weeral de pineut. Die staat op een zodanig eenzame hoogte dat ze daar een verkoudheid dreigt op te lopen. Toch is weer niks wezenlijks gebeurd om dat te verhinderen.

Voorbehoud dient evenwel gemaakt want de teksten zijn nog niet bekend. Gevolg: het gespeculeer komt op gang, met als gevolg weeral (fiscale) rechtsonzekerheid. Wie  daar garen bij spint? De organisatoren van seminaries. Die slagen er wonderwel in zalen vol te krijgen op basis van onvolledige info.

Wat is er positief?

 • De verlaging van het standaardtarief in de vennootschapsbelasting. In 2020 zal die nog 25% bedragen ipv de huidige 33,99%. Voor kmo’s daalt het tarief zelfs naar 20% in 2018, maar op voorwaarde dat er minstens 45.000 euro bezoldiging wordt uitgekeerd.
 • De investeringsaftrek stijgt naar 20%. Maar dat is maar tijdelijk. De investeringsaftrek is het schoolvoorbeeld van een maatregel waarmee de voorbije decennia gejongleerd werd dat het niet meer mooi is.
 • De fiscale consolidatie wordt ingevoerd: winst en verlies binnen een groep zullen kunnen gecompenseerd worden, maar pas in 2020. Waarom wordt dat dan nu al aangekondigd ?

De waslijst aan compensaties

 • Het verder strippen van de notionele intrestaftrek
 • Het beperken van de aftrek van verliezen uit het verleden
 • Het verhogen van minimale bezoldiging die aan de bedrijfsleider moet worden toegekend om van het verlaagd tarief te genieten
 • Nog 11 andere compenserende maatregelen (te bekomen op de redactie)

Al dat gecompenseer toont eens te meer aan dat de fiscaliteit budgetgedreven is en dat rechtszekerheid de overheid worst zal wezen. Wij zijn dat al gewend, maar vooral de adviseurs van buitenlandse ondernemers storen zich daar mateloos.

Een grote kanttekening

Zoals hierboven aangehaald: de personenbelasting in België blijft op een eenzame hoogte. De overheid weet dat ook en verplicht bijgevolg een deel van de winst van de vennootschap over te hevelen naar de personenbelasting. Vanaf een bruto jaarinkomen van pakweg 50.000 euro zit je in ons land algauw met meer dan 50% belastingdruk en sociale bijdragen aan uw broek. Tenzij u zij die 50.000 euro bruto beschouwt als “grootverdieners” die wel een extra bijdrage mogen leveren aan de maatschappij? Waarom bemoeit de overheid zich met de bezoldigingspolitiek van kmo’s? wij bemoeien ons toch ook niet met de bezoldigingen van de overheid ?

In deze zelfde context : de roerende voorheffing blijft op het schandalige tarief van 30%. Er is weliswaar de regeling van de liquidatiereserve van 10% maar die richt zich op kmo’s die bereid zijn op te potten. Iemand die jaar na jaar wil profiteren van de vrucht van zijn arbeid kan geen kant meer uit. Keert hij een wedde uit, dan staat de bazooka van de personenbelasting klaar; keert hij dividenden uit, dan staat de bazooka van de roerende voorheffing klaar.

Onze slotconclusie

 • De daling van de tarieven van de vennootschapsbelasting is ongetwijfeld een goede zaak.
 • De verlaging van de investeringsaftrek is dat ook, maar die verlaging is maar tijdelijk. Waarom?
 • De fiscale consolidatie is een goede zaak, maar wel nog drie jaar wachten aub.

Maar:

 • Een vereenvoudiging van onze fiscaliteit is weer niet gebeurd.
 • De personenbelasting blijft zeer hoog. Eigenlijk is de belasting voor de bedrijfsleider – na invoering van het tarief van 30% roerende voorheffing op dividenden – nog gestegen. Alle schaamte voorbij.  
 • Er wordt weer gemorreld aan aftrekposten die vooral buitenlandse investeerders op de zenuwen werken: de notionele intrestaftrek, de verliezen uit het verleden.

Het (fiscaal) Zomerakkoord: een doorbraak of een dode mus? Aan u om te oordelen!

terug naar overzicht

Stefaan Kindt

Gedelegeerd bestuurder Alaska Kortrijk-Ieper Managing Director Alaska ESV
+32 (0)56 22 26 02
+32 (0)475 74 85 08

Deel deze pagina op:

Gerelateerde artikels

Accountancy
14 augustus 2019 - Lieve Nelissen

Intracommunautaire opgave via Excel indienen

Niet enkel Intervat.

Lees meer
Accountancy
14 augustus 2019 - Marnix Veracx

Geen forfaitaire raming meer van belastbare voordelen

Betwisting of niet?

Lees meer
Accountancy
13 augustus 2019 - Marty Vankemmel

Hamsterhuren, een nieuwe trend in de vastgoedmarkt

Hoe werkt het?

Lees meer

Nieuwsbrief

Wenst u op de hoogte te blijven, dan kan u zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief.