Hoeveel belasting op uw winsten uit Bitcoins?

Accountancy
13 februari 2018 - Ronny Veys

Hoeveel belasting op uw winsten uit Bitcoins?

Het verhaal van de Bitcoins is onlangs nog uitvoerig in de media gekomen wanneer Bitcoins leken te kelderen. De vraag is uiteraard hoeveel belastingen er eigenlijk verschuldigd zijn wanneer u winsten realiseert met de handel in Bitcoins? Onlangs heeft de zgn. Rulingdienst daarover op haar website wat meer informatie verstrekt.

Eigenlijk zijn er drie mogelijkheden wat de belastbaarheid van winsten bij de handel in Bitcoins betreft. Gebeurt dat in kader van een beroepswerkzaamheid, dan gaat het gewoonweg om een beroepsinkomen dat onderworpen is aan de progressieve tarieven in de personenbelasting. Wanneer dat daar echter buiten gebeurt, bv. door een particulier die in zijn vrije tijd wat ‘belegt’ in Bitcoins, dan is het de vraag of het gaat om een zgn. divers inkomen dat belastbaar aan 33%, of zijn de gerealiseerde winsten dan gewoonweg niet belastbaar? Dat laatste is het geval wanneer de winsten voortvloeien uit ‘normale’ beheer van het privévermogen. De vraag die m.a.w. aan de orde is of een handel in Bitcoins tot het normale beheer van het privévermogen behoort?

Op de website van de Rulingcommissie wordt benadrukt dat bij een rulingaanvraag geval per geval zal onderzocht worden. Een algemeen sluitend antwoord op bovenstaande vraagstelling kan dan ook niet bezorgd worden. Opmerkelijk is wel dat de Rulingcommissie op haar website aangeeft dat de handel in virtuele munten, op basis van de rulingaanvragen die reeds zijn ingediend, doorgaans een speculatief karakter vertoont en desgevallend als een divers inkomen moet beschouwd worden dat onderworpen is aan 33% belastingen. De Ruling laat weliswaar de mogelijkheid open dat een dergelijke handels belastingvrij kan zijn, maar omwille van het speculatief karakter dat met een dergelijke handel gepaard gaat is de kans eerder klein.

De opvatting van de Rulingcommissie sluit ook aan bij het huidige standpunt van de fiscus ter zake. In haar administratieve commentaren staat te lezen dat speculatie kan worden omschreven als een transactie met veel risico, waarbij men bij zich voordoende prijsstijging of prijsdaling kans op veel winst, maar ook op een groot verlies heeft. Dat gaat natuurlijk ook op voor de handel in Bitcoins, wat onlangs nog maar is gebleken. De kans is dus zeer reëel dat de fiscus uw winst bij verkoop sowieso zal belasten aan 33%, tenzij het zou gaan om een beroepsinkomen waarop u dan al snel tot 50% belastingen betaalt. Onlangs heeft de Rulingcommissie nog bevestigd dat dit echter niet het geval was voor een student die een applicatie had ontwikkeld voor de automatische aan- en verkoop van Bitcoins waarmee hij op zijn beurt winsten realiseerde. Gelet op de beperkte middelen die hij voorhanden had om de applicatie te laten werken, heeft de Rulingcommissie besloten dat het eerder om een divers inkomen dan een beroepsinkomen ging.

terug naar overzicht

Ronny Veys

+32 (0)50 38 80 04

Deel deze pagina op:

Gerelateerde artikels

Accountancy
14 augustus 2019 - Lieve Nelissen

Intracommunautaire opgave via Excel indienen

Niet enkel Intervat.

Lees meer
Accountancy
14 augustus 2019 - Marnix Veracx

Geen forfaitaire raming meer van belastbare voordelen

Betwisting of niet?

Lees meer
Accountancy
13 augustus 2019 - Marty Vankemmel

Hamsterhuren, een nieuwe trend in de vastgoedmarkt

Hoe werkt het?

Lees meer

Nieuwsbrief

Wenst u op de hoogte te blijven, dan kan u zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief.