Het zomerakkoord viseert ook uw beleggingen

Accountancy, Toekomstplanning
8 september 2017 - Laurens Snauwaert

Het zomerakkoord viseert ook uw beleggingen

Eind juli heeft onze regering het zomerakkoord uitgewerkt waarin de hervorming van de vennootschapsbelasting aan bod kwam. Van de gelegenheid werd echter ook gebruik gemaakt om de beleggingsfiscaliteit eens te herbekijken. Welke maatregelen zitten er in de maak die een impact kunnen hebben op uw beleggingen?

In het verleden werd al eens een zgn. speculatietaks ingevoerd bij de aankoop en verkoop van aandelen binnen een korte tijdsperiode. Die werd echter geleidelijk aan afgeschaft omdat die taks te weinig geld in het laatje bracht. De regering neemt in het zomerakkoord van juli echter opnieuw uw beleggingen in het vizier. In de eerste plaats zou de zgn. beurstaks, die op de aankoop en verkoop van beleggingen van toepassing is, opgetrokken worden van 0,09% naar 0,12% voor obligaties en van 0,27% naar 0,35% voor aandelen.

Daarnaast zou er een zgn. abonnementstaks op effectenrekeningen ingevoerd worden. Die zou 0,15% bedragen, maar er wordt wel een minimumbedrag ingevoerd vanaf wanneer die taks zou geheven worden. De taks zal maar toepassing vinden wanneer uw effectenrekening meer dan 500.000 euro bedraagt. Dat bedrag wordt bekeken per hoofd zodat het per gezin om een bedrag van 1.000.000 euro gaat. De taks zou evenwel slechts van toepassing zijn op aandelen, obligaties en fondsen die via effectenrekeningen worden aangehouden. Beleggingsverzekeringen en pensioenspaarfondsen zouden echter buiten schot blijven.

Wat de interesten op een gereglementeerd spaarboekje betreft zou de vrijstelling van momenteel 1.880 euro gehalveerd worden naar 940 euro. Tenslotte werd ook aan de zgn. Reynders-taks gesleuteld. Momenteel is die enkel van toepassing wanneer instellingen voor collectieve beleggingen voor meer dan 25% in schuldvordering beleggingen. Die drempel zou echter worden afgeschaft waardoor alle fondsen onder het toepassingsgebied van de taks komen. Er zou echter maar roerende voorheffing op obligatierendementen in deze fondsen verschuldigd zijn. Een fonds dat bijgevolg volledig belegt in aandelen wordt dus niet beoogd.

Er zit ook goed nieuws voor de belegger in de pijplijn. Zo zou op de eerste schijf van 627 euro op dividenden van aandelen geen roerende voorheffing van 30% meer verschuldigd zijn. Dat levert u m.a.w. een belastingvoordeel op van 188,10 euro. Wat echter nog niet duidelijk is, is voor welke dividenden die vrijstelling geldt. De maatregelen zouden in principe vanaf 01.01.2018 van kracht worden. Van zodra meer nieuws omtrent de gewijzigde beleggingsfiscaliteit gekend is, brengen wij u hiervan op de hoogte.

terug naar overzicht

Laurens Snauwaert

Vennoot Alaska Brugge
+32 (0)50 38 80 04

Deel deze pagina op:

Gerelateerde artikels

Accountancy, Toekomstplanning
8 september 2017 - Laurens Snauwaert

Het zomerakkoord viseert ook uw beleggingen

Zomerakkoord en beleggen...

Lees meer
Accountancy, Audit, Fiscaal advies, Fusies en overnames, Internationaal, Juridisch advies, Toekomstplanning
1 februari 2016 - Stefan Ghijsen

Alaska - Uw gids op de ontdekkingstocht van het ondernemen

Alaska - Uw gids op de ontdekkingstocht van het ondernemen

Lees meer

Nieuwsbrief

Wenst u op de hoogte te blijven, dan kan u zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief.