Hoeveel evenementen per jaar mag vzw organiseren?

Accountancy
8 juni 2018 - Dominique Berteloot

Hoeveel evenementen per jaar mag vzw organiseren?

Om wat extra geld in het laatje te brengen mag een vzw in principe 4 evenementen per jaar organiseren zonder dat dat gevolgen heeft voor de btw. De vraag is uiteraard hoe die telling moet gebeuren indien een vzw over meerdere vestigingsplaatsen beschikt die ieders een evenement gaan organiseren. Geldt de drempel van 4 evenementen dan in zijn totaliteit of mag de drempel per vestigingsplaats bekeken worden?

Sociale en culturele instellingen hebben in principe niets met btw te. Zij moeten m.a.w. geen btw aanrekenen op de handelingen die zij verstrekken ten behoeve van hun leden. Dat geldt ook wanneer zij evenementen organiseren waarvoor de opbrengst dient als financiële steun voor de werking van hun organisatie. Het probleem kan zich echter voordoen wanneer die evenement met enige regelmaat georganiseerd worden en bijgevolg tot concurrentieverstoring kan leiden met een gewone btw-plichtige waardoor een vzw bij het organiseren van zo’n evenement toch met btw te maken krijgt. Die evenementen moeten m.a.w. occasioneel blijven.

In het verleden heeft de Btw-Administratie reeds verduidelijkt dat het aantal evenementen moet beperkt blijven tot 4 evenementen per jaar. Een evenement van maximaal drie opeenvolgende dagen wordt als één evenement beschouwd. De gerealiseerde omzet in het kader van het evenement doet ook niet ter zake. Gaat de vzw boven dat aantal van 4 evenementen, dan moeten zij de Btw-administratie contacteren die dan zal oordelen of er al dan niet sprake is van concurrentieverstoring. Het is dus perfect mogelijk dat ook het vijfde evenement vrijgesteld blijft van btw. Dat blijft immers een feitenkwestie waarover de Btw-administratie oordeelt. Is er concurrentieverstoring, dan is btw van toepassing vanaf het eerste kwartaal dat volgt op de overschrijding en dit gedurende minstens één kalenderjaar.

Onlangs werd de vraag gesteld hoe die 4 evenementen moeten bekeken worden in het geval een vzw over meerdere vestigingsplaatsen beschikt. Tellen de 4 evenementen dan per vestiging, wat natuurlijk beter zou zijn, of geldt die drempel voor de globale entiteit. De minister van Financiën was daar vrij formeel in, nl. de drempel van 4 evenementen per jaar moet beoordeeld worden per vestiging en niet in hoofde van de globale entiteit. Dat is natuurlijk goed nieuws vermits een vzw met bv. twee vestigingen in totaliteit tot 8 evenementen kan organiseren, met dien verstande evenwel dat de drempel van 4 evenementen per vestiging niet overschreden mag worden.  

terug naar overzicht

Dominique Berteloot

Vennoot Alaska Kortrijk-Ieper
+32 (0)56 22 26 02
+32 (0)475 79 36 20

Deel deze pagina op:

Gerelateerde artikels

Accountancy
14 augustus 2019 - Lieve Nelissen

Intracommunautaire opgave via Excel indienen

Niet enkel Intervat.

Lees meer
Accountancy
14 augustus 2019 - Marnix Veracx

Geen forfaitaire raming meer van belastbare voordelen

Betwisting of niet?

Lees meer
Accountancy
13 augustus 2019 - Marty Vankemmel

Hamsterhuren, een nieuwe trend in de vastgoedmarkt

Hoe werkt het?

Lees meer

Nieuwsbrief

Wenst u op de hoogte te blijven, dan kan u zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief.