Hoeveel btw op meststoffen?

Fiscaal advies
8 mei 2018 - Marnix Veracx

Hoeveel btw op meststoffen?

In principe zijn meststoffen onderworpen aan het verlaagd 6% btw-tarief, maar geldt dat dan eigenlijk ook voor soortgelijke producten zoals o.m. bodemverbeterende middelen? Op 6 maart 2018 heeft de btw-Administratie daarover een circulaire gepubliceerd. We overlopen de belangrijkste principes daarin opgenomen.

Meststoffen zijn in principe onderworpen aan 6% btw voor zover die als dusdanig verhandeld en geleverd worden. Met meststoffen worden producten bedoeld die voedingsstoffen leveren aan planten. Bodemverbeteraars vallen daar in principe niet onder en zijn dus onderhevig aan 21% btw, maar in sommige gevallen wijkt de btw-Administratie daar toch van af. Dat is het geval wanneer die bodemverbeterende middelen van organische aard zijn, zoals gedroogde mest, waarop dan ook het 6% btw-tarief van toepassing is. Dat is ook het geval voor bodemverbeteraars die van de natuurlijke voortbrengselen van de hoeve voortkomen, aldus de circulaire. Het gaat dan in hoofdzaak om uitwerpselen van hoevedieren, zoals onbewerkt paardenmest. 

Zijn de bodemverbeteraars echter van fysische of synthetische aard, dan geldt daarvoor sowieso het normale 21% btw-tarief. Voor zuiveringsslib geldt in principe ook 21% btw, tenzij er toelating is in de landbouw om dat als meststof te gebruiken want dan is ook het verlaagd 6% btw-tarief van toepassing. Ook potgrond is onderworpen aan 21% btw. Indien, aan de potgrond echter meststoffen zijn toegevoegd in zodanige verhouding dat het product in kwestie eigenlijk eerder het karakter van meststof verkrijgt en als dusdanig verkocht wordt, is dat ook aan het verlaagd 6% btw-tarief onderworpen.

Dat laatste principe kan ook toegepast worden voor bestrijdingsmiddelen in de landbouw, waarvoor het 12% btw-tarief geldt, die vermengd worden met meststoffen die onderworpen zijn aan 6% btw. Het gaat dan bv. om een onkruidbestrijder vermengd met gazonmest. In principe kunnen zij dan ook het 6% btw-tarief genieten. Echter, sinds 1 april 2018 geldt voor dergelijke gemengde producten steeds 12% btw vermits die producten hoofdzakelijk om hun fytofarmaceutische eigenschappen geleverd worden.

 

terug naar overzicht

Marnix Veracx

Vennoot
+32 (0) 51 22 41 97

Deel deze pagina op:

Gerelateerde artikels

Fiscaal advies
19 augustus 2019 - Alexander Colaert

Ruling soepel voor plaatsing poorten aan 6% btw

Soepelere voorwaarden.

Lees meer
Fiscaal advies
19 augustus 2019 - Dirk van Collie

Circulaire over samenwerkingsverbanden in (para)medische sector

BTW vrijstelling?

Lees meer
Fiscaal advies
9 augustus 2019 - Laurens Snauwaert

Nog meer goed nieuws inzake 6% btw

Maar vanaf wanneer in werking?

Lees meer

Nieuwsbrief

Wenst u op de hoogte te blijven, dan kan u zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief.