Hoe zit het fiscaal met schenking van voedingsmiddelen?

Fiscaal advies
16 november 2020 - Marnix Veracx

Hoe zit het fiscaal met schenking van voedingsmiddelen?

Een uitzondering op de zgn. btw-onttrekking is de schenking van (niet-)voedingsmiddelen. De fiscus heeft nu ook in een circulaire van 5 november 2020 toelichting gegeven hoe dat fiscaal behandeld wordt in hoofde van de schenker-natuurlijke persoon/rechtspersoon. We geven de belangrijkste aandachtspunten…

Liefdadigheidsdoeleinden

Een btw-plichtige die goederen onttrekt uit zijn onderneming voor o.m. privé-gebruik, dient op die zgn. onttrekking btw aan te rekenen aan zichzelf. Die regel moet niet worden nageleefd zo er voedingsmiddelen (en levensnoodzakelijke niet-voedingsmiddelen) geschonken worden voor liefdadigheidsdoeleinden voor zover die goederen dan voldoen aan bepaalde voorwaarden. In een recente circulaire van 5 november 2020 heeft de Administratie nu ook bepaald hoe de schenking moet behandeld worden op vlak van de inkomstenbelasting.

Voldoen aan voorwaarden

In de vennootschapsbelasting en de belasting van niet-inwoners/vennootschappen zullen de geschonken goederen niet als een verleend abnormaal of goedgunstig voordeel worden beschouwd. Bovendien zullen de kosten die verband houden met de geschonken goederen in principe fiscaal aftrekbaar zijn als beroepskosten. Dezelfde principes worden daarenboven ook gehanteerd in de personenbelasting en de belasting niet-inwoners/natuurlijke personen. Het is in beide gevallen wel belangrijk dat de goederen voldoen aan de voorwaarden die gesteld worden voor de vrijstelling van de btw-onttrekking.  

Niet meer verkocht

Bij de schenking van voedingsmiddelen is het dus vereist dat de goederen niet meer verkocht kunnen worden tegen de normale commercialisatievoorwaarden zoals het feit dat de houdbaarheidsdatum verstrijkt ten laatste vijf dagen na de datum van de onttrekking van het goed. Bij de schenking van levensnoodzakelijke niet-voedingsmiddelen moet het gaan om goederen waarvan de intrinsieke kenmerken verhinderen dat ze, in gelijk welke schakel van het economische circuit, nog worden verkocht tegen de oorspronkelijke commercialisatievoorwaarden. Het gaat bv. om kaarsen, speelgoed en schoenen. De fiscus had in de laatste twee gevallen reeds bepaald dat het moet gaan om spelletjes en speelgoed met een beperkte levensduur, en dat schoenen uitsluitend geschikt en/of hoofdzakelijk gebruikt voor sportactiviteiten niet in aanmerking komen. De verstrekking van de bedoelde goederen wordt voor de btw onder de gestelde voorwaarden dus niet met een levering onder bezwarende titel gelijkgesteld. Bijgevolg zullen de betreffende goederen onder dezelfde voorwaarden niet worden belast in de inkomstenbelastingen bij de schenker.

Laat u adviseren

Wij hebben veel ervaring met btw issues. Daarom nodigen we u graag uit om hierover met ons van gedachten te wisselen. Neem daarvoor gerust contact op met uw relatiebeheerder bij Alaska.

terug naar overzicht

Marnix Veracx

Vennoot Alaska Ieper-Roeselare
+32 (0) 51 22 41 97

Gerelateerde artikels

Fiscaal advies
26 januari 2021 - Ronny Veys

Fiscale gevolgen van Brexit

Gevolgen voor Btw en inkomstenbelastingen

Lees meer
Fiscaal advies
26 januari 2021 - Dirk van Collie

Erfbelasting op registratie van onderhandse schenking?

Onderhandse akte registreren

Lees meer
Fiscaal advies
18 januari 2021 - Marty Vankemmel

De zgn. deeleconomie anno 2021

Terug naar de regeling van 2018?

Lees meer

Nieuwsbrief

Altijd up-to-date blijven met Alaska

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je meteen in voor de Alaska nieuwsbrief!